ПРОБЛЕМИ ЗАПУСКУ ПК
МЕТА РОБОТИ: ознайомитись з характерними несправностями, що трапляються після ремонту чи модернізації комп'ютера, методикою їх виявлення та усунення.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1. Перевiрити свою теоретичну пiдготовку по контрольних питаннях для самоперевiрки; при необхiдностi, скористатися методичними матеріалами.
2. Отримати від викладача та виконати індивідуальне завдання.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВIРКИ
1. При увімкненні живлення комп'ютер не подає ознак життя. Ваші дії?
2. Назвіть можливі причини невиконання POST.
3. Дайте характеристику звуковим сигналам при діагностуванні комп'ютера.
4. З якими причинами можуть повязуватись повідомлення про помилки клавіатури, гнучкого та жорсткого дисків?
5. Які особливості має в РС завантаження операційної системи?
6. Назвіть умови та способи тестування системної плати і пам'яті.
7. Що необхідно зробити після повідомлення "CMOS Time and Date Not Set"?
Методичні матеріали
1. Порядок діагностування системної плати
Якщо при увімкненні живлення комп'ютер не подає ознак життя, перш за все перевірте напругу живлення на з'єднувачі між блоком живлення та системною платою. Перевірте також сигнал Power Good на тому ж з'єднувачі - він повинен мати рівень логічної одиниці ТТЛ (більше 2,4
В), - при його низькому рівні системна плата перебуває в стані скиду. Якщо живлення немає, перевірте його наявність на з'єднувачі блока живлення, від'єднавши живлення від системної плати та накопичувачів. Якщо живлення пропадає при під'єднаній системній платі, шукайте коротке замикання. Поширені причини - неправильно встановлені гвинти кріплення (інколи під них треба підставляти ізолюючі шайби) або сміття в слоті, яке є провідником струму (його найлегше перевірити та усунути продуванням перевернутої системної плати). Можливо, для пошуку замикання необхідно витягнути зі слотів всі плати розширення та від'єднати всі накопичувачі.
Якщо живлення в нормі, тоді порядок діагностування такий. Витягнути всі периферійні адаптери, відеоадаптер та пам'ять.
Від'єднати від системної плати шлейф інтерфейса IDE. Залишити під'єднаним лише динамік та клавішу Reset. В такому вигляді при вмиканні "комп'ютера" має прозвучати три гудки - процесор не виявляє пам'яті. Якщо цього не відбувається, це означає, що процесор не може почати виконання самотесту POST (Power - On Self Test). Причин може бути багато:
> Неправильно встановлено процесор в сокет.
> Неправильно задано тип процесора, тактова частота та коефіцієнт множення - перевірте встановлення джамперів.
> Відсутні будь-які компоненти (CPU,ROM BIOS,кварцовий резонатор).
> Стерто інформацію в ROM BIOS - якщо є перемикач, який вмикає режим відновлення (Boot Recovery), спробуйте його використати.
> Вийшла з ладу системна плата - причиною може бути недотримання правил під'єднання зовнішніх пристроїв, встановлення та виймання плат зі слотів при увімкненому живленні (що рідко минає без прикрощів).
Якщо три гудки після увімкнення (і апаратного скинення) виконуються, можна встановлювати пам'ять ( для початку - мінімальний комплект). На присутність справної пам'яті комп'ютер повинен відізватися одним довгим та двома короткими гудками - ознакою відсутності графічного адаптера (якщо, звичайно, він не інтегрований в системну плату).
Загальноприйнятне призначення звукових сигналів діагностування, коли комп'ютер ще не може вивести повідомлення на екран, приведено в табл. 1.
Після того, як системна плата "признає" пам'ять, час встановлювати графічний адаптер та під'єднати до нього монітор. При справності адаптера (і його сумісності з даною системною платою, з чим також бувають проблеми), на моніторі спочатку появляється заставка BIOS графічного адаптера, а після неї - основна заставка BIOS з тестом пам'яті та пропозицією входження до SETUP.
¶нколи причиною несправності системної плати є некоректне задання параметрів BIOS Setup, для чого на деяких системних платах є відповідний перемикач чи джампер. Однак, некоректно задані параметри, які зберігаються в NVRAM, стерти, можливо, вдасться лише утилітою перепрограмування флеш-пам'яті, а чи вдасться її завантажити - залежить від глибини пошкодження конфігурації, далекоглядності розробника BIOS і системної плати, а також кмітливості спеціаліста з ремонту.
Коли POST успішно проходить ініціалізацію графічного адаптера, задача діагностування спрощується, оскільки тепер на екрані можуть появитися і повідомлення діагностування. Вони найчастіше стосуються клавіатури і дисководів. Розшифрування повідомлень, що часто зустрічаються приведено в табл. 2.
Помилка клавіатури може виникати з таких причин :
> Дійсно несправна клавіатура.
> "Залипла" (чи випадково притиснута) одна чи декілька клавіш.
> Не під'єднано кабель клавіатури (або поганий контакт у з'єднувачі).
> Клавіатура заблокована (повернено ключ замка або випадково закорочені контакти KEYLOCK).
Повідомлення про помилку жорсткого диску або його контролера у випадку використання дисків IDE перш за все вказує на неправильне під'єднання інтерфейсних кабелів або кабелів електроживлення накопичувачів, відсутність (або від'єднання) контролера або неправильне встановлення джамперів Master/Slave на накопичувачах.
При повідомленні про помилку гнучкого диску (FDD Failure або Seek error) зверніть увагу на індикатор накопичувача - його постійне свічення вказує на помилку під'єднання інтерфейсного кабеля. Нормально в кінці POST індикатор повинен мигнути - якщо цього не відбувається, перевірте під'єднання живлення та наявність (дозвіл роботи) контролера.
Після успішного виконання POST BIOS робить спробу завантаження ОС з гнучкого чи жорсткого диску. Якщо комп'ютер не завантажується з жорсткого диску (або CD-ROM, LS120), спробуйте завантажити його з системної дискети, переконавшись в правильності конфігурування дисководів в CMOS Setup (тип Swap Floppy). Завантаження з дискети може бути завершено через BIOS Setup опціями порядку завантаження - Boot Sequence A: C: робить першу спробу завантаження саме з дискети, а при Boot Sequence C: A: перед цим робиться спроба завантаження з жорсткого диску. Крім цього, завантаження з дискети може бути заборонено опціями безпеки (Secury) чи антивірусного захисту.
Якщо комп'ютер не завантажується і з дискети, перевірте інтерфейсний кабель та живлення дисковода, а також спробуйте замінити адаптер FDC (що на сьогоднішній час зробити нелегко, оскільки він найчастіше встановлений на системній платі). Якщо завантаження з дискети починається (виходячи з позиціонування головок дисковода), але "зависає" без діагностування повідомлень, велика імовірність несправності пам'яті, яку POST тестує доволі умовно.
Якщо комп'ютер не завантажується лише з жорсткого диску, перевірте інтерфейсний кабель, живлення та контролер вінчестера, а також його параметри, встановлені в BIOS Setup. Для сучасних дисків найчастіше використовують тип 47 та параметри, що автоматично визначаються опцією IDE Autodetect. Однак, старі вінчестери, для яких раніше використовували тип 1-46, у випадку автоматичного визначення параметрів можуть бути сконфігуровані на іншу логічну геометрію. При цьому ОС може перестати завантажуватись, хоча при завантаженні з дискети, можливо, вдасться прочитати каталог жорсткого диску. В такому випадку слід перепробувати варіанти задання типу 1-46, що мають значення ємності диску, близькі до вказаного на накопичувачі. У сучасних дисках з автоматичним визначенням типу може бути пов'язаний неправильний вибір режиму роботи з великими дисками - LBA або Large. Оскільки тут лише два варіанти, підібрати потрібний легше.
Коли нарешті вдалося завантажити ОС, корисно запустити якусь діагностичну програму та протестувати системну плату і пам'ять. Для тестування пам'яті утилітами типу CheckIt найкраще завантажувати DOS (можна і з дискети), причому не використовуючи драйвери HIMEM.SYS та EMM386.EXE або подібних до них. ґх можна виключити з файла CONFIG.SYS (або перейменувати сам файл) чи шунтувати використання конфігураційних файлів, натиснувши клавішу F5 чи F8 під час повідомлення "Starting MS-DOS" (для версії 6.x). Доволі прискіпливий тест розширеної пам'яті за замовчуванням виконується при завантаженні драйвера HIMEM.SYS - він, наприклад, може виявити помилки стикування кеш-пам'яті та процесора, які не виявляються тестовими утилітами.
Тепер, коли комп'ютер "ожив", можна послідовно під'єднанувати раніше видалені компоненти (адаптери) і, спостерігаючи за роботою комп'ютера при завантаженні ОС та тестуванні, виявити несправний вузол.
2. Процедура самоперевірки після увімкнення живлення POST
Після увімкнення живлення, апаратного скинення від кнопки RESET чи натиснення комбінації клавіш Ctrl+Alt+Del процесор переходить до виконання коду початкового самотестування POST (Power-On Self Test), який зберігається в мікросхемі BIOS. POST виконує тестування процесора, пам'яті та системних засобів вводувиводу, а також конфігурування всіх програмно-керованих апаратних засобів системної плати. Частина конфігурування виконується однозначно, частина керується джамперами системної плати, але ряд параметрів дозволяє чи навіть вимагає конфігурування за бажанням користувача. Для цієї мети служить утиліта Setup, вмонтована в код BIOS. Після тестування та конфігурування (включаючи налаштовування пристроїв PnP), POST ініціалізує завантаження операційної системи.
Під час виконання POST може видати діагностичне повідомлення в послідовності коротких та довгих звукових сигналів, а після успішної ініціалізації графічного адаптера короткі текстові повідомлення виводяться на екран монітора.
Звична послідовність кроків POST :
> Тестування регістрів процесора.
> Перевірка контрольної суми ROM BIOS.
> Перевірка та ініціалізація таймера 8253/8254, портів 8255.
Після цього кроку доступне звукове діагностування (табл. 1).
> Перевірка та ініціалізація контролерів DMA 8237.
> Перевірка регенерації пам'яті.
> Тестування 64 Кбайт нижньої пам'яті.
> Завантаження векторів переривання та стеку в нижню область пам'яті.
> ¶ніціалізація відеоконтролера - на екрані з'являється заставка Video BIOS, зазвичай з вказуванням моделі відеокарти та обсягом встановленої відеопам'яті.
Після успіху цього кроку зображення на екрані змінюється заставкою системної BIOS з лічильником об'єму динамічної пам'яті, що тестується. Тепер діагностичне повідомлення виводиться на екран (табл. 2). POST продовжує роботу, виконуючи такі кроки:
> Тестування повного об'єму ОЗП.
> Тестування клавіатури.
> Тестування CMOS-пам'яті та годинника.
> ¶ніціалізація COM та LPT портів.
> ¶ніціалізація та тест контролера НГМД.
> ¶ніціалізація та тест контролера НЖМД.
> Сканування області додаткового ROM BIOS.
> Виклик Bootstrap (INT 19h) - завантаження операційної системи, при неможливості - спроба запуску ROM Basic (INT 18 h), при невдачі - зупинка процесора з повідомленням "System Halted" (систему зупинено).
При завантаженні системи у випадку готовності дисковода А: в пам'ять завантажується перший сектор диска і йому передається управління; при неготовності А: завантажується Master Boot диска С: і йому передається управління. Master Boot завантажує Boot Sector активного розділу в пам'ять і передає керування на його початкову адресу.
Спроба завантаження з дискети може блокуватися чи виконуватися лише після невдалої спроби завантажитись з жорсткого диску при відповідному заданні параметра "Boot Sequence" в Setup.
Послідовність завантаження може змінюватися додатковим BIOS мережного адаптера у випадку віддаленого завантаження через мережу.
В процесі роботи POST використовуються комірки CMOS 0Fh (Shutdown Flag) - ідентифікатори стану перед початком тесту та BIOS DATA AREA [0:0472] - тип рестарту (1234h=Ctrl+Alt+Del - "теплий" старт, 4321h - скинення зі збереженням пам'яті). Це дозволяє розрізняти причини рестарту (перезавантаження, вихід із захищеного режиму 286 і т.д.) для обходу деяких секцій POST.
В АТ результати проходження тестів заносяться в CMOS 0Eh - Post Diagnostic Status Byte.
3. Встановлення конфігурації системи
Встановлення конфігурації системи здійснюють за допомогою внутрішньої утиліти SETUP. Ця утиліта дозволяє не тільки встановити типи використаних зовнішніх пристроїв, таких як гнучкі диски і вінчестер, але й змінити важливіші параметри системи - все залежить від типу встановленого BIOS і класу машини - якщо зайти в опцію "XCMOS", то можна змінити внутрішні стани регістрів чипів. З цієї причини працювати з SETUP треба обережно і не змінювати установки, які вам не відомі. У зв`язку з великою кількістю різних систем, розписати всі установки "від А до Я" неможливо, тому зупинимось на основних моментах роботи з утилітою SETUP. Вона, в залежності від BIOS системи, запускається при натисненні одної чи певної комбінації клавіш на клавіатурі після виведення на екран відеомонітора такого повідомлення:
Hit <DEL>, if you want to run SETUP
Тобто натисніть клавішу DEL якщо бажаєте запустити SETUP.
В розділі підказки, внизу таблиці, вказані клавіші керування для вибору відповідних позицій (клавіші керування курсором) і їх редагування (клавіші PgUp, PgDn). Спочатку встановіть внутрішній календар і таймер, що відповідає дійсності. Далі в розділах "Floppy drive A:", "Floppy drive В:" виберіть параметри ваших дисководів. Якщо якийсь диск не встановлено, то вкажіть "Not installed". Параметри у двох останніх графах - "Primary display" i "Keyboard" (вони зазвичай встановлюються автоматично) - встановіть відповідно до наведеного вище прикладу. Тепер вам залишилось встановити в SETUP параметри вінчестера, після чого конфігурацію системи в основному можна вважати закінченою. У сучасних моделях (починаючи з 386) параметри вінчестера можна встановити, виконавши пункт IDE HDD AUTO DETECTION.
Що стосується додаткових установок (опції "ADVANCED CMOS SETUP" i "ADVANCED CHIPSET SETUP", в основному, для 386\486, PENTIUM), то для початку вам краще скористатись автоконфігурацією системи ("AUTO CONFIGURATION WITH BIOS DEFAULTS" або "AUTO CONFIGURATION WITH POWER - ONDEFAULTS"). В подальшому ви зможете оптимізувати вашу систему, оперуючи параметрами в ADVANCED SETUPах. Якщо у вас обсяг ОЗУ 1 Мб, то у ADVANCED CMOS SETUP опції "Video ROM Shadow" та "System ROM Shadow" (перезапис вмісту ПЗУ в ОЗУ) встановіть "Disabled" (заблоковано).
На цьому основні моменти конфігурації системи можна вважати закінченими, і ви повинні вийти з програми SETUP зі збереженням установок в CMOS (cтатичне ОЗУ для збереження даних конфігурації, календаря, годинника) пам`яті комп`ютера.
3.1. Детальний опис установок AWARD SETUP BIOS
Останнім часом найбільше розповсюдження одержали материнські плати, на яких використовується BIOS від AWARD, який розглянемо на прикладі материнської плати Aopen AX6BC.
В програму зміни установок SETUP можна потрапити таким чином: встигнути натиснути клавішу DEL (delete) під час проходження POST (табл. 3).
Виробник рекомендує вибрати Load Turbo Defaults як набір універсальних установок BIOS. Якщо ви не впевнені у правильності своїх дій - сміливо обирайте даний пункт меню.
Після того, як ви обрали потрібний підпункт меню, натисніть клавішу ENTER. Вибір кольорів екрану здійснюється клавішами SHIFT або F2, вихід без збереження виконується натисненням клавіші ESC, збереження змін з виходом з програми настройки BIOS - F10.
Далі розглянемо, чим керують настройки.
3.1.1. STANDART XCMOS SETUP (Установки головних позицій, табл. 4)
В підменю Standart CMOS Setup виконуються установки основних системних параметрів - системна дата, час, параметри, тип дисководів і накопичувачів на жорстких магнітних дисках. Для вибору скористайтесь клавішами PGUP або PGDN.
Date (установка дати). Клавішами PGUP або PGDN встановіть поточну дату (або ту, що вам необхідна). Формат представлення дати: місяць, день, рік.
Time (установка часу). Клавішами PGUP або PGDN встановіть поточний час (або той, що вам потрібно). Формат представлення часу: година, хвилина, секунда.
Primary Master (визначення параметрів головного HDD на першому контролері).
Primary Slave (визначення параметрів другорядного HDD на першому контролері).
Secondary Master (визначення параметрів головного HDD на другому контролері).
Secondary Slave (визначення параметрів другорядного HDD на другому контролері).
TYPE. Вибір типу IDE HDD (Auto, User, None, 1..45). Таблиця параметрів типу HDD присутня в описі материнської плати. Виробник рекомендує встановлювати даний параметр на AUTO. Перевага такого підходу: не треба хвилюватись при частій зміні вінчестерів. Недолік - на завантаження комп`ютера треба трошки більше часу. IDE CDROM визначається автоматично.
MODE. Вибір MODE IDE HDD (Auto, Normal, LBA, Large). Установка типу представлення логічних блоків HDD при об`ємі більше 528 Мбайт. Так як установка LBA зараз вважається стандартом, рекомендуємо зупинитись на ній. Увага! Якщо вінчестер був відформатований при LBA, то не варто його використовувати при відключеній даній функції. Можлива втрата інформації.
SETUP також пропонує вам таблицю стандартних вінчестерів із 47 типів (числа від 1 до 47 треба розуміти як набір певних параметрів, які можуть підійти до вінчестерів різних типів і фірм виробників - дуже давні вінчестери). Тип 47 - це користувацький тип - потрібний для установки довільних параметрів вінчестерів і використовується для сучасних вінчестерів. Відповідно, перед тим як щось вибрати в таблиці, ви повинні дізнатись із довідника або у фірми (часто нанесені безпосередньо на вінчестері), де придбали жорсткий диск, дані свого вінчестера: кількість циліндрів, головок, секторів (як правило написано на вінчестері). Тепер, маючи під руками необхідну інформацію, виберіть в таблиці параметри вашого вінчестера. Вінчестери ємністю 540 Мб і вище в SETUP поивинні бути зазначені як LBA! ¶накше система може "побачити" лише 528Мб.
Взагалі, найкраще виконати пункт IDE HDD AUTO DETECTION, щоб не ламати голову над такими тонкими параметрами.
Drive A (установка параметрів першого дисководу). Drive B (установка параметрів другого дисковода) (None, 360 Кбайт 5.25, 1.2 Мбайт 5.25, 720 Кбайт 3.5, 1.44 Мбайт 3.5, 2.88 Мбайт 3.5). тип підключеного дисководу. Вкажіть той (ті) що у вас підключено.
Video (установка типу використовуваної відеокарти) (EGA/VGA, CGA20, CGA80, MONO).
Halt On. Вибір умов, при яких POST видасть повідомлення про помилку (No Errors, All Errors, All But Keyboard, All But Diskette, All But Disk/Key).
3.1.2. BIOS FEATURES SETUP (Вибір установок BIOS, табл. 5)
Virus Warning (Enabled, Disabled). Попередження про вірусну атаку. Не допускає запис у завантажувальну область без підтвердження зі сторони користувача. В деяких версіях BIOS вбудовано систему розпізнавання вірусів, що повідомляє про викриття комп`ютерного віруса в завантажувальній області вінчестера. Досить корисна функція. При інсталяції OS Windows 95 її краще відключати, бувають "зависання".
Boot Virus Detection (Enabled, Disabled) також призначена для захисту завантажувальної області. Діє таким чином: записує завантажувальний сектор в область флеш-пам`яті і при старті співставляє з ним той, що є на диску.
External Cache Включення/виключення Cache Level2. Відключення даної опції різко знижує продуктивність комп`ютера.
CPU L2 Cache ECC Checking. Контроль помилок в Cache Level2 (Enabled, Disabled). Перевірка наявності помилок в пам`яті Cache Level2. В моделях iPentium PRO та iPentiumII така пам`ять розміщена в корпусі процесора, і для того, щоб активізувати цю опцію, треба, щоб її підтримував процесор. Рекомендується її включати, хоча це знижує показники продуктивності. В системах, пов`язаних з серверною, графічною та їм подібною роботою, рекомендується використовувати також пам`ять з контролем помилок. Чим важливіша задача, тим суворіші вимоги до відмовостійкості системи.
Quick Power On self Test. Швидкість проходження POST (Enabled/Disabled). При включенні відбудеться тест встановленої пам`яті (довго і зі звуком). При відключенні - лише визначення обсягу пам`яті (швидко і тихо).
Boot Sequence. Послідовність завантаження (A,C,SCSI С, CDROM,A CDROM,C,A D,A,SCSI E,A,SCSI F,A,SCSI SCSI,C,A C only LS/ZIP,C). Примусове визначення послідовності чергування пристроїв, з яких буде відбуватись завантаження операційної системи.
Swap Floppy Drive - перестановка дисководів (Enabled/Disabled). Дозволяє дисковід А зробити дисководом В, не відкриваючи корпус комп`ютера.
Boot Up Floppy Seek (Enabled/Disabled) - розпізнавання дисководів при старті (40 чи 80 доріжок). Дисководи на 40 доріжок вже використовуються мало, тому рекомендується цю операцію забороняти.
Boot Up NumLock Status. Стан клавіші NumLock (Ensbled\Disabled). Це вже як кому подобається. Хочете, щоб за замовчуванням NumLock був виключеним - будь ласка.
Typematic Rate Setting (Enabled/Disabled). Керування функцією повторення натиснення клавіші при її утриманні.
Typematic Rate (Chars/Sec) (6,8,10,12,15,20,24,30). Швидкість повторення натиснення клавіші в символах за секунду. Працює, коли включено Typematic Rate Setting.
Typematic Delay (Msec) (250,500,750,1000). Час (в мілісекундах), який дається на очікування між першим натисненням клавіші і початком повторення символа. Працює, якщо включено Typematic Rate Setting.
PS/2 Mouse Function Control (Auto,Disabled). Дозвіл цієї функції віддає IRQ12 тільки для порту миші PS/2.
Security Options. Визначає, що слід захищати паролем (Setup, System). Setup - тільки установки BIOS, System - пароль буде потрібний при будь-якому завантаженні.
PCI/VGA Pallete Snoop. Зміна палітри (Enabled/Disabled). ¶ноді при установці нової відеокарти відбувається порушення співвідношення кольорів, що виводяться. Як правило, таке трапляється при установці 3DFX - карт.
OS Select for DRAM > 64 Mбайт (Enabled, Disabled). Включіть, якщо використовуєте OS2 і більше 64 Мбайт пам`яті.
Video BIOS Shadow. Копіювання BIOS VGA - карти до пам`яті (Enabled, Disabled). ¶ноді особливо корисно при роботі з DOSдодатками. Далі в Setup приводяться адреси пам`яті, де можна розмістити BIOS відеокарти.
3.1.3. CHIPSET FEATURES SETUP (табл. 6)
Вибір більш тонких установок, які відносяться до можливостей пам`яті, резервування пам`яті відеокарти, установки частоти процесора і шини та ін.
SDRAM Configuration (By SPD, 7 ns (143 Мгц), 8 ns(125 Mгц) (в даному випадку не використовується)). Цим параметром визначається, як BIOS буде розпізнавати пам`ять - шляхом зчитування параметрів із блоку SDPL чи ігноруючи його.
SDRAM CAS Latency (2Т, 3T, Auto). Кількість тактів системної шини для формування сигналу CAS (звертання до стовпців пам`яті). Зменшення показника збільшує швидкодію. Але зміни слід проводити обережно, а потім протестувати систему на коректність роботи.
SDRAM RAS#to CAS# Delay (2Т, 3T, Auto). Затримка між RAS i CAS. Зміна затримки між RAS i CAS. Залежить від характеристик самого модуля пам`яті. Зменшення показника збільшує швидкодію, але після змін бажано протестувати систему на коректність роботи.
SDRAM RAS# Precharge (Auto, Disabled) (іноді приймає значення Fast та Slow). Керування часом заряду для сигнала RAS (зчитування рядків пам`яті). Збільшує швидкодію при Auto та Fast, але сильно залежить від пам`яті,що використовується. Змінюйте обережно.
DRAM ECC Function (Enabled, Disabled). Контроль виникнення помилок пам`яті. Для того, щоб активізувати цю функцію, потрібно, щоб пам`ять її підтримувала. Така пам`ять надійніша (хоча й дорожча), правда включення функції корекції помилок знижує продуктивність.
Video Bios Cacheable (Enabled, Disabled). Дозвіл/заборона кешування, перенесеного в пам`ять BIOS VGA.
Video RAM Cacheable (Enabled, Disabled). Дана функція може використовуватись лише з процесорами Pentium PRO i Pentium II. Завдяки вбудованим у них функціям ці процесори можуть визначати необхідність і тип кешування у різних областях пам`яті.
8 Bit I/O Recovery Time (1,2,3,4,5,6,7 NA). Час відновлення в тактах процесора для 8-розрядних пристроїв. Зумовлено меншою порівняно з пам`яттю швидкодією.
16 Bit I/O Recovery Time (1,2,3,4 NA). Час відновлення в тактах процесора для 16 - розрядних пристроїв. Зумовлено меншою порівняно з пам`яттю швидкодією.
Memory Hole At 15V - 16V (Enabled, Disabled). Створення "дірки" в пам`яті для доступу до пристроїв вводу/виводу як до пам`яті. Включайте, тільки якщо під'єднаний пристрій потребує цього згідно з документацією.
Passive Release (Enabled, Disabled). Керування паралельною роботою шин PCI та ISA. Відключіть, якщо встановлена плата активно використовує DMA.
Delayed Transaction (Enabled, Disabled). Затримка транзакцій на PCI. На материнській платі є вбудований 32-розрядний буфер для підтримки подовженого циклу обміну на PCI. Якщо цей параметр включений, то доступ до шини PCI дозволений під час доступу до 8- розрядних пристроїв на шині ISA. Це суттєво збільшує швидкодію, тому що цикл такого звернення на ISA займає 50-60 тактів шини PCI. При встановленні в комп`ютер плати, яка не підтримує специфікацію 2.1, цей параметр слід виключити.
AGP Aperture Size (Мбайт) (4,8,16,32,64,128,256) - вказуються максимальний розмір області пам`яті, зарезервованої для використання відеокартою з інтерфейсом AGP. Значення за замовчуванням, що встановлюється при увімкненні живлення або при скиненні. Після ініціалізації через BIOS приймає значення 64 Мбайт.
Pentium II Micro Codes (Enabled, Disabled). Використання вбудованих додаткових кодів процесорів.
В інших платах можуть зустрічатись:
DRAM Read Burst (EDO/FP). Швидкість інтенсивного зчитування з ОЗП. Швидкість читання залежить від модулів пам`яті, що використовуються. Даний параметр контролюється регістром.
DRAM Write Timing. Швидкість інтенсивного запису в ОЗП. Сповільнення інтенсивного запису необхідне в деяких комп`ютерах для підтримки ОЗП з повільним доступом і компонент з невисокою швидкодією. Цей параметр також контролюється регістром.
3.1.4. POWER MANAGEMENT SETUP (Установки режимів збереження енергії , табл. 7)
Power Management (Max Saving, Min Saving, User Saving, Disabled). Варіанти налаштовувань режиму збереження енергії.
Video Off After (N/A, Doze, Standby, Suspend). Відключає монітор після входження в один з числених режимів.
Doze Mode (Режим дозування). Standby Mode (Режим очікування). Suspend Mode (Режим призупинки). Задають інтервали, на протязі яких комп`ютер переходить у вказаний режим при відсутності активності.
HDD Power Down (Disabled, 1 min,...,15min). Вимкнення двигуна шпинделя вінчестерів через вказаний час.
Modem Wake Up (Enabled, Disabled). Увімкнення комп`ютера при надходженні дзвінка на модем.
Lan Wake Up (Enabled, Disabled). Увімкнення комп`ютера при надходженні виклику по мережі.
Suspend Mode Options (PowernOn Suspend, Suspend to Disk). Вибір дій при включенні опції Suspend. PowernOn Suspend - "сплячка". Suspend to Disk - збереження всіх параметрів образу пам`яті, буферів і т.д. у спеціальний файл з наступним вимкненням комп`ютера. При включенні параметри комп`ютера, що працював, знову відновлюються, ніби він взагалі не вимикався. Дуже зручно, бо не треба ні повторного старту системи ні навіть входження в мережу. Правда, працює не зі всіма відеокартами, судячи зі всього тому, що у кожної карти свій тип пам`яті, своя адресація і все це досить складно враховувати.
WakeUp Date (of Month) (0, 1...31). Увімкнення комп`ютера у вказаний день місяця.
WakeUp Time (hh: mm: ss). Увімкнення комп`ютера у вказаний час.
3.1.5. PNP/PSI configuration setup
PNP OS Installed (Yes, No). Тут ви визначите, чи встановлена операційна система з підтримкою режиму. Виберіть Yes, якщо операційна система підтримує Plug&-Play (наприклад Windows95), та No в іншому випадку.
Resourses Controller By (Auto, Manual). Якщо вибрано AUTO, то BIOS сам автоматично назначить переривання і канали DMA всім пристроям, під'єднаним до шини PCI, і ці параметри не будуть з`являтись на екрані. В іншому випадку всі ці параметри слід встановити власноруч.
Reset Configuration Data (Enabled, Disabled).
IRQ - 3...15 assigned to (Legasy ISA, PCI/ISA PnP). Закріплення IRQ за шиною ISA або автоматичне визначення.
DMA - 0...7 (Legasy ISA, PCI/ISA PnP). Закріплення DMA за шиною ISA або автоматичне визначення.
PCI IDE IRQ MapTo (ISA, PCI-Slot 1,...,PCI-Slot 4, PCI-Auto). Використовується при установці додаткових PCI IDE контролерів.
Primsry IDE INT# (A, B, C, D). Використовується при установці додаткових PCI IDE контролерів.
Secondary IDE INT# (A, B, C, D). Використовується при установці додаткових PCI IDE контролерів.
PCI Slot1...4 IRQ (3,4,5,7,9,10,11,12,14,15, Auto). Присвоєння конкретному PCI-слоту конкретного IRQ.
В інших платах може зустрічатись:
PM Control by APM. Керування енергозбереженням через APM (Advanced Power management). No: BIOS ігнорує APM, YES: Перед активізацією енергозбереження BIOS отримує інформацію від APM перед входом в конкретний режим DOZE, STSNDBY чи SUSPEND.
Якщо APM активний і комп`ютер знаходиться в процесі виконання задачі, навіть при закінченні вказаного у таймері часу APM не активізує через BIOS систему енергозбереження.
Якщо APM відключено, вищевказана опція не виконується.
Video Off Method. Спосіб відключення монітора.
Blank Screen : BIOS відключає тільки монітор
V/H SYNC+Blank : BIOS відключає і сигнал вертикальної / горизонтальної синхронізації від VGA-адаптера.
Wake-Up Event: IRQ3, IRQ4, IRQ8, IRQ12. Події, які спричинюють вивід з режиму енергозбереження. За будь-яким сигналом з даних джерел комп`ютер переходить у нормальний стан.
Power down Activites (відключення пристроїв). COM-порти, LPT-порти, порти зовнішніх пристроїв, перевірка за перериванням IRQ3- IRQ15 і перехід в режим енергозбереження.
3.1.6. INTEGRATED PERIPHERIALS (табл. 8)
Зміна параметрів пристроїв, встановлених на метеринській платі.
IDE HDD Block Mode (Enabled, Disabled). Блоковий режим передачі даних для жорстких дисків типу IDE. Дана функція дозволяє збільшити продуктивність жорсткого диску, організує мультисекторну передачу даних, а не один сектор на транзакцію.
Більшість жорстких дисків за винятком дуже ранніх моделей можуть використовувати дану функцію.
Doze Mode (Auto, Disabled). Включення режиму Doze (засинання) для процесора.
IDE Primary Master UDMA (Enablwd, Disabled).
IDE Secondary Slave UDMA (Enablwd, Disabled).
Дозвіл/заборона використання протоколу Ultra DMA 33 під'єднаними вінчестерами.
On-Chip Primary PCI IDE (Enablwd, Disabled).
On-Chip Secondary PCI IDE (Enablwd, Disabled). Включити/виключити контролер IDE на материнській платі. Може знадобитись при використанні як SCSI-вінчестерів, так і вінчестерів іншого типу.
USB Legacy Support (Enablwd, Disabled). Включити / виключити універсальний послідовний порт. Якщо у вас нема пристроїв, які підтримують USB, то краще не включати. Хоча, буває так, що новий пристрій PCI не може коректно розміститись в системі, поки не активізована підтримка USB. ¶ноді це ледь не єдиний вихід з положення.
Onboard Serial Port 1 (Auto, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, Disabled).
Onboard Serial Port (Auto, 3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, Disabled). Зміна параметрів послідовного порту, зміна адресації. Корисно при додаванні різних пристроїв.
Onboard Parallel Port (3BC/IRQ7, 378/IRQ7, 278/IRQ5, Disabled). Зміна параметрів паралельного порту, зміна адресації. Корисно при додаванні різних пристроїв.
Paralell Port Mode (SPP, EPP, ECP, ECP+EPP). Тип обміну даними через паралельний порт:
SPP - стандартний паралельний порт (Normal);
EPP - паралельний порт з розширеними можливостями;
ECP - розширений паралельний порт;
ECP+EPP - використання обох типів.
Покращання особливо помітні, коли до паралельного порту під`єднано пристрій, який потребує швидкої передачі даних (сканер, ZIP...). Треба мати на увазі, що швидка передача даних через порт ECP потребує підключення спеціального кабеля (зі звитих пар), інакше дані можуть спотворитись.
На багатьох платах можна також вибрати адресу LPT - 378H, 278H та ін.
Onboard IR Controller (Enabled, Disabled). Включити/виключити контролер порту на інфрачервоних променях. Річ зручна, але на жаль не так розповсюджена, як хотілось би. Дозволяє обмінюватись інформацією між комп`ютерами, підтримувати зв`язок з принтером і т д.
IR Adress Selection (2EON, 2E8H, 2F8H, 3EOH, 3E8H, 3F8H).
IR IRQ Selection (IRQ3, IRQ4, IRQ10, IRQ11). Зміна параметрів інфрачервоного порту, зміна адресації порту.
IOR Mode (ASSKIR, HPSIR, FIR, IrDA). Зміна типу протоколу через інфрачервоний порт. Вибирається в залежності від типу протоколу, який підтримується пристроєм.
3.1.7. LOAD SETUP DEFAULTS
Даний пункт викликає значення для конфігураційних параметрів BIOS, збережених в ПЗП. Збережені значення гарантують оптимальне функціонування комп`ютера у більшості випадків. Зміни вносяться у розділи BIOS FEATURES SETUP та CHIPSET FEATURES, не вносячи ніяких змін у STANDART CMOS SETUP. Для проведення даної операції вийдіть в основне меню конфігурації BIOS, встановіть курсор на LOAD SETUP DEFAULTS та натисніть "Enter". Після появи попереджуючого повідомлення натисніть "Y" і потім "Enter". У разі відмови натисніть "N" і потім "Enter" відповідно.
3.1.8. PASSWORD SETTING
Зміна пароля. Щоб замінити пароль на новий треба знати старий.
3.1.9. IDE HDD AUTO DETECTION
Детектування. Система автоматично знаходить і визначає підключення HDD.
3.1.10. SAVE & EXIT SETUP
Збереження зроблених змін і перезавантаження комп`ютера.
3.1.11. EXIT WITHOUT SAVING
Вихід із Setup BIOS без збереження та перезавантаження комп`ютера.
На багатьох платах існує таке поняття, як формат низького рівня Low Lewel FORMAT. Це - розмітка диска на циліндри і сектори. На заводах-виробниках вінчестери завжди виготовляються вже розміченими на низькому рівні, тому формат низького рівня застосовувати до них не рекомендується, особливо до жорстких дисків типу IDE (можна зіпсувати сервоінформацію).