ПИТАННЯ
“Паралельні та розподілені обчислення”
3курс, 6 семестр
Тема лекції
Питання

Вступ до курсу
Паралельних обчислень
1. Паралелізм та розподіленість


2. Області застосування і задачі паралельної обробки


3. Рівні розпаралелення


4. Конвеєризація і паралелізм


5 Класифікація структур паралельної обробки

Методи оцінки продуктивності паралельних алгоритмів
1. Загальні зауваження стосовно оцінки продуктивності паралельних алгоритмів та систем


2. Фактори, які необхідно враховувати при оцінці продуктивності


3. Методи оцінки продуктивності


4. Характеристики продуктивності паралельних алгоритмів

Розробка паралельного алгоритму
1. Паралелізм даних


2. Паралелізм задач


3. Етапи розробки паралельного алгоритму
- декомпозиція
- планування комунікацій
- укрупнення
- планування обчислень

Структури зв’язку між процесорами
1. Визначення


2. Шинні сітки


3. Сітки з комутаторами


4. Структури, що забезпечують зв’язок типу “пункт-пункт”


5. Методи комутацій

Основні класи паралельних комп’ютерів
1. масивно-паралельні системи (МРР)


2. Симетричні мультипроцесорні системи (SMP)


3. Системи з неоднорідним доступом до пам’яті


4. Паралельні векторні процесори (PVP)


5. Кластерні системи


6. Архітектура масивно-паралельних комп’ютерів (на прикладі CRAYT3D)

Схеми паралельних алгоритмів задач
1. Класи алгоритмів задач


2. Алгоритми множення матриці на матрицю на різних структурах
- кільцева структура
- структура типу решітка
- структура типу куб

Мови паралельного програмування
1. Паралельні мови і системи програмуванняВступ до організації розподілених обчислень і розподілених систем
1. Склад. Характеристики розподілених систем


2. Алгоритмічні проблеми і проблеми організації глобальних мереж


3. Алгоритмічні проблеми і проблеми організації локальних мереж


4. Алгоритмічні проблеми і проблеми організації багатопроцесорних комп’ютерів


5. Взаємодіючі процесори


6. Загальні проблеми при організації розподілених систем

Організація протоколів обміну в розподілених ситсемах
Загальні поняття про елементи обміну
повідомлення, пакети
сеанси
комутація каналів і передача з проміжним накопиченням

Алгоритми маршрутизації
1. Критерії методів маршрутизації

Розподілені обчислення в локальних мережах
1. Тенденція розвитку локальних мереж


2. Стандартизація базових технологій. Стандарти ІЕЕЕ 802.1 – 802.5


3. Рівень керування логічним каналом (LLC)


4. Процедури МАС-рівня


5. Формати кадрів Ethernet


6. Специфікація фізичного середовища Ethernet


7. Методика розрахунку параметрів конфігурації мережі Ethernet
умови коректної роботи мережі Ethernet;
розрахунок затримки розповсюдження сигналу;
розрахунок сумарної величини зменшення міжкадрового інтервалу.


8. Стандарт Token Ring (Стандарти ІЕЕЕ 802.5) 


Викладач: Є.Ваврук