Анотація
на уроки та позакласні заходи вчителя української мови і літератури
Коломийської гімназії
Щепан Оксани Миколаївни
Аналіз проведених уроків та позакласних заходів учительки української мови і літератури п.Оксани Щепан свідчить, що її педагогічний досвід на тему “Розвиток пізнавальних інтересів і здібностей учнів на уроках української мови” є важливим засобом формування творчої особистості учня, мовленнєвих умінь та навичок гімназистів.
Учителька постійно працює над тим, як найдоцільніше формувати в учнів правописні уміння і навички, як посилити комунікативну спрямованість уроків мови на основі педагогіки співробітництва.
Кожен її урок чи позакласний захід – це захоплююча пошукова робота, творче осмислення учнями виучуваного матеріалу, виховання любові до рідного слова, історії, звичаїв і традицій нашого народу.
Розвиваючи пізнавальні інтереси та здібності учнів, п.Оксана Щепан використовує різні ігрові ситуації, лінгвістичні дослідження, ситуативні вправи, опорні схеми, ключі-опори, алгоритми розпізнавання та розв’язування.
Цікавим в роботі словесника є використання методу спостереження і аналізу мовних явищ.
Великого значення в роботі надає вчителька відбору та використанню дидактичного матеріалу та різним видам роботи з ним, проведенню тематичних уроків.
Досвід роботи Оксани Миколаївни Щепан є актуальним, бо такі форми і методи роботи на уроках рідної мови зацікавлюють дітей, викликають бажання вчитися, дають змогу осмислено засвоювати нову інформацію, свідомо ставитись до мови як засобу самовираження, спілкування між людьми, передачі почуттів і переживань, формують національно-мовну особистість учня.
Тому він заслуговує широкого впровадження в педагогічну практику закладів освіти.