АНОТАЦІЯ ДОСВІДУ РОБОТИ
учительки української мови і літератури ЗОШ №9 м. Коломиї
Білейчук Дарії Мирославівни
ТЕМА: "Література рідного краю в концепції мовної освіти в Україні та виховання громадянськості і національної самосвідомості".
Даний досвід роботи з розвитку та пізнання національної культури рідної мови, розвитку зв’язного мовлення, збагачення словникового запасу учнів на уроках мови та літератури забезпечує:
- розвиток мови як невід’ємної складової мислення;
- формування логічного мислення;
- досвід роботи - результат свідомого пошуку вчителя;
за рівнем новизни досвід носить раціоналізаторський характер.
СУТЬ його у додержанні таких принципів:
- сприйняття дитиною нових знань має бути осмисленим;
- кожен урок повинен перетворитись на процес відкриття;
- проблемність - основний принцип сучасного навчання;
- мова і література тісно пов’язані між собою;
- література, як і інші види мистецтва, допомагає пізнавати світ;
- мова - складова рухлива система, що є засобом спілкування;
- на уроках літератури вчителька прагне привчити дітей до вдумливого, усвідомленого прочитання тексту, розуміння задуму автора, краси художнього слова;
- використовує метод цілісного аналізу художнього твору;
- перевагу в роботі надає нестандартним урокам, які сприяють розкриттю творчого потенціалу і вчителя і учнів;
- вивчає індивідуальні особливості дітей, сприяє розвитку їхніх здібностей;
- особистим прикладом виховує повагу до моральних принципів;
- своїм педагогічним ідеалом вважає В. Сухомлинського, а педагогічне кредо визначає так: "У серце увійде тільки те, що йде від серця".

Досвід учительки дав свої плоди. Учні одержують високі результати під час проведення контрольних робіт, екзаменів, беруть активну участь в олімпіадах, вирізняються високим рівнем мислення і загальної ерудиції.