СПИСОК НОРМАТИВНОЇ ТА ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Митний кодекс України. — К., 2001.

 «Положення про Державну митну службу України», затверджене Указом Президента від 08.02.97 р. № 126/97.

 Указ Президента України (із змінами та доповненнями) «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні» від 07.11.94 р. № 659/94.

« Указ Президента України «Про вдосконалення державного контролю за їдкістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення» від 01.02.99 р. № 109/99. І

Закон Української РСР (із змінами та доповненнями) «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ.

Закон Української РСР «Про митну справу в Українській РСР» від І25.06.91 р. № 1262-

Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 р.

Закон України «Про ветеринарну медицину» від 25.06.92 р. № 2498-ХПІ І (із змінами і доповненнями, внесеними   Законами України від 05.05.93 р. І І№ 3180-ХІІ від 05.12.96 р. № 566/96-ВР, № 566/96-ВР від 05.12.96 р.).

Закон України «Про карантин рослин» від 30.06.93 р. № 3348-ХП (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18.06.97 р., № 367/97-ВР).

Закон України «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України з митних питань» від 28.01.94 р.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.94 р. № 4004-ХП (із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 17.12.96 р. № 607/96-ВР, від 11.09.97р. № 331/97-ВР, від 18.11.97 р. № 642/97-ВР).

Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.97 р. № 637/97-ВР.

Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.99 р. № 1172-ХІV.

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.93 р. № 713 «Про створення Державного гемологічного центру України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.94 р. № 465 «Про ство­рення територіальних митних управлінь».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.95 р. № 57 «Про за­твердження Правил перетину державного кордону громадянами Украї­ни».

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.95 р. № 198 «Про здійснен­ня екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон» (І3 змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 704).

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.95 р. № 665 «Про за­твердження загальних правил відкриття та діяльності пунктів пропуску через державний кордон». Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.96 р. № 793 «Про вдо­сконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.96 р. № 673 «Про акре­дитацію та підготовку експертів-гемологів дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.96 р. № 1282 «Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них».

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.96 р. № 1433 «Про вста­новлення мінімальної митної вартості на імпортні лікеро-горілчані вироби та пиво».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.97 р. № 75 «Про внесен­ня змін до ПКМУ від 24.10.1996 року № 1282».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 63 «Про мінімаль­ну митну вартість імпортних тютюнових виробів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 64 «Про внесен­ня змін до ПКМУ від 24.10.1996 року № 1282».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 65 «Про ставки митних зборів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. № 65 «Про ставки митних зборів» (із змінами та доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. № 574 «Про за­твердження Положення про вантажну митну декларацію».

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.97 р. № 502 «Про вста­новлення митної вартості на деякі товари, що підлягають обкладенню акциз­ним збором».

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 р. № 748 «Про пе­релік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою в разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших пред­метів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.97 р. № 1332 «Про за­твердження Положення про основні засади організації перевезень радіоак­тивних матеріалів територією України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р. № 1358 «Про за­твердження Положення про порядок державного контролю за міжнародною передачею товарів військового призначення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.98 р. № 244 «Про за­твердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Украї­ни».

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.98 р. № 264 «Про за­твердження Положення про регіональну службу державного ветеринарного контролю на державному кордоні».

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.98 р. № 1598 «Про затвердження порядку визначення митної вартості товарів та інших пред­метів у разі переміщення їх через митний кордон України».

Декрет Кабінету Міністрів України від 11.01.93 № 2-93 «Про порядок обкладення митом предметів, які ввозяться (пересилаються) громадянами в

 країну».    Декрет Кабінету Міністрів України (із змінами та доповненнями) від 12.01.93 р. № 6-93 «Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт та послуг)».

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11.06.97 р. № 333/97-ВР).

Постанова Верховної Ради України «Про введення в дію Митного кодексу України» від 12.12.91 р. № 1970-а XII.

Наказ ДМКУ від 08.04.92 р. № 73 «Про створення митних установ».

Наказ ДМКУ від 04.11.92 р. № 205 «Про затвердження Положення про ;провадження в справах про порушення митних правил».

Наказ Державного митного комітету від 27.09.93 р. № 246 "Про затвер­дження положення «Про порядок митного оформлення перевезень товарів та інших предметів між митницями».

Наказ ДМКУ «Про затвердження Положення про зону митного контро­лю» від 06.05.95 р. № 198.

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.95 р. № 190 (за­реєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.96 р. за № 6/1031).

Наказ Головної державної інспекції з карантину рослин Мінсільгосппроду України від 25.09.96 р. № 72 на виконання Закону України «Про каран­тин рослин», прийнятого Верховною Радою України 30.06.93 р.

Наказ ДМСУ від 20.12.96 р. № 564 «Про створення регіональних мит­ниць та митниць Державної митної служби України».

Наказ ДМСУ від 09.07.97 р. № 307 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації».

Наказ ДМСУ від 30.01.98 р. № 40 «Про введення нових класифікаторів видів митних та інших платежів, видів митних послуг, звільнень від сплати митних та інших платежів».

Наказ ДМСУ від 06.04.1998 р. № 184 «Про затвердження Інструкції в діловодства в митних органах».

Наказ ДМСУ від 04.05.98 р. №267 «Про затвердження Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів»

Наказ ДМСУ від 23.06.98 р. № 363 «Про затвердження Порядку справ­ляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 р. № 443/2883. . Наказ ДМСУ від 30.06.98 р. № 380 «Про затвердження порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного скла­ду, магазину безмитної торгівлі».

Наказ ДМСУ від 09.10.98 р. № 635 «Про затвердження Інструкції із заповнення та використання уніфікованої митної квитанції МД-1».

Наказ ДМСУ від 11.11.98 р. № 710 «Про затвердження Змін до Положення про порядок контролю за ввезенням на територію України окремих вид товарів».

Наказ Державної митної служби від 08.12.98 р. № 771 «Про затвер­дження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення».

Наказ Державного митного комітету України від 20.01.99 р. № 38 «Про затвердження порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю».

Наказ Східної РМ від 04.02.99 р. № 66 «Про затвердження методичних реко­мендацій при складанні протоколу про ПМП і провадженні в справах про ПМП».

Накази ДМСУ від 26.06.99 р. № 393 «Про затвердження Правил митно­го оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що пере­міщуються через митний кордон України» від 08.12.99 р. № 771 та від 13.05.99 р. № 280 «Про затвердження Порядку митного оформлення авто­транспортних засобів, що здійсняють міжнародні перевезення зовнішньо­торговельних вантажів та пасажирів».

Наказ НАК від 27.07.99 р. № 50 «Про порядок здійснення контролю за якістю та безпекою виробів медичного призначення в процесі їх державної реєстрації в Україні».

Наказ НАК від 07.10.99 р. № 069 «Перелік харчових добавок, що підля­гають державній реєстрації в Україні».

Єдиний митний тариф України. — Одеса: Інформ-бізнес, 1994. — 368 с.

Класифікація товарів відповідно до Товарної номенклатури зовнішньо­економічної діяльності.

Лист ДМСУ від 18.06.99 р. №20/1-1300-ЕП.

Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. - 1-ше вид. — Т. І—VI. — М., 1993.

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД). — 2-ге вид. — М., 1993.

Вказівка Головного державного інспектора ветеринарної медицини Украї­ни від 18.03.99 р. № 4 (надіслано листом ДМСУ 19.04.99 р. № 11/3-4228).

Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К., 2001. Конституція України (Основний Закон). — К., 1996. '' Кримінальний кодекс України. — К., 2001.                                                 

Бандурка А.А., Пашко П.В., Василько В.В. Как уехать за границу. — X.: ИАО фирмы "Эллада", 1999. — 64 с.

Битяк Ю.П., Буй В.В. Адміністративне право України: Навч. посіб. — X., 1999.

Богуцький В.В., Волков С.Д. Провадження по справах про адміністративні правопорушення. — X., 1996.

Деркач Л.В. Українська митниця: Вчора, сьогодні, завтра. — К.: АТ «Кни­га», 1998.

Керівники митних установ Слобожанщини: 1660—1870—1992—2000 / / Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Ред. рада: Н. Ярмиш, О.М. Головко, П.В. Пашко та ін. — X.: Каравела, 2000. — 208 с. ~ (Митна справа на Слобожанщині).

Коваль А.П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. — К., 1994. Митниці Слобожанщини: Збірник архівних документів і матеріалів: 1660—1870—1992—2000 / Державна митна служба України; Східна регіональна митниця; Ред. рада: П.В. Пашко, В.В.Резнікова, Л.Є. Поліщук та ін.; Упоряд.: Л.П. Добреля, Л.Н. Момот на ін. — X.: Каравела, 2000. — 496 с!: іл. — (Митна справа на Слобожанщині).

Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Метод, посіб.— К.: Техніка, 1992.

На варті митних рубежів. Митна справа на Слобожанщині: 1660—1670— 1992—2000 // Ред. рада: П.В. Пашко, О.Г. Даниленко, В.І. Коржик та ін. — X.: Каравела, 2000. — 208 с.: іл.

Павлов А.П. Нариси з історії української митниці // Митний брокер. — 1999. — № 10—12.

Пашко П.В., Батушан О.Ф., Літвінов В.М. Критерії виявлення можливих порушень. Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справа // Ма­теріали науково-методичної конференції. — Дніпропетровськ: АМСУ, 2001. — С. 136 —137.

Пашко П.В., Батушан О.Ф., Літвінов В.М. Щодо організації правоохорон­ної діяльності митного органу в боротьбі з контрабандою та порушеннями митних прав. Актуальні проблеми підготовки фахівців з митної справи // Матеріали науково-методичної конференції. — Дніпропетровськ: АМСУ, 2001. — С. 38—45.

Пашко П.В., Долгих Т.М., Миргород В.М. Захист національного спожива­ча від ввезення на територію України неякісних та небезпечних рослинних жирів та олій // Вісник Академії митної служби України. — 1999. — № 1. — С. 37—40.

Пашко П.В., Долгих Т.М., Миргород В.М., Маляревська О.Г. Припинення спроби контрабандного ввозу підакцизних товарів // Матеріали НМК "Ак­туальні проблеми підготовки фахівців для митної служби на сучасному етапі" / Державна митна служба України; Академія митної служби Украї­ни. — Дніпропетровськ, 1998. — Ч. І. — С. 56—58.

Пашко П.В., Маляревська О.Г., Долгих Т.М. Державне регулювання: про­блеми класифікації та кодування товарів // Актуальные вопросы судебной зкспертизы и криминалистики на современном этапе судебно-правовой реформы: Сборник научно-практических материалов (к 75-летию оснований Харьковского НИИ судебных експертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса). — X.: Право, 1998. — С. 208—210.

Пашко П.В., Філоненко О.А. Проблеми функціонування безконтактної технології митного оформлення ВМД у Східній регіональній митниці // Вісник Академії митної служби України. — 1999. — № 4. — С. З—13.

Соловков Ю.П. В інтересах економічної безпеки держави // Уряд, кур'єр. — 1998. — 15 трав.

Соловков Ю.П. Мільярд гривень до казни держави // Уряд, кур'єр, 1998. — 15 трав.

Соловков Ю.П. Українська митниця сьогодні // Уряд, кур'єр. — 1999. — 13 січ.

Соловков Ю.П. Митники перерахували до бюджету три мільярди гри­вень // Юрид. справа в Україні. — 1999. — 25 січ.

Соловков Ю.П. Митній службі України 8 років // Митні новини. — 1999. — № 1.

Тези лекцій з основ митної справи / За ред. О.І. Корнейчука, І.Г. Бережнюка, М.М. Іванюка. — Хмельницький: Хмельницький учбовий центр, 1996.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. — К.: Вища шк., 1997.

Якуба О.М. Адміністративна відповідальність. — К., 1972.