Література з питань ринку цінних паперів

(рекомендований перелік)

 

I. Видання Української фондової біржі

1.             Цінні папери: сутність, біржові операції, обіг. - Авторський колектив під ке­рівництвом Оскольського В.В. - Київ: УФБ, 1992.

2.             Український ринок цінних паперів: стан, перспективи і шляхи розвитку. Матеріали науково - практичної конференції. Керівник редакційної колегії Оскольський В.В. - Київ: УФБ, 1992.

3.             Восточноевропейский Форум фондових бирж. Стенографический отчет. Руководитель редакционной коллегии Оскольский В.В. - Киев.УФБ, 1993.

4.             Цінні папери в Україні. Авторський колектив під керівництвом Оскольського В.В. - Київ: УФБ, 1993.

5.             Концепція функціонування і розвитку ринку капіталів в Україні. Оскольський В.В., Роговий В.В., Германчук П.К. - Київ: УФБ, 1993.

6.             Міжнародні стандарти фондової торгівлі та український ринок цінних паперів. Оскольський В.В. - Київ: УФБ, 1994.

7.             Концепція функціонування і розвитку фондового ринку в Україні. - Київ: УФБ, 1994.

8.             Фондовий ринок України. Навчальний посібник. Авторський колектив під керівництвом Оскольського В.В. - Київ: УФБ, 1994.

9.             Ринок цінних паперів України: проблеми функціонування і розвитку. Оскольський В.В. - Київ: КІСУ, 1996.

10.        Фондовый рынок республики Корея. Оскольський В.В. - Киев: КИСУ, 1999.

11.        Оскольський В.В. До цивілізованого ринку цінних паперів. Українська фондові біржа в контексті ринкових перетворень. - Київ: УФБ, 1999.

 

ІІ. Публікації Української фондової біржі

1.             Оскольський В.В. Фондова біржа: соціально - економічні, політичні та моральні аспекти діяльності. - Економіка України, 1992, №4.

2.             Оскольський В.В. Фондова біржа: працюємо на випередження. - Віче (Журнал Верховної Ради України), 1992, № 4.

3.             Оскольський В.В. Місце фондової біржі у формуванні національного ринку цінних паперів. - Український ринок цінних паперів: стан, перспективи і шляхи розвитку. Матеріали науково - практичної конференції. - Київ: Українська фондова біржа, 1992.

4.             Оскольський В.В. Ми дбаємо про ваше майбутнє. - Діловий вісник, 1992, № 2.

5.             Оскольський В.В. Фондовий ринок України: реальність і перспективи. - Вісник Національного банку України, 1996 № 1.

6.             Оскольський В.В. Фондова біржа як інструмент приватизації. - Державний інформаційний бюлетень про приватизацію, 1996, № 6.

7.             Оскольський В.В. Реалії та перспективи розвитку Української фондової біржі. - Економічний часопис, 1997, № 1.

8.             Оскольський В.В. Розвиваємо національний ринок цінних паперів. - Діловий вісник, 1997, № 4.

9.             Оскольський В.В. УФБ: за концентрацію біржової торгівлі. - Фондовий ринок, 1997, № 5.

10.        Оскольський В.В. Біржовий фондовий ринок: сьогодення і перспективи. - Ринок капіталу України: інфраструктура та інвестиційні можливості. Ма­теріали міжнародної конференції. - Київ. Українське товариство фінансо­­вих аналітиків, 1997.

11.        Оскольський В.В. Українська фондова біржа: нова концепція діяльності. - Вісник Національного банку України, 1997, № 7.

12.        Оскольський В.В. УФБ: головне - розвивати фондову торгівлю. - Ринок цінних паперів України, 1997, № 5 - 6, № 7 - 8.

13.        Оскольський В.В. До питання про цілісність та прозорість ринку цінних паперів в країні. - Економічний часопис, 1998, № 2.

14.        Оскольський В.В. Розвиток біржової фондової торгівлі в Україні. - Проб­леми і перспективи розвитку фінансової системи України. Науково-прак­тич­на конференція. - Київ: НДФІ, 1998.

15.        Оскольський В.В. Вплив фондового ринку на інвестиції в економіку України. - Економічний часопис, 1999, № 1.

16.        Суровцев Г.А. УФБ: Место встречи изменить нельзя. - Фондовые спекуляции, 1995, № 4.

17.        Суровцев Г.А. Фондовый рынок и приватизация. - Бизнес - эксклюзив, 1995, № 2.

18.        Суровцев Г.О. Зробити рішучий крок до портфельних інвестицій. - Економічний часопис, 1997, № 4.

19.        Суровцев Г.А. Фондовые индексы. - Деловые Ведомости, 1997, № 2.

20.        Суровцев Г.О. Нові засоби приватизації мають прискорити реформи в Україні. - Економічний часопис, 1997, № 10.

21.        Суровцев Г.О. у співавторстві з Ільченко С.І. Вдосконалення фондової біржової системи - передумова ефективного розвитку економіки України. - Економічний часопис, 1998, № 8.

22.        Суровцев Г.О. Нові можливості залучення коштів до міських бюджетів та їх законодавче врегулювання. - Економічний часопис, 1998, № 9.

23.        Суровцев Г.А., Ильченко С.И. Биржевая фондовая система Украины: исторический аспект, становление и перспективы развития. - Персонал спецвыпуск, 1998.

 

III. Українські видання

24.        "Правове регулювання на фондовому ринку України". - Київ: Український інститут розвитку фондового ринку, 1998.

25.        "Правове забезпечення на ринку цінних паперів". - Київ Міжнародний центр приватизації, інвестицій, менеджменту, 1997.

26.        "Нормативне забезпечення діяльності торговців цінними паперами в Україні". - Київ: Міжнародний центр приватизації, інвестицій, менеджменту, 1997.

27.        "Нормативне забезпечення діяльності торговців цінними паперами в Україні". - Київ: Міжнародний центр приватизації, інвестицій, менеджменту, 1998.

28.        "Правове забезпечення діяльності на ринку цінних паперів в Україні" - Київ: Міжнародний центр приватизації, інвестицій, менеджменту, 1998.

29.        Алексеев Ю.М. Україна: освіта і держава. - Київ, 1998.

30.        Бовкун К.К. Організація системи реєстру власників іменних цінних паперів. - К.: "МФА", 1998.

31.        Гаврилюк О.Г. Зарубіжний досвід залучення іноземних інвестицій. - К .: Український інститут світової економіки, 1995.

32.        Галанов В.А., Басов А.И. Бизнес на рынке ценных бумаг. - Днепропетровск: Смена, 1996.

33.        Гольцберг М.А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами. - К.: Рекламно - издательское агенство "Текст", 1992.

34.        Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М. Основы финансового инвестирования. - Киев: UFE Foundation (Ukraian Free Economy Foundation), 1992

35.        Даниель А. "от А... до ...Я об акциях и фондовых биржах." - Харьков: "Форт", 1992.

36.        Евгенчук А.В. Финансовый анализ и управление компанией. - Донецк: СП "Гренада", 1995.

37.        Королько Е.С. Фінансовий менеджмент. - Донецьк: СП "Гренада", 1995.

38.        КомаринскийЯ., Яремчук І. Фінансово - інвестиційний аналіз. - Київ: Українська енциклопедія ім. М.Бажана , 1996.

39.        Колесник В.В. Введение в рынок ценных бумаг. - К.: АЛТ, 1995.

40.        Колесник В.В. Акционерный рынок в Украине. - К.: Институт государства и права АН Украины, 1993.

41.        Колдуэлл Д. Облигации: стоимость, доходность /Пер. с англ. - Донецк: СП "Гренада", 1996.

42.        Лысенков Ю.М. Вексельное обращение. - К .: "3адрука", 1996.

43.        Манчо Р. Рынок государственных долговых обязательств (Опыт Венгрии, Чехии, Германии, Англии). /Пер с чешск. - Донецк: СП "Гренада", 1996.

44.        Мертенс А.Инвестиции. - К.: Киевское инвестиционное агенство, 1997.

45.        Мельник В.А. Ринок цінних паперів. - К.: "АЛТ", 1998.

46.        Мозговой О.Н. Фондовий рынок Украины. - Киев: УАННП "Феникс", 1997.

47.        Мозговой О.Н. Ценные бумаги. - К.: УАННП "Феникс", 1997.

48.        Мозговой О.Н. Профессионалы фондового рынка. - К.: УАННП "Феникс", 1997.

49.        Мозговой О.Н. Сделки на фондовом рынке. - К.: УАННП "Феникс", 1997.

50.        Омар Риз. Фундаментальный анализ фондового рынка / Пер.с англ. - Донецк: СП "Гренада", 1997.

51.        Павлов В.І. Ринок цінних паперів. - Луганськ, 1999.

52.        Сигел Джозл. Управление финансами / Пер. с англ. - Донецк: СП "Гренада", 1995.

53.        Софищенко ИЛ. Рынок ценных бумаг в Украине. - К.: Укринфосервис, 1995. - 24 с.

54.        Соколенко С.І. Глобалізація та економіка України. Київ, 2000.

55.        Хелферт Зрик. Искусство делать деньги/Пер. с англ. - Донецк: СП "Гренада", 1995.

56.        Чирков В.Г. Выбор рациональных технических решений. - К.: Техника, 1991.

57.        Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Корнеев В.Г. Принятие решений в управлении производством. - К .: Техника, 1978.

58.        Швецов Н.П. Депозитарная деятельность на фондовом рынке. - Київ: Вісник фондового ринку, 1998.

59.        Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків. - К.: 2000.

60.        Петруня Ю.В. Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України. - К., 1999.

61.        Авакова А.Б. Вексельное обращение. - Х.: 2000.

62.        Лысенков Ю.М., Фетюхина Н.В., Зельцер Е.Р. Международный фондовый рынок. - К.: 1995.

63.        Мендрул О.Г. Фондовий ринок. Операції з цінними паперами. - К.: 2000.

 

IV. Російські видання

64.        Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. - М.: Фин. изд-во НКФ СССР, 1927.

65.        Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг: Введение в фондовые операции. - Самара: СП "СамВЕН", 1994.

66.        Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. - Москва: Финансы и статистика, 1993.

67.        Белялов А.З. Правовые и экономические основы биржевой деятельности. - М.: МВЦ "Айтолан", 1992.

68.        Биржевой портфель: книга биржевика. Книга брокера/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. - М.: Соминтек, 1995.

69.        Биржевая деятельность. Учебник.Под ред. А.Г. Грязновой. Р.В. Корнеевой, В.А. Галанова. - М.: "Финансы и статистика", 1995.

70.        Бороздин П.Ю. Ценные бумаги и фондовый рынок. Учебное пособие. - М.: Институт экономики и права, 1994.

71.        Буренин А.Н. Фьючерсны, форвардные и опционные рынки. - М.: Тривола, 1995.

72.        Блаубер И.В. , Юдин З.Г. Становление и сущность системного подхода. - М.: Наука, 1973.

73.        Голубович А.Д. Анализ финансовой отчетности зарубежных компаний: (Рекомендации для аудиторов)/ Голубович А.Д., Сытник А.Р., Хенкин Б.Л.: Под. ред. Микерина Г.И. - М.: Объединение кредитно-финансовых предприятий "Менатеп", 1996.

74.        Дефоссе Г. Фондовая биржа и фондовые операции. - Москва: Финансы и статистика, 1992.

75.        Дегтярова О. Биржевое дело. - Москва: Юнита, 1997.

76.        Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. - М.: Финансы и статистика, 1995.

77.        Ермакова М.А. Пособие по биржевой деятельности. - Москва: Центр социального прогнозирования, 1991.

78.        Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки. - М.: Банки и биржи, 1995.

79.        Кампари О. Анализ фондового рынка: показатели и их расчет. Новосибирск: Изд‑во НГУ, 1997.

80.        Кириллов К.В. Операции на бирже: рекомендации владельцам ценных бумаг / Под ред.А.В. Ситниша. - М.: АО "Менатеп - Информ", 1992.

81.        Криводумов Д.А. Фондовый рынок: В гости или навсегда? - М: СП "Фрис", 1996.

82.        Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности АО в промышленности, строительстве, торговле. - М.: АО "ДИС", "МВ - Центр", 1994.

83.        Лижиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы анализа ценных бумаг. - М.: БЕК, 1997.

84.        Льюилс З. Брендли Б. Как покупать акции. - М.: Панмс, 1992.

85.        Матюхин Г.Г. Мировые финансовые центры. - М.: 1996.

86.        Мелкулов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997.

87.        Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995.

88.        Моргенштейн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.1970.

89.        Мусатов В.И. Фондовый рынок: инструменты и механизмы. - М.: Международные отношения, 1994.

90.        Олдейз Дж. Финансовые рынки / Пер. с франц. - М.: Церих - ПЗЛ, 1994.

91.        Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: Расчет и риск. - М.: АО "Инфра - М", 1994.

92.        Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Анализ ценных бумаг: Наука или раздел науки?. - М.: Инфра - М., 1997.

93.        Рикардсон Я. Национальные фондовые рынки/ Пер. с англ. - С. - Петербург, 1992.

94.        Ричард Дж. Тьюлз. Эдвард С. Бредли. М. Тьюлз. Фондовый рынок. - М.: 1995.

95.        Рубцов В.Б. Зарубежные фондовые рынки. - М.: Инфра - М, 1996.

96.        Самуэльсон П. "Экономикс" - М.: НПО "Алгон", 1995.

97.        Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. - М.: " Перспектива", 1997.

98.        Системный анализ и научное знание./ Под ред. Д.П. Горского. - М.: Наука, 1978.

99.        Смирнов А.Л. Что нужно знать о ценных бумагах: Монография. - М.: Международные отношения, 1995.

100.    Стриженов А.В. Фондовый рынок США: взгляд в прошлое. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 280 с.

101.    Тобин Д. Анализ эффективности финансовых инвестиций. - М.: Статистика, 1974.

102.    Торопов Д.А. Биржевая торговля ценными бумагами, золотом, валютой. - М.: Соминтек, 1992.

103.    Федоренко Л.Г. Московская международная фондовая биржа. - М.: Инф. Изд‑во ММФБ, 1992.

104.    Федоров О.Р. Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1997.

105.    Фишер Й. Методы анализа для исследователей. - М.: 1958.

106.    Хорн Дж., Ван К. Основы управления финансами. Менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1996.

107.    Хелферт 3. Техника финансового анализа/ Пер. с англ. - М.: "Ненити", 1996.

108.    Холт Р. Оценка стоимости облигаций. - М.: Соминтек, 1996.

109.    Черников Г.П. Фондовая биржа: международный опыт. - М.: Международные отношения, 1991.

110.    Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Финансово - экономические расчеты. - М.: Финансы и статистика, 1996.

111.    Шабалин Д.Л. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Руководство для начинающих инвесторов. - М.: Микротех, 1992.

112.    Шаров А.П., Вениаминов К.Д. Модель оценки капитальных активов. - Новосибирск: Экономоинвест, 1997.

113.    Шиле Дрей К. Фьючерсные рынки. - М.: Сокол, 1996

114.    Эрлих А. Технический анализ товарных й финансовых рынков: Прикладное пособие. - М.: Инфра - М.: 1996.

115.    Шестаков Д.А. Рынок ценных бумаг. - М., 2000.

116.    Галкин И.В. Фондовые рынки США и России: становление и регулирование. - М., 1998.

117.    Лялин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и фондовая биржа. - М.: 2000.

118.    Тьюлз Л., Бредли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. - М.: 1997.

119.    Колтынюк Б.А. Ценные бумаги. - СПб.: 2000.

120.    Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Бердникова Т. - М.: 2000.

121.    Калинина А.В. Рынок ценных бумаг. - К., 1999.

 

V. Іноземні видання

122.    Wagner o "Pension Reform in Ukraine, " February 19, 1999, prepared for USAID by Denise Lamaute, Senior Pension Reform Adviser;

123.    Pohl, Jedrzejczak, Anderson, "Creating Financial markets in Central and Eastern Europe, " The World Bank , 1995;

124.    Robert Strahota, "Securities Regulation in Emerging Markets: Some Issues and Suggested Answers, " April 29, 1996, US SEC Office of International Affairs;

125.    Grzegorz W. Kolodko, "Ten Years of Socialist Transition: Lessons for Policy Reforms, " April 1999, The World Bank Development Economics Research Group;

126.    Joseph E. Stiglitz, "Whither Reform? Ten Years of the Transition, " Paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington D.C., April 28 - 30, 1999;

127.    Joseph E. Stiglitz, "Quis Custodiet Ipsos Custodes? (Who is to guard the guards themselves), Corporate Governance Failures in the Transition, " Keynote Address, Annual World Bank Conference on Development Economics - Europe, Paris, June 21 - 23, 1999;

128.    Clifford G. Gaddy, Barry W. Ickes, "Beyond a Bailout: Time to Face Reality About Russia's 'Virtual Economy, ' The Brooklings Institution, 1998;

129.    William W. Lewis, "Why Can't the West Help Russia, " The Wall Street Journal, October 29 - 30, 1999;

130.    Corne Oberholzer, "Fighting the Good Fight, Corruption in Central and Eastern Europe, " Eastern Economist, p. 9, August 2, 1999;

131.    Mitchell Wiener, Pension Advisory and Actuary, USAID/Padco Pension Reform Project, Memoranda: "On State Tax Administration Audit of Promissory Note Program, " July 4, 1999; "On a Draft of the Law 'On Non - State Pension Funds, ' July 14, 1999; and "Ukraine Pension Reform Summary, " December 14, 1999;

132.    Havrylyshyn Oleh and Donald McGettigan, (1999) "Privatization in Transition Economies: A Samping of the Literature, " IMF Working Paper, European II Department;

133.    Saul Estrin and Adam Rosevar "Enterprise Performance and Corporate Governance in Ukraine: Paper for Presentation at London Business School CIS - Middle Europe Centre on Corporate Governance in Russia" (June 1998);

134.    Corbett Jenny and Tim Jenkinson." The Financing of Industry, 1970 - 1989: An International Comparison." Working Paper 948, Centre for Economic Policy Research, London;

135.    Emerging Stock Markets Factbook, 1999;

136.    World Development Indicators, 1999;

137.    Міжнародна фінансова корпорація, "Стан малого бізнесу в Україні. Результати соціологічного дослідження МФК малих, приватних підприємств в Макіївці, Миколаєві, Кіровограді, Чернігові та Рівному", травень 1999;

138.    Stijn Claessens, Simeon Djankov, Joseph Fan and Larry Lang, "Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia, " The World Bank, Hong Kong University of Science and Technology and the University of Chicago (1999);

139.    Міжнародна фінансова корпорація "Управління акціонерним товариством (корпоративне управління в Україні)", березень 1999 р.;

140.    John Williamson "The Washington Consensus Revisited, " available in "Economic and Social Development into the XXI Century, " Inter - American Development Bank, edited by Louis Emmerij, Washington D.C., 1997;

141.    Department for International Development, "Ukraine Country Study", October 1998;

142.    Bernard Black, Anna Tarassova, Reinier Kraakman "Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong?" Stanford Law School, John M. Olin, "Program in Law and Economics", Working Paper No. 178, September 1999;

143.    World Development Report "Knowledge for Development, " The World Bank (Oxford University Press, 1998/99);

144.    Claudia Morgenstern, Jonathan Hay "The Regulatory Framework for Russia's Securities Markets, Challenges of Institution - Building in a Transition Economy, " Conference on Stock Markets, Corporate Finance and Economic Growth, World Bank (February 1995);

145.    Booz Alien & Hamilton "Ukraine Diagnostic Assessment Report, Regional Legal & Regulatory Reform Assessment for Central & Eastern Europe & the Newly Independent States" (May 28, 1999);

146.    Robert Pardy, "Institutional Reform in Emerging Securities Markets, " Country Economics Department, The World Bank (May 1992);

147.    Указ Президента Российской Федерации, "Об утверждении Концепции развития фондового рынка в Российской Федерации", Указ № 1008 (1 июля 1996);

148.    Alexander Dyck "Privatization and Corporate Governance: Principles, Evidence and Future Challenges, " Harvard Business School (September 1999);

149.    Djankov Simeon "Ownership Structure and Enterprise Restructuring in Six Newly Independent States", Comparative Economic Systems, forthcoming, 1999;

150.    Frydman Roman, Cheryl Gray, Marek Hessel and Andrzej Rapaczynski, "When does Privatization Work? The impact of private ownership on corporate performance in the transition economies", forthcoming, Quarterly Journal of Economics, 1999;

151.    Wagner Wane H., Lau Sheila C.The Effekt Journal . - V.27. - N6, Nov/Dec. p. 48 - 53.

152.    Rees B. Financial Analysis. - Prentice Hall, 1990.

153.    Eugene F. Fata. Efficient capital maskets// Journal of Finance. - 1970. - Vol.25.

154.    B. Graham, D. Dodd, S. Cottle. Securiti analysis// Principiless and fechnigive. - 1962. - N4.

155.    Markowitz H.M. Portfolio selectoin. - 1952.

156.    KOREA STOCK EXCHANGE. - KSE. 1997.

157.    Le Nouvel Age des Marches Francais. Collection Mediances editions Lesdjinns. 1992.

158.    S.Sicovam. Editions Les djinns.1992.

159.    Keyes T.R., Miller D. The Global Investor: How to Buy Stocks Around the World. - N.Y., 1990.

160.    Rutterford F. Introduction to stock exchange investment.1993.

161.    Savage N., Bradgate R. Business Law.L., 1993.

162.    Walker F.A. How the Options Markets Work., N.Y., 1991.