https://avirlab.com почистить сайт от вирусов онлайн вылечить сайт.КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

РОЗДІЛ 1

1.  У чому полягає суть проблем відносин між природою та суспільством з розвитком людської цивілізації та НТП?

2.   Назвіть, які екологічні проблеми мають глобальний характер і дайте їм характеристику.

3.   Які негативні екологічні процеси проявляються у нашій країні?

4.  Дайте визначення, що таке «наука БЖД».

5.  Чого покликаний навчити курс БЖД?

6. Дайте характеристику основним аспектам проблеми «людина — біосфера».

7.   Яким чином розвиток цивілізації, особливо промислового виробництва, транспорту, сільського господарства і побуту, спричинили забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери?

8.  У чому полягає негативний вплив шкідливих звичок на зниження життєдіяльності людини?

9.  Дайте характеристику шкідливим факторам виробничого середовища.

10.  Дайте визначення «здоров'ю людини» та охарактеризуйте основні складові здорового способу життя.

11.   Назвіть і дайте пояснення основних принципів і способів забезпечення життєдіяльності.

РОЗДІЛ 2

1.  Дайте визначення стихійного лиха і назвіть основні його види.

2.  Дайте характеристику метеорологічним, топологічним та тектонічним катастрофам.

3.   Як класифікується стихійне лихо за категоріями?

4.  Яка різниця між аварією та катастрофою і як вони поділяються за категоріями?

5.  До яких наслідків для населення Львівщини можуть призвести:

— аварія на АЕС;

— землетрус;

— аварія на об'єктах, які використовують (виробляють) СДОР (сильнодіючі отруйні речовини);

— стихійне лихо (наприклад, різке зниження температури повітря)?

6.   До яких наслідків може призвести пожежа у приміщеннях коледжу?

1557    Що ви знаєте про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС9

8   Дм населення  при аварії на АЕС

9   Способи попередження чи зменшення впливу на організм людини радіоактивних речовин

10    У чому полягає контроль за грошима, забрудненими радіо активними речовинами, які потрапляють у банківські установи9

11    ДІЇ населення при аваріях на виробництві, де використовуються СДОР

12    Чим небезпечні для людини вулиці міста9

13    Що є негативним у великому скупченні людей у містах9

14   Чим небезпечні для людей заводи фабрики, служби забезпечення міста9

15   ДІЇ населення

— під час сповіщення про хімічне зараження,

— при оповіщенні щодо радіоактивного зараження,

— при затопленні помешкання,

— у разі руйнування помешкання внаслідок землетрусу, вибуху через недоліки будівництва

16    Причини аварій на газових мережах І правила техніки безпеки при користуванні побутовими газовими приладами

17    Що треба робити при пожежі на транспорті9

18    Які заходи попередження аварій на автомобілі9

19    Основні причини дорожньо-транспортних пригод.

20   ДІЇ людини при аварії автомобіля, поїзда літака

21    Причини зростання злочинності у країні

22    Що таке самозахист І які умови використання необхідної оборони9

23   У чому полягають шляхи здійснення форми самозахисту9

24    Правила придбання та користування газовим пістолетом

25   Як зберегти своє майно від злочинних посягань9

26    Як уникнути зґвалтування9

27    Причини електротравматизму  Вплив електроструму на організм людини

28    Які ви знаєте технічні засоби електронебезпеки9

29    Правила надання першої долікарської допомоги при ураженні електрострумом

30    Правила роботи за ПЕОМ

31    Причини виникнення пожеж  Основні положення Закону України «Про пожежну безпеку»

32    Правила поведінки І заходи безпеки при виникненні пожеж

33    Первинні засоби пожежогасіння побудова І правила користування ними  (ОХП-10, ОП-1, ОУ-2 ОУ-5)

34   Способи надання першої медичної допомоги І взаємодопомоги при ураженнях І травмах

РОЗДІЛ З

1    Назвіть види зброї масового ураження І дайте визначення ядерної зброї

2    Назвіть уражаючі фактори ядерної зброї І дайте характеристику

156— ударної хвилі,

— світлового випромінювання,

— проникаючої радіації,

— радіоактивного зараження місцевості

3   Що таке «променева хвороба»9 Дайте характеристику її ступенів

4   На які зони умовно поділяється радіаційний слід на місцевості9 Охарактеризуйте їх

5    В яких одиницях вимірюється потужність дози випромінювання І яка величина допустимої для людини дози опромінення9

6   Що таке хімічна зброя та які її бойові властивості ви знаєте9

7   Як впливають на організм людини отруйні речовини9

8   Дайте характеристику отруйним речовинам за токсичною дією

9   Що таке біологічна зброя І яким чином збудники Інфекційних хвороб можуть проникати в організм людини9

10   Способи профілактики проти Інфекційних хвороб

11    Чим характеризується осередок ядерного ураження9

12   Дайте характеристику осередку хімічного зараження

13    У чому полягає суть карантину І режиму обсервації9

14    Назвіть правила поведінки людей в осередку бактеріологічного зараження

15   Дайте характеристику альфа-, бета- І гама-випромінюванню

16    Назвіть основне призначення І принцип дії дозиметричних приладів

17    Як підготувати прилад ДП-5В до роботи9

18    На чому засновано принцип вимірювання експозиційних доз дозиметром ДКП-50А9

19   У чому полягає принцип визначення наявності отруйних речовин у повітрі за допомогою приладу ВПХР9

РОЗДІЛ 4

1    Основні положення Закону «Про Цивільну оборону України»

2   У чому полягає зміст рятувальних та Інших невідкладних робіт (РІНР)9

3   Які заходи застосовуються при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій9

4   Якими силами проводяться розвідка осередків надзвичайних ситуацій аварійно-рятувальні І лікувально-евакуаційні заходи9

5   Якими силами проводяться локалізація І гасіння пожеж9

6   Якими силами проводяться протиепідемічні заходи9

7   Сили І засоби для проведення рятувальних робіт

8   Що розуміють під стійкістю роботи промислових підприємств у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного періодів9

9   Назвіть найпростіші засоби захисту органів дихання

10   Розкажіть про призначення І принцип дії респіратора

11    Розкажіть про призначення І будову протигазів ГП-5, ГП-7

12    Як перевірити, чи правильно складено І підібрано протигаз9

13    Будова, підбір І правила користування ІП-4

14    Призначення засобів захисту шкіри І що до них відноситься9

15    Правила користування ЗЗК

16    Як підготувати звичайний одяг для захисту шкіри9

7    І-,-

15717.   Від яких уражаючих факторів захищають сховища, протирадіаційні укриття і простіші укриття?

18.   У чому суть захисних властивостей місцевості?

19.   Розкажіть про призначення аптечки АІ-2. Що в неї входить?

20.   Правила користування індивідуальним перев'язочним пакетом (ІПП).

21.  Що таке евакуація? У чому полягає комбінований спосіб евакуації?

22.   Які заходи застосовуються на підставі плану евакуації?

23.   Завдання, які виконує евакуаційна комісія.

24.   Які особливості враховуються при плануванні евакуації при аваріях на АЕС?

25.   Яким чином проводиться евакуація при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах?

26.  Способи евакуації навчальних закладів.

27.  Мета і способи спостереження та контролю за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води.

28.  Способи захисту продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення.

ПРИБЛИЗНІ ПИТАННЯ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У ФОРМІ ДІЛОВОЇ ГРИ

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Яким чином доводяться до населення сигнали ЦО і дії населення за цими сигналами? Підготуйте варіант текстового повідомлення про загрозу радіоактивного забруднення внаслідок аварії' на Рівненській АЕС.

2. Перерахуйте засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) органів ди­хання та шкіри. Назвіть призначення, склад і принцип дії фільтруючого протигазу ГП-5. Дайте характеристику захисним властивостям протига­зу від РР, ОР, СДОР. Яка різниця між фільтруючим та ізолюючим протигазами?

3. Перерахуйте основні СДОР. Визначте їх фізичні властивості і засоби захисту від них. Яка перша медична допомога надається людям, які постраждали від отруєння СДОР?

4. Дайте класифікацію ОР залежно від дії на організм людини, визначте їх назви, уражуючі дії, ознаки ураження, засоби та способи захисту. Які ОР використовуються в газових балончиках і газових пістолетах, назвіть їх уражуючі властивості?

5. Дайте характеристику вогнищу ураження на заводі «Полярон» (відстань від коледжу, наявність СДОР, час розповсюдження заражено­го повітря від вогнища до коледжу при середній швидкості вітру, ширина зони хімічного ураження, час уражуючої дії СДОР). Визначте маршрут негайної евакуації і місце тимчасового розміщення людей при західно-східному вітрі.

СИТУАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Ситуація 1.

Ви — командир ланки пожежогасіння. Ланка отримала завдання прибути в район навчального корпусу обчислювального центру і взяти

7*

159участь у ліквідації пожежі, Ідо виникла в результаті великої транспортної аварії на залізниці, внаслідок якої стався викид на місцевість і в атмосферу аміаку. Виконувати:

а) дати характеристику аміаку (уражуючі властивості, характер впливу на організм, засоби захисту);

б) визначте перші ознаки отруєння аміаком і яка перша медична допомога

надається при отруєнні ним. Ситуація 2.

Дія в складі поста РХС. Вам необхідно вийти в осередок радіоактивного зараження на автомобілі зі швидкістю 60 км/год., за маршрутом, що заражений радіоактивними речовинами на відстані 20 км. Середній рівень радіації в осередку забруднення 6 Р/год., на маршруті — З Р/год. Спад рівня радіації 0,5 Р/год. Визначити:

а) які засоби захисту необхідно використати при подоланні осередку забруднення І при виконанні там завдань;

б) яку дозу опромінення отримує склад поста РХС, якщо середня швидкість руху при подоланні осередку забруднення становить 60 км/год ;

в) який час особовий склад поста РХС може перебувати в осередку

забруднення, щоб не отримати дозу опромінення вище безпечної, якщо рівень радіації становить 5 Р/год. Ситуація 3.

У другій половині дня Ви разом з подругою підійшли до кінотеатру імені Коперника, щоб придбати квитки на кінофільм. У цей момент пролунав вибух в одному з будинків. З цікавості Ви захотіли подивитися, що ж сталося. Ви побачили пожежу. І тут з'ясувалось, що будинок, який горить, є будинком Вашої бабусі. Виконувати:

Прийміть рішення, яке б відповідало даній ситуації і, відповідно, опишіть Ваші дії. Ситуація 4.

Ви мешкаєте на вул. Зеленій, на верхньому поверсі 5-поверхового будинку. Ви прийшли з коледжу, пообідали і розпочали підготовку до наступних занять. Раптом Ви почули повідомлення про аварію на АЕС, у зв'язку з чим у Львові піднявся радіаційний фон, вищий допустимої норми. Мешканцям міста рекомендується залишатися у своїх помешканнях і вжити необхідних заходів щодо захисту. З помешкань виходити тільки у разі крайньої необхідності і на короткий час. Виконувати:

а) проведіть йодову профілактику Вашій родині (батько, мати та сестра віком до 2 років) з використанням аптечки АІ-2 (вказати номер гнізда, медичну назву препарату та його дозування),

б) вкажіть порядок І правила йодної профілактики при відсутності АІ-2;

в) визначіть, яких заходів ще можна вжити у цій ситуації;

г) назвіть засоби захисту, одежу, взуття, які Ви використовуватимете, якщо Вам необхідно буде вийти на вулицю (в аптеку, магазин).https://avirlab.com почистить сайт от вирусов онлайн вылечить сайт.