ПРИБЛИЗНИЙ   ПЛАН ОСНОВНИХ   ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОЇ   ОБОРОНИ   УСТАНОВИ   БАНКУ З ВПРОВАДЖЕННЯ У ЖИТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ РОБІТНИКІВ І СЛУЖБОВЦІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЗАПОБІГАННЯ, РЕАГУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ЇХ НАСЛІДКІВ

Завдання цивільної оборони та заходи щодо їх реалізації

1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і забезпечення зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварії, катастроф, вибухів і великих пожеж.

2. Оповіщення робітників та службовців про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування його про стан наявної обстановки.

3. Захист співпрацівників обласного управління від наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і застосування засобів ураження.

4. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха та осередках ураження.

5. Створення системи аналізу, прогнозування, управління, оповіщення і зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтриманням їхньої готовності до сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

6. Організація життєзабезпечення робітників та службовців під час аварії, катастрофи, стихійного лиха у воєнний час.

7. Підготовка і перепідготовка осіб керівного складу ЦО, органів управління та сил, навчання робітників та службовців вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце

 

міт-

 

 

 

 

Термін

 

Хто

 

Хто

 

про-

 

ка

 

 

 

Назва заходів

 

прове-

 

прово-

 

залуча-

 

ве-

 

про

 

п/п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ви~

 

 

 

 

 

дення

 

дить

 

ється

 

ден-

 

ко-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

1.

 

Запобігання виникненню

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надзвичайних ситуацій техноген-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного походження і забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зменшення збитків і втрат у разі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стихійного лиха, аварії, катастроф,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибухів і великих пожеж:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- провести уточнення можливих

 

бере-

 

Нач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наслідків від аварій і катастроф

 

зень

 

штабу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на хімічно небезпечних об'єктах

 

квітень

 

цо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(«Полярон», «М'ясокомбінат»,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Холодокомбінат № 2») і на цій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основі передбачити план захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робітників та службовців від СДОР;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- протягом року провести навчання і тренування з робітниками та службовцями з питань їх захисту від СДОР;

 

про­тягом року

 

Керів­ники груп навчан­ня

 

Робіт­ники та служ­бовці

 

 

 

 

 

 

 

- разом з представниками пожежної

 

лютий

 

Заст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охорони зробити контрольну

 

 

 

ЗАГР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перевірку стану пожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банку, здійснити інженерно-технічні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заходи, нагляд за станом пожежної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безпеки. Про результати нагляду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доповісти керівництву банку;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень

 

Штаб

 

Робіт-

 

 

 

 

 

 

 

- організувати і провести навчання з питання: «Дії працівників банку у разі

 

 

 

ЦО

 

ники та

 

 

 

 

 

 

 

виникнення пожежі в приміщеннях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банку»;

 

 

 

 

 

ГТІ\ЛІҐ-1^ 1 уЖ

бовці

 

 

 

 

 

 

 

- забезпечити всіх працівників банку

 

про-

 

Штаб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додатковим патроном (ДГ-3) для

 

тягом

 

ЦО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

захисту від СДОР;

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- повністю забезпечити відділи

 

про-

 

Штаб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банку протипожежним інвентарем

 

тягом

 

ЦО,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(протипожежним щитом,

 

року

 

заст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вогнегасником, захисним майном

 

 

 

ЗАГР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для пожежників);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1741

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

- розробити план дій на випадок не­штатної аварійної ситуацій на водо­постачальній та каналізаційній мережі банку;

 

січень — лютий

 

Заступ­ник нач. ЦОз МТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- додатково провести навчання з робітниками та службовцями з питання їх дії у разі землетрусу. Дії органу управління, формування ЦО при ліквідації наслідків землетрусу

 

протягом року

 

Керів­ники груп навчан­ня

 

Робіт­ники та служ­бовці

 

 

 

 

 

 

2.

 

Оповіщення робітників та службовців про загрозу і виникнення надзвичай­них ситуацій у мирний та воєнний час, постійне інформування його про стан наявної обстановки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- із заступниками керуючого банком, на­чальниками відділів проаналізувати і ви­значити можливості банку для опові­щення робітників та службовців про за­грозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

 

січень

 

Керую­чий банком

 

Керів­ний склад

 

 

 

 

 

 

 

- відновити схему оповіщення робітників та службовців на випадок надзвичайних ситуацій та зв'язок телефонами з хімічно небезпечними підприємствами («Полярон», «М'ясокомбінат», «Холодокомбінат № 2») для одержання безпосередньо від них інформації на випадок виникнення на них надзвичайних ситуацій;

 

січень — лютий

 

Нач. штабу ЦО, коман­дир ланки зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- додатково із сторожами банку вивчити схему оповіщення робітників та службовців у разі отримання ними нформації із штабу ЦО району та хімічно небезпечних об'єктів

 

січень

 

Нач. штабу ЦО

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Захист робітників і службовців банку від стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж і застосування засобів ураження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дообладнати підвальне приміщення банку під ПРУ для укриття робітників та службовців на випадок стихійного лиха;

 

протягом року

 

Заступ­ник нач. ЦОз МТЗ

 

Праців­ники банку

 

 

 

 

 

 

1751

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

- організувати і провести огляд

 

IV

 

Штаб ЦО

 

Філії

 

 

 

 

 

 

захисних споруд відділень банку;

 

квартал

 

 

 

банку

 

 

 

 

 

 

- розробити першочергові заходи

 

IV

 

Заступ.

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо підготовки теплової мережі

 

квартал

 

нач. ЦО з

 

 

 

 

 

 

 

 

банку для експлуатації в осінньо-

 

 

 

МТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

зимовии період;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уточнити і вивчити тимчасовий

 

січень — -

 

НШ ЦО,

 

 

 

 

 

 

 

 

район (маршрут) виведення робіт-

 

бере-

 

голова

 

 

 

 

 

 

 

 

ників і службовців у разі виникнення

 

зень

 

евакоко-

 

 

 

 

 

 

 

 

надзвичайної ситуації в банку або на

 

 

 

МІСІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

прилеглих підприємствах;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перевірити забезпеченість кожного

 

перше

 

Штаб ЦО

 

 

 

 

 

 

 

 

працівника банку засобами

 

півріччя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуального захисту;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- відпрацювати (перевірити) схему

 

квітень

 

Пом. нач.

 

 

 

 

 

 

 

 

зв'язку із збірним евакопунктом,

 

 

 

штабу ЦО,

 

 

 

 

 

 

 

 

евакокомісією району на випадок

 

 

 

ланка

 

 

 

 

 

 

 

 

евакуації;

 

 

 

зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

- визначити автотранспорт банку,

 

січень

 

НШ ЦО

 

 

 

 

 

 

 

 

який буде залучатися в мирний час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при евакозаходах на випадок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безпосередньої загрози життю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

співпрацівникам банку;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведення попередньої роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо медичного захисту робітників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та службовців, для чого необхідно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) накопичення медичних засобів

 

протя-

 

Заст. нач.

 

 

 

 

 

 

 

 

захисту, спеціального майна;

 

гом року

 

ЦО з МТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

б) підготовка санітарного поста

 

17-

 

Міські

 

Сандру-

 

Штаб

 

 

 

 

(сандружинниць) на міських курсах

 

19.06.

 

курси

 

ЖИННИЦІ

 

ЦО

 

 

 

 

ЦО з питань надання першої

 

 

 

 

 

 

 

райо-

 

 

 

 

медичної допомоги потерпілим;

 

 

 

 

 

 

 

ну

 

 

 

 

в) практичне навчання з робітниками і

 

червень

 

зав.

 

Робітни-

 

 

 

 

 

 

службовцями з питань надання першої

 

 

 

медпунк-

 

ки і

 

 

 

 

 

 

медичної допомоги, самодопомоги І

 

 

 

том

 

службов-

 

 

 

 

 

 

взаємодопомоги потерпілим;

 

 

 

 

 

ці

 

 

 

 

 

 

г) встановити (визначити) спільно із

 

лютий—

 

Штаб ЦО

 

 

 

 

 

 

 

 

штабом ЦО району медичний заклад,

 

бере-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

куди при необхідності виникне

 

зень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблема евакуації потерпілих після

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надання їм першої медичної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допомоги сандружинницями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1761

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

4.

 

Організація і проведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рятувальних та Ініїмх невщкладних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робіт у банку та в місцях ураження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коман-

 

Особо-

 

 

 

 

 

 

 

 

- організація обстеження місць

 

Підчас

 

дир

 

вий

 

 

 

 

 

 

 

 

ураження в банку та визначення меж

 

надав.

 

фор-

 

склад

 

 

 

 

 

 

 

 

цих осередків (ураження);

 

ситуації

 

муван-

 

форму-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня

 

вання

 

 

 

 

 

 

 

 

- організація надання першзі медичної

 

Підчас

 

Сан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дру-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

допомоги потерпілим та скерування

 

надав.

 

жин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

їх у стаціонарні медичні заклади;

 

ситуації

 

НИЦІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невоє-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НІЗОВЗ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведення часткової дезактивації

 

Підчас

 

не

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приміщення, території, цінностей та

 

надзв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устаткування ;

 

ситуації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мувзн-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- санітарна обробка особового складу

 

Тє ж

 

Те ж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формування та співпрацівників банку;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- організація дозиметричного

 

 

 

ХІмІк-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролю особового складу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формування, співпрацівників, води,

 

 

 

дози-мет-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктів споживання, повітря,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання та техніки,

 

 

 

рист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- при необхідності залучити для

 

 

 

 

 

Терито-

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення рятувальних І аварійно-

 

 

 

Нач.

 

ріальні

 

 

 

 

 

 

 

 

вщновлювальних робіт територіальні

 

 

 

ЦО

 

форму-

 

 

 

 

 

 

 

 

невоєнізовані формування;

 

 

 

 

 

вання

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведення навчання -інструктажу з

 

 

 

Коман-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силами ЦО (НФ) шрдо дотримання

 

 

 

дир

 

Особо-

 

 

 

 

 

 

 

 

вимог техніки безпеки при

 

 

 

фор-

 

вий

 

 

 

 

 

 

 

 

проведенні рятувальних та інних

 

 

 

муван-

 

склад

 

 

 

 

 

 

 

 

невідкладних робіт;

 

 

 

ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підтримання у постійній готовності

 

 

 

Заст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табельного майна невоєнізованого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формування та засобів

 

 

 

нач. ЦО з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуального захисту

 

 

 

НТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

співпрацівників банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1771

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

5.

 

Створення систем аналізу,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прогнозування, управління,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оповіщення і зв'язку, спостереження І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контролю за радіоактивним, хімічним І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бактеріологічним зараженням,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підтриманням 'їхньої готовності до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сталого функціонування у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надзвичайних ситуаціях мирного і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воєнного часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- підібрати особовий склад не-

 

 

 

 

 

Робіт-

 

 

 

 

 

 

 

 

воєнізованих формуваннь і віддати

 

 

 

Штаб

 

ники та

 

 

 

 

 

 

 

 

наказом керуючого банку згідно з

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦО

 

служ-

 

 

 

 

 

 

 

 

положенням про невоєнізовані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бовці

 

 

 

 

 

 

 

 

формування ЦО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- організувати І провести практичне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчання з невоєнізованими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формуваннями з питань

 

 

 

Коман-

 

Особо-

 

 

 

 

 

 

 

 

прогнозування, спостереження і

 

березень

 

дир

 

вий

 

 

 

 

 

 

 

 

контролю за радіоактивним, хімічним і

 

 

фор-

 

склад

 

 

 

 

 

 

 

 

бактеріологічним зараженням та

 

липень

 

му-

 

форму-

 

 

 

 

 

 

 

 

підтримання його в готовності до

 

 

 

вань

 

вань

 

 

 

 

 

 

 

 

функціонування у надзвичайних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуаціях мирного і воєнного часу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перевірити готовність рятувальної

 

 

 

Коман-

 

Особо-

 

 

 

 

 

 

 

 

ланки до виконання своїх обов'язків у

 

 

 

 

 

вий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий

 

дир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надзвичайних ситуаціях мирного І

 

 

 

форму-

 

склад

 

 

 

 

 

 

 

 

воєнного часу,

 

 

 

вання

 

ланки

 

 

 

 

 

 

 

 

- організувати виготовлення кожним

 

 

 

На-

 

Робгт-

 

 

 

 

 

 

 

 

співпрацівником для себе ватно-марлевої пов'язки І пристосувань, по одному комплекту звичайної одежі

 

протягом року

 

чаль­ники

ВІДДІЛІВ

 

ники і служ­бовці

 

 

 

 

 

 

 

 

для захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Організація життєзабезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робітників та службовців пщ час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аварії, катастрофи, стихійного лиха й

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у воєнний час:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евако-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- завчасне уточнення списків

 

 

 

комісія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робітників та службовців, членів 'їхніх

 

 

 

Началь-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сімей, які підлягають евакуації у разі

 

1 квартал

 

ники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аварії, катастрофи, стихійного лиха та

 

 

 

ЦО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у воєнний час;

 

 

 

філій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банку

 

 

 

 

 

 

 

 

1781

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

- вивчення району розміщення

 

січень

 

Евако-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

евакуйованих працівників банку на

 

 

 

ко місія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

період авари, катастрофи, стихійного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лиха, прийняття необхідних заходів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо к життєзабезпечення,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- при необхідності силами

 

при

 

Коман-

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

сандружинниць у районі тимчасового

 

евакуації'

 

дир

 

 

 

еваку-

 

 

 

 

 

 

розміщення евакуйованих

 

 

 

НФ

 

 

 

ації

 

 

 

 

 

 

організувати медичне

 

 

 

сан-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуговування;

 

 

 

ДРУ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- з виїздом у м. Червоноград уточнити

 

квітень —

 

Нач.

 

 

 

м.

 

 

 

 

 

 

у філії' банку всі питання шрдо

 

травень

 

ЦО,

 

 

 

Чер-

 

 

 

 

 

 

розміщення евакуйованих працівників

 

 

 

голова

 

 

 

воно-

 

 

 

 

 

 

і членів їхніх сімей, забезпечення

 

 

 

евако-

 

 

 

град

 

 

 

 

 

 

засобами зв'язку, створення

 

 

 

комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необхщних умов для роботи І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відпочинку, харчування, медичного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуговування та к захисту в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особливий період;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- силами сторожів банку підтримувати

 

протягом

 

Заступ-

 

Сторо-

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно зв'язок з хімічно

 

року

 

ник

 

жі

 

 

 

 

 

 

 

 

небезпечними підприємствами

 

 

 

нач.

 

банку

 

 

 

 

 

 

 

 

(«Полярон», «М'ясокомбінат»,

 

 

 

ЦОз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Холодокомбінат

 

 

 

МГЗ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2») на предмет одержання від них

 

 

 

нач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попереджувальної інформації' на

 

 

 

служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

випадок аварії або стихійного лиха

 

 

 

безпе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для своєчасного прийняття рішення

 

 

 

ки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівництвом банку про захист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

робітників та службовців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

Підготовка і перепідготовка осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівного складу ЦО, ТІ органів