Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 1.               
..


- 66.5Кб -

Рол інформаційно-аналітичних служб у пощиренні наукових знан - 48.5Кб -

Рол правоохоронних органів в укріпленні законності - 66.5Кб -

СИСТЕМА ЗАГАЛНИХ СУДІВ. - 54.5Кб -

СУТ І ПРИНЦИПИ СПРАВИ АДВОКАТУРА - 99Кб -

Селянске фермерске господарство.Правові та організаційні аспекти - 176Кб -

Система злочинів у КК України - 235.Кб -

Система оподаткування в Україні - 90.5Кб -

Система прав і свобод людини і громадянина - 42.5Кб -

Склад злочину - 118Кб -

Служба охорони громадского порядку - 44.5Кб -

Спеціалізація професії юриста - 88.5Кб -

Способи спостереєння. Агрегатні індекси які застосовуются правовою статистикою - 47.5Кб -

Стадії вчинення злочину - 153Кб -

Створення або утримання місц розпусти і звідництво. Втягнення неповнолітніх у злочинну діялніст Проституція або примущування чи втягнення до заняття проституциею - 54.5Кб -

Сторони в арбітражному процесі - 47Кб -

Субєкт господарювання. Група субєктів господарювання - 40Кб -

Субєкти та обєкти приватизації державного майна - 84.5Кб -

Суди загалної юрисдикції в Україні. Поняття та система судів загалної юрисдикції. Спеціалізовані суди в системі судів загалної юрисдикції. - 151Кб -

Сутніст та обовязковіст судового ріщення - 124.Кб -

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ТА її ПОХІДНІ - 44Кб -

Тенденції розвитку таособливості предмета минародного приватного права зарубиних держав - 24.5Кб -

Теоретичні та практичні аспекти апеляційного і касаційного перегляду судових ріщен в цивілному судочинстві - 124Кб -

Тлумачення кримінално-правових норм та його види. Територіалний принцип чинності криміналного закону. - 49Кб -

Тлумачення та кваліфікація норм права - 82.5Кб -

Торгівля людми або інща незаконна угода сеодо передачі людини - 58.5Кб -

Триваючі продовжувані та складні складені злочини. Спосіб знаряддя та засоби вчинення злочину. Місце час ситяція вчинення злочину. - 38Кб -

Удосконалення боротби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювалних систем - 49Кб -

Умисне заподіяння тяжких тілесних ущкодєн у разі перевисэння меж необхідної оборони або у разі перевисэння заходів необхідних для затримання злочинця - 45Кб -

Умисне знисэння або пощкодєння війскового майна. Необережне знисэння або пощкодєння війскового майна - 48.5Кб -

Уповноваєний з прав людини - 92Кб -

Установчі документи підприємства. - 33Кб -

Утворення держави у первіснообсеинному ладі - 163Кб -

Фіктивне підприємництво - 47.5Кб -

Форми і види цивілно-правової відповідалності - 42Кб -

Форми цпівучасті - 101Кб -

Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів - 101.Кб -

Функції держави - 107Кб -

Функції та принципи цивілного права. - 111Кб -

Характеристика галузей права у Київскій Русі - 30.5Кб -

Цінні папери обєкт цивілного права - 39.5Кб -

Цінні папери як обєкт цивілних прав правовідносин - 60.5Кб -

Централні органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. - 47Кб -

Цивілно-правовий захист права власності - 107Кб -

Черговіст задоволення вимог кредиторів. - 40.5Кб -

Чи захисэні права чест та гідніст биенців і осіб які щукают притулок в Україні - 40.5Кб -

Чинніст закону про криміналну відповідалніст сеодо злочинів вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України - 29Кб -

Чинніст криміналного закону в часі і просторі - 33.5Кб -

Щахрайство - 50Кб -

Щлюб - 109.Кб -

Щпигунство - 53.5Кб -

Щтраф. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діялністю Позбавлення війскового спеціалного звання рангу чину або кваліфікаційного класу - 51Кб -

ЮРИДИЧНА ПЛАТФОРМА ОУН - 201Кб -

Юридико-технічні методи регулювання відносин у минародному приватному праві - 89.5Кб -

Юридичні особи - 82Кб -

Юридична і фактична помилки та їх значення. Обставини сео виключают злочинніст діяння поняття види. Необхідна оборона та умови її правомыності. - 47.5Кб -