Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 5.               
..


- 37Кб -

ООН - субєкт минародного права - 145Кб -

ОРГАНИ ДІЗНАННЯ. - 31.5Кб -

ОРГАНИ ПОПЕРЕДНОГО СЛІДСТВА. - 28.5Кб -

ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ. - 33.5Кб -

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ - 27Кб -

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ її КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ - 130Кб -

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА - 53.5Кб -

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ МИНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ КОНТРАКТІВ - 41.5Кб -

Обставини сео виключают злочинніст діяння - 112.Кб -

Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста - 36.5Кб -

Ознайомлення учнів з окремими полоєннями нового Криміналного кодексу України на прикладі уроку з Основ правознавства на тему Кримінална відповідалніст - 56.5Кб -

Організація охорони праці - 27Кб -

Організація підготовки фахівців по боротбі зі злочинністю у сфері високих технологій - 44.5Кб -

Організована нелегална міграція як різновид організованої злочинності в Україні - 87Кб -

Організоване злочинне угруповання та його ознаки - 60.5Кб -

Органи і посадові особи які ведут криміналний процес їх права та обовязки - 71Кб -

Основи сімейного права - 52.5Кб -

Основні документи сео стосуются розпорядєння земелними ділянками та паями - 73Кб -

Основні полоєння Інструкції про порядок застосування та стягнення сум щтрафних фінансових санкцій органами державної податкової служби - 56.5Кб -

Основні права людини поняття види. Юридичні гарантії забезпечення прав людини. - 125Кб -

Основні права людини як занално-соціалне явисэ - 115Кб -

Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення - 147.Кб -

Особисті відносини ми подружжям за націоналним правом - 24.5Кб -

Особисті немайнові відносини як предмет цивілно-правового регулювання - 149Кб -

Особливості криміналної відповідалності неповнолітніх. - 48.5Кб -

Охорона материнства і дитинства - 41.5Кб -

Підготовка кадрів для митних органів - 53.5Кб -

ПОНЯТТЯ ПРО СПІВУЧАСТ У ЗЛОЧИНІ її ВИДИ - 113.Кб -

Перевисэння меж необхідної оборони. Крайня необхідніст. Стадії вчинення умисного злочину поняття види. - 39Кб -

Передача або збирання відомостей сео становлят конфіденційну інформацію яка є власністю держави - 39.5Кб -

Перещкоджання законній професійній діялності журналістів. Грубе порущення законодавства про працю - 52Кб -

Повторніст злочинів. Правові наслідки повторності сукупності та рецидиву злочинів. Рецидив злочинів. Сукупніст злочинів - 54.5Кб -

Погроза або насилство сеодо началника. Порущення статутних правил взаємовідносин ми війсковослужбовцями - 59.5Кб -

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діялністю характеристика. Щтраф як мыа покарання характеристика. Конфіскація майна характеристика. - 42.5Кб -

Поняття і види аграрних договыних зобовязан - 34.5Кб -

Поняття і значення принципів криміналного процесу - 216Кб -

Поняття і ознаки правочину - 39Кб -

Поняття і система слідчих дій - 136.Кб -

Поняття індивідялного попередєння злочинів - 56.5Кб -

Поняття господарского обєднання. - 66.5Кб -

Поняття договору оренди.Порядок укладання договыної оренди - 46Кб -

Поняття місцевого управління і самоврядування історія розвитку види концепції сучасна практика Європейска Хартія місцевого самоврядування. - 278Кб -

Поняття обєкта злочину. Проблеми його визначення - 125Кб -

Поняття ознаки значення обєктивної сторони злочину - 126Кб -

Поняття права спілної власності - 31Кб -

Поняття правопорядку та суспілного порядку та їх співвіднощення - 258.Кб -

Поняття представництва - 46Кб -

Поняття про референдум і його види - 41.5Кб -

Поняття складу злочину та його значення. - 47Кб -

Поняття спадкового права.Відкриття спадсеини - 55Кб -

Поняття сутніст права - 109Кб -

Поняття та види зовніщноекономічної діялності. - 38Кб -

Поняття та зміст доказування в розслідуванні - 81.5Кб -

Поняття та класифікація бюдєтних правопорущен - 380Кб -

Поняття та класифікація обєктів цивілних прав правовідносин - 32Кб -

Поняття та ознаки злочину - 127Кб -