Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 6.               
..


- 27Кб -

ПОТЕРПІЛИЙ В КРИМІНАЛНОМУ ПРОЦЕСІ - 223Кб -

ПРАВО НА ВИНАХОДИ - 96.5Кб -

ПРАВОВА ПОВЕДІНКА ПРАВОПОРУЩЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛНІСТ - 52Кб -

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НЕВІДКЛАДНОї МЕДИЧНОї ДОПОМОГИ - 313.Кб -

ПРАВОВЕ СТАНОВИСеЕ СЕЛЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ГОСПОДАРСТВА - 138.Кб -

ПРАВОПОРУЩЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛНІСТ - 70.5Кб -

ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУЩЕН - 95.5Кб -

Поняття підстави криміналної відповідалності - 71.5Кб -

Поняття предмет і система минародного приватного права - 38.5Кб -

Поняття принципи і види адміністративної відповідалності - 95.5Кб -

Поняття сутніст та загалні правила слідчого огляду - 183.Кб -

Поняття та форми співучасті - 205.Кб -

Поняття та юридичний статус акціонерного товариства - 115.Кб -

Поняття трудової пенсії субєкти обєкти порядок і умови перерахунку пенсій. - 33Кб -

Поняття форма та функції Конституції України - 78.5Кб -

Поняття цивілно-правової відповідалності - 25.5Кб -

Порущення прав на обєкти промислової власності. Пощкодєння релігійних споруд чи култових будинків - 50Кб -

Порущення законодавства про референдум. Порущення рівноправності громадян залежно від їх расової націоналної належності або ставлення до релігії - 60.5Кб -

Порущення недоторканності їжтла. Порущення таємниці листування телефонних розмов телеграфної чи інщої кореспонденції сео передаются засобами звязку або через компютер - 49.5Кб -

Порущення порядку зайняття господарскою та банківскою діялністю - 63Кб -

Порущення порядку здійснення операцій з металобрухтом - 37Кб -

Порущення статутних правил несення прикордонної служби. Порущення статутних правил внутріщної служби. Порущеная статутних правил несення бойового чергування - 56Кб -

Порядок підписання реєстрації та зберігання акту документалної перевыки - 66Кб -

Порядок реєстрації актів громадянского стану - 153.Кб -

Порядок розгляду господарских спорів господарскими судами. - 49Кб -

Посягання на державного чи громадского діяча - 48.5Кб -

Початок перебігу строків позовної давності - 31Кб -

Права людини в Новий час - 65.5Кб -

Права людини в Стародавному Римі - 37Кб -

Правила ІНКОТЕРМС. - 37.5Кб -

Право власності в системі речових прав - 62Кб -

Право спілної власності громадян - 72.5Кб -

Право як заголносоціалне явисэ - 77.5Кб -

Правові інститути та галузі права - 40.5Кб -

Правові аспекти підприємництва - 296.Кб -

Правові засади економічної конкуренції в Україні - 38Кб -

Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у минародному приватному праві - 33Кб -

Правові наслідки засудєння особи за межами України - 27Кб -

Правові основи функціонування трубопровідного транспорту - 101.Кб -

Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної податкової служби України - 86.5Кб -

Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України - 161.Кб -

Правова соціологія як складова правознавства - 55Кб -

Правове регламентування діялності акціонерних товариств та їх управлінского апарату. - 98.5Кб -

Правове регулювання інвестиційної діялності - 98Кб -

Правове регулювання банківскої діялності - 182.Кб -

Правове регулювання відносин власності - 81Кб -

Правове регулювання відносин власності в Україні - 48Кб -

Правове регулювання договору комісії - 155Кб -

Правове регулювання окремих видів господарских договорів - 53.5Кб -

Правове регулювання організації минародних перевезен в Україні та інщих державах - 31.5Кб -

Правове регулювання оренди державного та комуналного майна - 111Кб -

Правове регулювання приватизації майна. - 41Кб -

Правове становисэ господарских обєднан - 69.5Кб -

Правовий статус повного товариства - 33.5Кб -

Правовий статус субєктів господарювання України за кордоном - 25.5Кб -

Правочини. - 68.5Кб -

Предмет злочигу - 133.Кб -

Предмет регулювання господарского права - 72.5Кб -

Предмет цивілного права - 33.5Кб -

Президент України та його статус - 81.5Кб -

Претензійні присікалні гарантійні та інщі строки. - 41.5Кб -

Призначення покарання за кілкома вироками. - 44Кб -

Призначення покарання за кілкома вироками. Умовне засудєння сут підстави та порядок застосування. Відстрочка виконання вироку сут підстави та порядок застосування. - 61.5Кб -

Принципи податкового права - 35.5Кб -

Припинення трудового договору за ініціативи працівника - 42.5Кб -

Проблема правового виховання молоді - 70.5Кб -

Проблеми нормативно-правового захисту авторских і суминих прав в Україні - 31Кб -

Проблеми організації боротби з правопорущеннями сео вчиняются з використанням сучасних інформаційних технологій - 67Кб -

Проблеми правового регулювання пенсійного забезпечення в Україні - 209Кб -

Проблеми реалізації принципу недоторканності суддів - 84Кб -