Прийнято розрізняти три типи стандартізованних ділянок - секцій: оптична секція (ділянка від крапки електронно-оптичного до крапки опто-електронного перетворень сигналу), яка по суті є ділянкою волоконно-оптичного кабелю між елементами мережі ЗОН (на рис.2-37 не показано), регенераторна секція і мультиплексна секція (рис.2-37).
Оптичні секції нормуються, згідно [24] по довжині, при цьому виділяють три категорії: I - внутрішньостанційна секція, завдовжки до 2-х км., 8 - коротка міжстанційна секція, близько 15 км., і I- довга міжстанційна секція, близько 40 км. (при довжині хвилі 1310 нм) і 80 км. (при довжині хвилі 1550 нм). Вказані довжини секцій використовуються тільки для класифікації (див. нижчий) і не можуть розглядатися як рекомендовані значення використовуваних технічеких параметрів. Загальна довжина маршруту може складати при цьому сотні або ж тисячі кілометрів. Маршрут в [47] розглядається як ділянка тракту між термінальними мультиплексорами, що допускає автоматичну підтримку функціонування мережі з номінальною продуктивністю.
Мультиплексна секція розглядається як ділянка тракту між транспортними вузлами (мультиплексорами і комутаторами), що допускає аналогічну автоматичну підтримку функціонування.
Регенераторна секція розглядається як ділянка тракту між двома регенераторами або між регенератором і іншим елементом мережі ЗОН. У [24] для аналогічних визначень використовуються опорні точки А (вхід/вихід волокна) і З (вхід/вихід початку/закінчення регенераторної секції ПЗТ) в схемі представлення регенераторної секції, визначені в стандарті 1Т11-Т Вес. 0.783 [22]. Детальніше це викладено в рекомендаціях 1Т11-Т [24, 25] або в роботах [6, 47].
Описаний вище секційний заголовок ЗОН фрейма 5ТМ-1Ч, що містить інформацію, що управляє, ділиться, як указувалося, на дві частини: ВЗОН - заголовок регенераторної секції - 27 байтів (рядки 1 -3, стовпці 1 -9) і МЗОН - заголовок мультиплексної секції - 47 байтів (рядки 5-9, стовпці 1-9) [17]. Регенераторна секція обробляє ВЗОН, який містить синхросигнал, а також інформацію, що управляє і контрольну, дозволяє локалізувати пошкоджену секцію. Цей заголовок, будучи сформованим і введеним у фрейм на вході В5Т, прочитується кожним регенератором і виводиться з фрейма на виході ВЗТ, що детальніше описане в [17].
Класифікація секцій приведена в таб.2-1. Вона дає стандартне позначення секцій залежно від рівня 8ТМ (1, 4, 16) і приведена для вказаних трьох типів застосування: усередині станції (код використання I), між станціями - коротка секція (код використання 8), між станціями - довга секція (код використання 1_). У загальному випадку кодування типів використання лінійних регенераторних секцій як устаткування ЗОН включає три елементи і має формат:
<код використання> - Куровень 8ТМ> . <індекс джерела>
Тут код використання і рівні ЗТМ приведені вище, а індекс джерела має наступні значення і сенс:
1 або без індексу - указує на джерело з довжиною хвилі 1310 нм;
2 - указує на джерело з довжиною хвилі 1550 нм для волокна, відповідного рекомендациям (3.652 (секції 5) і 0.652, 0.654 (секції Ц;
3 - указує на джерело з довжиною хвилі 1550 нм для волокна, відповідного рекомендациі 0.653.
Наприклад, позначення 1.-4.3 розшифровується як довга міжстанційна регенераторна секція лінійного устаткування ЗТМ-4, що використовує джерело світла з довжиною хвилі 1550 нм.
Таблиця 2-1.