Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Львівська політехніка"


Кафедра ТЕБ

ЛЕКЦІЯ 4.1.
з курсу "Цивільний захист"
для студентів всіх спеціальностей
Тема: "Колективні засоби захисту населення ".

Львів-2007
Вступ.
В Законі ”Про Цивільну оборону України” визначено: ”Громадяни України мають право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварії, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання, гарантій щодо забезпечення його реалізації.
Держава, як гарант цього права створює систему цивільної оборони, яка має своєю метою захист населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.”
Обсяг та характер захисних заходів визначається при урахуванні особливостей окремих районів та об’єктів господарської діяльності, а також можливої обстановки, що може виникнути внаслідок аварії, катастроф, стихійного лиха, або застосування противником зброї масового знищення.
Система інженерного захисту населення.
Класифікація захисних споруд .
Одним із видів захисту населення є система інженерного захисту населення.
Під системою інженерного захисту розуміють комплекс інженерно-технічних міроприємств ЦО, які дають змогу виключити або максимально зменшити втрати населення від сучасних засобів ураження, небезпечних аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного характеру.
Косплекс інженерного захисту передбачає завчасну підготовку колективних засобів захисту по місцю роботи, проживання та евакуації населення.
Основні інженерно-технічні заходи ЦО викладені в будівельних нормах і правилах (БНіП) 2.01.51.90. Вони включають:
1. Проектування і будівництво (пристосування) сховищ для найбільшої робочої зміни (НРЗ) об’єктів господарської діяльності, яка продовжує свою виробничу діяльність у воєнний час в категорійних містах, атомних станціях, об’єктах особливої важливості, а також для нетранспортабельних хворих, працюючих змін чергового персоналу об’єктів та служб, які забезпечують життєдіяльність вказаних міст та об’єктів господарювання.
2. Проектування та будівництво (пристосування) ПРУ для найбільших робочих змін об’єкту господарювання першої категорії, місцевого та евакуйованого населення за межами категорійних міст, об’єктів “ОВ”, за зоною можливих сильних руйнувань.
3. Будівництво найпростіших укрить або пристосування під ПРУ існуючих підвальних та інших заглиблених споруд для укриття евакуйованого населення на пунктах збору, в проміжних районах евакуації.
4. Забезпечення населення водою, особливо в районах евакуації (обладнання пунктів водозабезпечення, підвезення води та інше).
5. Проведення в прикордонних містах та на об’єктах господарювання світломаскувальних заходів.
6. Забезпечення введення сил ЦО в осередки ураження для проведення РІНР (прокладання колонних шляхів, розчистка існуючих доріг, організація водозабезпечення та енергозабезпечення, проведення інженерної розвідки та інше).
7. Проектування та будівництво складів, баз, лабораторій, пунктів управління, вузлів зв’язку, інших споруд ЦО.
Таким чином, комплекс інженерного захисту населення базується на використанні засобів колективного захисту до яких відносяться захисні споруди.
Захисні споруди - це споруди спеціально призначені для захисту населення від небезпечних наслідків аварії і катастроф техногенного, екологічного, природного характеру, зброї масового знищення, а також від впливу можливих вторинних факторів при ядерних вибухах та застосуванні звичайних засобів ураження.
Захисні споруди ЦО за своїм призначенням і захисним властивостям поділяються на сховища та протирадіаційні укриття.
Сховища - це інженерні споруди, призначені для захисту людей від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного характеру, а також зброї масового ураження.
У містах сховища будуються, подвійного призначення, які використовують в мирний час для потреб господарства, а у воєнний час і при загрозі виникнення надзвичайної ситуації - для укриття людей. Для повного забезпечення населення міст захисними спорудами з виявленням загрози нападу будуються швидкоспоруджуємі сховища, які по своїм захисним властивостям майже не поступаються сховищам, збудованим завчасно. Під сховища можуть пристосовуватись також деякі підвальні приміщення, придатні для цієї мети.
Сховища класифікують по захисним властивостям, по місткості, по місцю розташування, по забезпеченню фільтровентиляційним обладнанням, по часу спорудження.
- По захисним властивостям (від дії ударної хвилі) сховища поділяються на класи.
Надійність захисту сховищ досягається за рахунок міцності огороджувальних конструкцій та перекриття, а також за рахунок створення санітарно-технічних умов, які забезпечують нормальну життєдіяльність укритих в них людей.
Ступінь захисту сховищ встановлюється від їх призначення, місця розташування, характеру виробничої діяльності укриваємих та інших даних. Вона визначається будівельними нормами та правилами (БНіП. 2.01.51.90), навантаження на конструкції по ударній хвилі розраховуються по БНіП П-II-77*.
- По місткості (чисельності укриваємих) сховища поділяються на: малі - до 600 чол., середні - від 600 до 2000 чол., великі - більше 2000 чол. Місткість сховищ визначається сумою місць для сидіння (на першому ярусі) та лежання (на другому ярусі).
- По місцю розташування сховища можуть бути вбудовані та ті, що стоять окремо. До вбудованих відносяться сховища, що розташовані у підвальних приміщеннях будинків, а до тих, що стоять окремо - ті, що розташовані поза будівлями.
- По забезпеченню фільтровентиляційним обладнанням сховища можуть бути з фільтровентиляційним обладнанням промислового виготовлення або із спрощеним, виготовленим із підручних матеріалів.
- По часу спорудження сховища бувають: збудовані завчасно ще у мирний час та швидкоспоруджуємі, які будуються при загрозі нападу.
Протирадіаційне укриття - це така споруда, яка забезпечує захист людей від дії іонізуючих випромінювань при радіоактивному зараженні місцевості, а при розташуванні в зоні можливих слабких руйнувань і від ударної хвилі з Рф = 0,2 Кгс/см2 та розвалених окремих елементів будинків.
По ступеню захисту від радіоактивного випромінювання (ступеню ослаблення радіоактивного випромінювання) протирадіаційні укриття поділяють на групи та оцінюються коефіцієнтом ослаблення радіації К, який показує у скільки разів рівень радіації на відкритій місцевості на висоті 1 м більше рівня радіації в укритті.
Коефіцієнт захисту ПРУ залежить від типу укриття, місця розташування, категорії розміщаючих в них людей.
По ступеню ослаблення радіоактивного випромінювання - ПРУ розділяють на три групи з коефіцієнтом ослаблення:
- 1 група - 200 і більше разів
- II група - від 50 до 200 разів
- Ш група - від 10 до 50 разів
Це можуть бути укриття, збудовані завчасно у мирний час, укриття, що споруджуються із місцевих матеріалів у воєнний час, споруди господарського призначення (погреби, підпілля та інші), пристосовані під укриття, та звичайні житлові будівлі.
2. Об’ємно-планувальні рішення сховищ і ПРУ.
Сховище складається з основних та допоміжних приміщень.
До основних приміщень відносяться:
- приміщення для укриття людей;
- медичний пункт;
- пункт управління.
До допоміжних приміщень відносяться:
- фільтровентиляційні приміщення (ФВП);
- приміщення під дизельні електростанції (ДЕС);
- санітарні вузли;
- електрощитові;
- приміщення для зберігання продуктів харчування;
- станція перекачки;
- балонна;
- тамбури і тамбур шлюзи та інші.
Основі приміщення
І) Приміщення для укриття людей при двоповерховому розміщенні нар планується з розрахунку 0,5м2 площі підлоги і 1,5 м3 внутрішнього об’єму на одного чоловіка /при 3-х поверховому розміщенні - 0,4м2 . При визначенні об'єму на одного чол., враховується об'єм всіх, приміщень, як основного, так і допоміжного призначення. Двоповерхові нари в сховищах з висотою приміщень від 2,15 до 2,9 м 3-поверхові нари в сховищах висотою приміщень Н =2,9 м і більше.
Висота приміщень сховища повинна відповідати вимогам використання в мирний час і приймається не менше 2,2 м і не більше 3,5 м від підлоги до низу виступаючих конструкцій перекриття. Приміщення обладнуються нарами для сидіння і лежання.
Для довідки: місця для сидіння 0,45x0,45м на одну людину, для лежання 0,55 х 1,8 м. Висота лавок для сидіння 0,45м,а місць для лежання на другому поверсі - 1,45 м, на третього поверсі - 2,15 від підлоги. Відстань від верхнього поверху до перекриття 0,75м. Кількість місць для лежання приймається 20-30% від вмістимості сховища відповідно при 2-х і 3-х поверховому розміщені нар.
2) Пункт управління розміщується в одному з сховищ об’єкту. При наявності найбільшої роб. зміни /більше 500 чол./ виділяється окрема кімната з розрахунку 2 м2 на кожного працюючого в ній.
3) Медпункт площею приміщення у 9 м2 обладнується в сховищах вміст. 900-1200 чол. На кожі послідуючі 100 чол. понад 1200 чол. площа збільшується на 1 м2. На. кожні 500 чол. передбачено сан пости площею /2 м2 /не менше 1 поста на сховище/.
Приміщення допоміжного призначення
1. Входи і виходи. Кількість входів в сховищі повинно бути не менше двох.
В великих сховищах кількість входів визначається в залежності від ширини дверного прорізу. При ширині 0,8 м - один вхід на 200 чол., 1,2 м - один вхід на 300 чол.
2. Входи розміщують в протилежних сторонах сховища і обладнуються тамбурами, які забезпечують захист в сховище від радіоактивних і отруйних речовин. Двері в тамбурах - зовнішні захисно-герметичні, внутрішні - герметичні.
3. Тамбур-шлюз - призначений для пропуску людей в укриття після команди "Закрити захисні споруди", без порушення і герметичності сховищ.
В сховищах вміст. 300-600 чол. при одному з входів обладнується тамбур-шлюз однокамерний, а при вмістимості більше 600 чол. двокамерний. Площа камери при ширині входу 0,8м -8м2 , при ширині 1,2м - 10 м2. Ширина тамбур-шлюза повинна бути не менше 2,2 м.
Двері тамбур-шлюза захисно-герметичні, відкриваються назовні /по напряму евакуації/.
Аварійний вихід будують у вигляді тонеля з внутрішнім розрізом 90 х 130см, він виходить на територію, яка не завалюється, через вертикальну шахту, закінчується оголовком. Вихід в тонель з зовні і внутрішньої сторони сховища закривають захисними герметичними ставнями. Оголовок аварійного виходу повинен бути віддалений від оточуючих будов на відстані, яка складає не менше половини висоти будови плюс 3 м.
4) Санвузли розташовуються в ізольованих приміщеннях. І унітаз, пісуар на 150 мук., І унітаз на 713 кін., І умивальних на 200 чол.
5) Приміщення для ДЕС розміщується біля зовнішньої стінки, відділено від інших приміщень стіною, яка не горить. Вхід в ДЕС з сховища обладнується тамбуром і двома герметичними дверима, які відкриваються в сторону сховища.
6) Приміщення для продуктів обладнується при кількості людей до 150 чол.-- площа 5 м2 і на кокні послідуючі 100 чол. збільшується на 3 м2
7) Приміщення для вентиляційного обладнання. Визначаються габаритами обладнання.
ПРУ складається з основних та допоміжних приміщень. До основних відносяться: приміщення для розміщених людей. До допоміжних приміщень відносяться: санвузли, фільтро-вентиляційні приміщення, приміщення для зберігання верхнього забрудненого одягу. В ПРУ для медичних установ передбачаються: приміщення для розташування хворих, медичного персоналу, пости медсестер, буфети.
Для розміщення, людей використовують приміщення з розрахунку на одного чоловіка 0,5м2 площі прим, і обладнуються нарами для сидіння і лежання. Висота приміщення не менше 1,9м /пристосованих приміщень - не менше 1,7м/.
В ПРУ вмістимістю більше 300 чол. потрібно передбачати вентиляційне приміщення. Розміри його визначаються габаритами обладнання. В укриттях вмістимістю 300 чол. і менше вентиляційне обладнання може розміщатись в приміщенні для людей.
Приміщення для зберігання забрудненого одягу повинно розміщатись при входах і відділятись від приміщень для людей перегородками. Площа цих приміщень 0,07м2 на одного чоловіка.
В сховищах вмістимістю до 50 чол. для забрудненого одягу допускається обладнання при входах вішалок розміщених за шторами.
Кількість входів в протирадіаційних сховищах потрібно передбачити не менше 2-х. При вмістимості до 50 чол. допускається обладнання одного входу.
3. Системи життєзабезпечення сховищ і ПРУ
Для забезпечення тривалого безперервного перебуття людей в сховищах / не менше 2-х діб/ в них обладнуються наступні системи життєзабезпечення: повітрозабезпечення, водозабезпе-чення, каналізація, опалення, електропостачання, зв’язок.
Приміщення фільтровентиляційної камери обладнується в сховищах вмістимїстю більше 150 чол. При меншій вмістимості фільтровентиляційне обладнання розміщується в приміщенні для укриття людей.
Система позітрозабезпечення дозволяє забезпечити необхідний температурно - вологісний режим і газовий склад повітря в сховищі. Порітрозабезпечення сховищ здійснюється за рахунок зовнішнього повітря. Система вентиляції забезпечує захист від попадання всередину будови радіоактивної пилюки, хім. отруйних речовин, бактеріологічних речовин і продуктів горіння при пожежі.
При розрахунках систем повітрозабезпечення необхідно врахувати, що один чоловік, за годину виділяє 100 к кал тепла, 80г вологи, 20л. СО2 і поглинає 25л. О2.
Повітропостачання сховищ передбачено в слідуючих режимах :
- чистої вентиляції,
- фільтровентиляції,
- повної ізоляції з регенерацією внутрішнього повітря / сховищах розміщених в районах пожеж і сильної загазованості /.
1) По режиму чистої вентиляції забезпечується обмін складу повітря, виводить тепло і очищується зовнішнє повітря від пилу. Цей режим застосовується, коли зовнішнє повітря не заражене ЗР. Норма подачі повітря від 8 до 13 м3/год на одного чоловіка. Розрахунковий період роботи режиму - 48 годин. Повітроводи фарбуються в білий колір.
2) По режиму фільтро - вентиляції повітря очищається від радіоактивного пилу, отруйних речовин ї бактеріологічних речовин. Для цього встановлюються фільтри і фільтри-поглиначі. Норма подачі повітря 2 м3/год. на одного чол. Розрахунковий термін роботи 12 год. Повітроводи фарбується в жовтий колір.
3) Для режиму повної ізоляції а регенерацією внутрішнього повітря в сховищах застосовуються регенеративні патрони, обладнання регенерації. Регенеративні патрони поглинаються СО2, а збагачене повітря киснем подається з кисневих балонів.
Обладнання регенерації очищує повітря від СО2 і збагачує повітря киснем. Продуктивність його 150-115 м3/год. Розрахунковий термін роботи режиму 6 годин. Повітряні канали фарбуються в червоний колір. Повітрозаборні канали для чистої вентиляції і для фільтровентиляції обладнуються окремо. Видалення повітря - через санвузли, дизельну і безпосередньо з приміщень для укриття людей. Видалення повітря з сховища проводиться за допомогою витяжних вентиляторів з електроприводом.
Для захисту сховища від ударної хвилі на повітрозабірниках і витяжних каналах встановлюються уніфіковані захисні секції / УЗС.
Система опалення - здійснюється від загальної системи опалення при заповненні сховища. Запірна арматура встановлюється на вводі подаючого і зворотнього трубопроводів
Система водопостачання - здійснюється від зовнішньої водопровідної мережі. На випадок пошкодження водопроводу в сховищах передбачено створення аварійних запасів води в ємкостях з розрахунку 3л. води на добу на людину /10л на весь термін перебування/. В великих сховищах може встроюватись водопостачання з артезіанських свердловин.
Система каналізації - від загальної, міської каналізаційної мережі. На магістральній каналізаційній трубі всередині сховища встановлюються засоби для відключення від зовнішньої мережі. Під підлогою санвузлів встановлюється аварійний резервуар для фекалій на випадок виходу з ладу зовнішньої каналізаційної мережі. Для збору сухих відходів передбачені паперові мішки з розрахунку 2 л на одного чол.
Електропостачання - необхідне для живлення електро-двигунів системи повітрозабезпечення /ПЗ/, освітлення, забезпечення роботи артезіанських свердловин. Електро-постачання сховищ здійсняється від зовнішньої електричної мережі міста. При необхідності в сховищі обладнується дизельна електростанція. В сховищах, які не мають ДЕС необхідно передбачити освітлення від акумуляторних батарей електричних ліхтарів, велогенераторів.
Зв'язок - кожне сховище обладнується телефонним зв'язком з пунктом управління об'єкта і репродуктором, підключеним до міської і місцевої радіотрансляційної мережі. В сховищах повинні бути прилади, які дозволяють визначити основні параметри повітря /температуру і вологість/, газовий склад /наявність СО2 наявність ОР і окису вуглецю/, ступені радіоактивного зараження /РЗ/ місцевості.
Забороняється внутрішня обробка сховища з матеріалів, які горять. Стелю сховища не штукатурять, а малюють вапняним розчином.
ПРУ які використовуються для потреб нар. госп-ва в мирний час повинні бути забезпечені вентиляцією, опаленням, водопостачанням, каналізацією, освітленням в відповідності до вимог експлуатації їх в мирний і воєнний час.
Вентиляція - застосовується природна і примусова. Природна вентиляція /ПВ/ передбачається в сховищах любої вмістимості. Вентиляція з примусовим збудженням передбачається в сховищах вмістимістю більше 50 чол.,/ Для подачі повітря використовують електричним і ручним приводом вентилятори. Норма подачі повітря 8-13м3'/год. Очистка зовнішнього повітря від пилу в фільтрах.
Природна - здійснюється за рахунок різниці температур зовнішнього і внутрішнього повітря з допомогою повітрозбірних і витяжних каналів. Отвори для подачі приточного повітря розміщаються в нижній зоні приміщень, а витяжні в верхній зоні. Витяжні отвори повинні бути вище приточних не менше ніж на 2м.
В системах примусової вентиляції для подачі повітря використовуються вентилятори з електричним і ручним приводом.
Опалення передбачається від загальної опалювальної системи, або повинні бути місця для встановлення тимчасових підігріваючих пристроїв /печі, електричні прибори та ін./.
Водопостачання здійснюється від зовнішньої або внутрішньої водопровідної мережі. При відсутності водопроводів ПРУ обладнується переносними бачками для питтєвої води із розрахунку 2л на людину на добу.
Каналізація. В каналізованих районах ПРУ обладнуються промивними туалетами з відводом стічних вод а зовнішню каналізаційну мережу. Неканалізовані сховища обладнуються резервуарами - вигрібними ямами для збору відходів. Ємність резервуарів з розрахунку 4л на одного чоловіка. Ємність виносної - їз розрахунку 2л на добу на людину.
Електропостачання і зв’язок ЕЛ - здійснюється від загальної електромережі. При відсутності електроосвітлення необхідно мати переносні джерела освітлення: акумуляторні батареї, електричні ліхтарі. В ПРУ більшої вмістимості може бути репродуктор, підключений до радіотрансляційної мережі і телефон.
4. Утримання захисних споруд у мирний час.

Всі захисні споруди повинні використовуватись у мирний час для потреб господарства та обслуговування населення в якості:
- санітарно-побутових приміщень (гардероби душові та інше):
- приміщення культурно-побутового обслуговування (дискотеки бібліотеки);
- приміщення для класних занять;
- складські приміщення та інше.
Підтримання ЗС у готовності до використання здійснюється службою сховищ, а утримання і експлуатація їх здійснюється ланками з обслуговування захисних споруд.
Для обслуговування ЗС місткістю до 150 чоловік створюєгься ланка чисельністю 10 чоловік; місткістю 150-600 чоловік - чисельністю 20 чоловік; більше 600 чоловік - група чисельністю 35 чоловік.
При експлуатації ЗС в мирний час повинні виконуватись всі вимоги які забезпечують придатність приміщень до переводу їх у встановлені строки на режим захисної споруди (до 12 годин).
З цією метою забороняється:
- демонтаж обладнання ЗС, перепланування приміщення, улаштування отворів в огороджувальних конструкціях;
- завалювати входи в захисну споруду.
Всі приміщення ЗС повинні бути сухими, регулярно провітрюватись. Захисно-герметичні (герметичні) двері повинні бути відкритими, знаходитись на підставках і прикриватися легкими з'йомними екранами.
Все інженерно-технічне обладнання повинно підтримуватись в робочому стані та готовності до використання за призначенням. Воно може використовуватись в мирний час, крім фільтрів-поглиначів та регенеративних установокю.
Робочий стан систем водопостачання та каналізації перевіряють кожен рік (не менше одного разу).
Аварійні ємкості для води повинні підтримуватись в чистоті і заповнюються водою при переводі сховища на режим укриття. При наявності водозабірної свердловини необхідно раз в місяць відкачувати воду, вмикаючи на 30-40 хвилин свердловину.
Аварійні резервуари для збору фікалій повинні бути закриті, закриваються і санвузли.
ДЕС, після випробувань консервується.
Маршрути руху до сховищ позначаються стрілками з написами. На дверях сховищ вивішуються таблички (50 x 60 см). де вказується номер ЗС, кому належить, місце зберігання ключів та відповідальна особа.
Всі ЗС забезпечуються необхідним обладнанням, меблями, приладами, інструментом, ремонтними матеріалами згідно додатка №3 "Інструкції по експлуатації ЗС у воєнний час".
На всі ЗС заводять документацію (додаток № 5 "Інструкції..."):
- паспорт сховища (ПРУ);
- витяг з "Інструкції по експлуатації ЗС ЦО у воєнний час":
- журнаї перевірки стану сховищ (ПРУ);
- план ЗС з позначенням місць розташування нар для сидіння та лежання і шляхи евакуації в екстремальних випадках;
- перелік обладнання, інструменту та майна ЗС;
- сигнали сповіщення ЦО;
список особового складу ланки (групи) по обслуговуванню ЗС;
обов'язки ланки (постів), розроблені згідно п. 89 "Інструкції...";
план переводу приміщень ЗС на режим сховища (ПРУ):
список телефонів посадових осіб;
експлуатаційні схеми систем вентиляції, водопостачання та каналізації, електропостачання;
інструкція по обслуговуванню ДЕС;
інструкція по експлуатації фільтро-вентиляційного та іншого інженерного обладнання (калориферів, насосів, системи пожежогасіння, електроприводів гермоклапанів, водоканалізаційних засувок), правила користування приладами:
інструкція по техніці безпеки при обслуговуванні обладнання;
інструкція по експлуатації засобів індивідуального захисту (ЗІЗ);
журнал реєстрації мікроклімату та газового складу повітря у сховищі (ПРУ);
журнал обліку звернень за медичною допомогою;
таблиці прогнозу перебування у ЗС в залежності від величини параметрів повітряного середовища.
Стан захисних споруд
Стан захисних споруд перевіряється при щорічних оглядах, які встановлюються керівниками підприємств, які експлуатують ЗС в мирний час.
Спеціальні огляди проводяться після пожеж, землетрусів, ураганів, повені і інше. Результати перевірки записують в журнал перевірки стану ЗС.
Комплексну перевірку ЗС необхідно проводити один раз в три роки. При цьому перевіряють:
- герметичність сховища;
- працездатність всіх систем ;
- можливість приведення ЗС у готовність на протязі 6 годин перевіркою роботи в режимі чистої та фільтровентиляції.
Порядок приведення ЗС у готовність:
розчистити підходи до ЗС, встановити вказівники та знаки;
звільнити ЗС від майна, які не використовуються при експлуатації ЗС у воєнний час;
обладнати приміщення нарами;
розконсервувати інженерно-технічне обладнання;
перевірити стан входів;
перевірити стан системи вентиляції, опалення, водо-постачання, каналізації та електропостачання;
закрити всі захисно-герметичні пристрої;
відкрити санвузли;
перевірити наявність аварійних запасів води;
встановити та підключити телефони, і гучномовці;
перевірити укомплектованість ЗС;
закласти запаси продовольства, медикаменти.
Параметри повітряного середовища, небезпечні для перебування людей в ЗС:
температура повітря - 340 С і більше:
концентрація двоокису вуглецю - 5 % та вище;
концентрація кисню - 14 % та нижче;
наявність окису вуглецю - 100 мг/м3 та вище.
При досягненні одного з таких факторів необхідно прийняти всі заходи для покращення складу повітряного середовища, або вирішити питання про вивід людей з захисної споруди.
5. Пристосування під захисні споруди різних приміщень.

Під захисні споруди пристосовують:
підвали в будинках;
окремі споруди, погреби, склади
окремі приміщення, цокольних поверхів;
гірські виробні і природні шахти.
Пристосування, приміщень під захисні споруди, включає:
Підсилення конструкцій, підвищення захисних властивостей
Герметизація приміщень.
Обладнання системи вентиляції.
В мирний час беруться на облік всі споруди, які можна використовувати під захисні споруди. Укриття людей в захисних спорудах не регламентується так жорстко, як укриття в сховищах, то пропускна можливість входів може не залежати від вмістимості захисної споруди. В приміщеннях обладнуються місця для сидіння /лежання/, встановлюються ємності з запасами води і продуктів, виносна тара під відходи.
Прості укриття /щілини / - це споруди, які зменшують радіус уражень при ядерних вибухах в 1,5-2 рази в порівнянні з відкритою місцевістю. Вони будуються в період загрози для населення, яке не може сховатися в сховищах і ПРУ. Будуються в місцях ймовірного скупчення, збірних і прийомних евакопунктах, пунктах посадки і висадки населення при евакуації. Будувати щілини потрібно на території, яка не підлягає руйнуванню.
Щілина не забезпечує захисту від ОР і Б3. Вмістимість простих укрить від 10 до 50 чол., довжина щілини визначається з розрахунку 0,6-0,7м на одну людину. Довжина прямої ділянки повинна бути не більше І5м.
Глибина щілини 180-200см, ширина по дну 80см, по верху 110-120см. Такі розміри щілини забезпечують найбільшу стійкість її проти дії ударної хвилі.
Відкрита щілина послабляє дію /ураження/ ударної хвилі, світловим випромінюванням і проникаючою радіацією ядерного вибуху в 1,5 - 2 рази в порівнянні з знаходженням на відкритій місцевості. В щілині вмістимістю до 20 чол., вмонтовується один вхід. При більшій вмістимості два входи з двох сторін. Місце для сидіння на висоті від підлоги 40см.
Перекрита щілина - повністю захищає людей від дії світлового випромінювання, в 2,5-3 рази послаблює дію ударної хвилі і в 200-300 разів іонізацію випромінювання. Перекрита щілина - захищає людей від безпосереднього попадання на шкіру і одяг радіоактивних, отруйних речовин і БЗ, а також від поранення уламками будов і споруд, що руйнуються.
Для перекриття щілини використовуються залізобетонні плити, дерево, бруски. На вході щілини обладнуються водозбірні криниці. Вхід може закриватися занавіскою, дерев'яним щитом.
Захист квартири від проникнення
радіоактивного пилу і аерозолів
В районах радіоактивного зараження населення може довгий час проживати, укриватися в будинках. Для запобігання радіоактивного зараження і опромінення потрібно застосовувати заходи від проникнення радіоактивного пилу в приміщення. Підготовка дому /квартири/ полягає/:
- його герметизації ;
- посиленні захисних властивостей. З цією метою необхідно, зашпаклювати щілини в віконних рамах, закрити вентилятори, димоходи і ін. отвори.
Продукти, воду захищають від пилюки герметизацією, поліетиленовою плівкою, зберігають в дерев'яних ящиках, посудині з кришками. Рекомендується зробити запас води в відрах, ванні, зверху ємності закривають плівкою. Робити вологе прибирання приміщень.
Заключення.
Одним з основним способів захисту населення від небезпечних наслідків аварій, катастроф характеру зброї масового знищення сучасних засобів ураження г укриття їх захисних спорудах ЦО.
Будівництво сховищ та ПРУ, здійснюється в мирний час. Вони використовуються в мирний час для потреб господарства та обслуговування населення, у воєнний час згідно з проектом - для захисту людей від засобів ураження. Тому при експлуатації ЗС в мирний час повинні виконуватись всі вимоги, що забезпечують придатність приміщень до переводу їх на режим захисної споруди при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій, тобто підтримувати захисні споруди у постійній готовності до їх використання за призначенням.