Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
1-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №1
1-й рівень
1. Дайте визначення картографії як однієї з галузей науки.
2. Знайдіть спотворення площ vp в %, якщо а = 1,25, b = 0,8.
3. Яке максимальне спотворення кутів ?, якщо а = 1,5, b = 0,5.
2-й рівень
1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.
2. В деякій точці проекції масштаби m, n, b відповідно дорівнюють 5/3, 5/4, 7/12. Визначіть значення масштабу a.
3. Виведіть загальну формулу масштабу довжин.
3-й рівень
1. Картографічна проекція задана рівняннями:
x = R ? ,
y = R ? .
Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
1-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №2
1-й рівень
1. Як класифікуються галузі картографування за тематикою.
2. За якою формулою (-ми) можна обчислити в проекції масштаб площі р?
1. , 2. p=ab, 3. p=a/b, , , 6. i
3. Котра з наведених нижче формул є формулою частинного масштабу довжин?
1. ;2. ;
2-й рівень
1. В проекції з ортогональною картографічною сіткою масштаб вздовж меридіана і паралелі в деякій точці проекції відповідно дорівнює 1.6 і 0.75. Визначити в % спотворення площі в цій точці.
2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = -19%. Чому дорівнюють екстремальні масштаби довжин.
3. Зображення азимута в проекції, виведення формули для tg?.
3-й рівень
1. Картографічна проекція задана рівняннями:
x = R Sin? ,
y = R ? .
Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
1-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №3
1-й рівень
1. Дайте визначення карти.
2. Чи середній радіус кривизни еліпсоїда в даній точці є :
а) середнім арифметичним із радіусів кривини меридіана і першого вертикала;
б) ---\\------- геометричним --------------------\\----------------------;
в) ---\\------- зваженим ---------------------------\\---------------------;
г) ---\\------ геометричним із радіусів кривизни меридіана і паралелі ?
3. Графік функції у = еx перетинає вісь координат під кутом:
а) 40(, б) 45(, в) 50(, г) 0(, д) 90(.
2-й рівень
1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж першого головного напряму v1 = +100%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж другого головного напряму і його спотворення.
2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 25(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.
3. Кут між меридіанами і паралелями в проекції. Умова ортогональності картографічної сітки.
3-й рівень
Картографічна проекція задана рівняннями:
x = R Sin? ,
y = R Sin? .
Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
1-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №4
1-й рівень
1. Чим карта відрізняється від інших зображень.
2. Що виражає у формулі = і - 900:
а) спотворення кута між меридіаном і паралеллю в зображенні (проекції);
б) відхилення кута між меридіаном і паралеллю в проекції від прямого;
в) спотворення кута між першим вертикалом і паралеллю в проекції.
3. Що можна обчислити за формулою: .
а) азимут першого головного напрямку в проекції для орієнтування еліпса спотворень;
б) азимут зображення дирекційного кута в проекції;
в) кут між меридіаном і будь-яким напрямом в проекції;
г) кут між зображеннями двох нормальних перерізів (в проекції).
2-й рівень
1. У рівновеликій за характером спотворень проекції спотворення екстремального масштабу довжин вздовж другого головного напряму v2 = -50%. Визначіть величину екстремального масштабу вздовж першого головного напряму і його спотворення.
2. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 45(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.
3. Дослідження змін масштабу довжин в даній точці. Головні напрями.
3-й рівень
Картографічна проекція задана рівняннями:
x = R tg?/2 ,
y = R ? .
Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
1-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №5
1-й рівень
1. Що таке площина головного вертикалу?
2. Вздовж яких напрямків масштаби довжин є екстремальними:
а) вздовж меридіана і паралелі;
б) вздовж головних напрямків;
в) вздовж паралелей і першого вертикалу;
г) вздовж взаємних нормальних перерізів еліпсоїда.
3. Чи умовою рівнопроміжного зображення є :
а) а = b, б) а = b = const , в) а = const, b(const, г) а ( const, b=const.
2-й рівень
1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж другого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 60(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж першого головного напрямку в цій точці.
2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = -36%. Чому дорівнюють масштаби довжин вздовж меридіанів і паралелей.
3. Еліпс спотворень. Виведення формули для орієнтування еліпса tg?0 .
3-й рівень
Картографічна проекція задана рівняннями:
x = R tg?/2 ,
y = R Sin? .
Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спотворень проекції.
Затверджено на засіданні кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
Протокол №1(382) від 1 вересня 2005 р.
Завідувач кафедри О.Л. Дорожинський
Екзаменатор О.М. Іванчук
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут геодезії
Кафедра фотограмметрії та геоінформатики
1-й модульний контроль
з курсу «Основи картографії»
для студентів базового рівня підготовки
6.0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування»
Білет №6
1-й рівень
1. Які найбільш суттєві властивості карти.
2. (uv)(=? :
а) u(v + uv(; б) u(v( + uv; в) uv + vu; г) u(v-uv(; д) uv .
3. Що виражає собою рівність h = x( y( - y( x( = М r:
а) умову рівнокутного зображення,
б) умову рівновеликого (рівноплощового) зображення,
в) умову рівнопроміжкового зображення,
г) умову довільного зображення.
2-й рівень
1. В деякій точці рівнопроміжкової вздовж першого головного напрямку проекції максимальне спотворення кутів дорівнює = 35(. Чому дорівнює значення масштабу вздовж другого головного напрямку в цій точці.
2. Спотворення площ у рівнокутній за характером спотворень проекції vp = +69%. Чому дорівнюють масштаби довжин вздовж меридіанів і паралелей.
3. Формули зв’язку екстремальних масштабів з масштабами вздовж меридіанів і паралелей на основі положень Аполлонія.
3-й рівень
Картографічна проекція задана рівняннями:
x = R tg?/2 ,
y = R tg?/2.
Встановити вид сітки меридіанів і паралелей, схематично її відобразити та дослідити характер спо