Міністерство Освіти і Науки України
Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ЕОМ
М е т о д и ч н і м а т е р і а л и д о к о н с п е к т у
л е к ц і й
з дисципліни “Системи мультимедіа”
для студентів спеціальностей
для студентів базового напряму 6.0915  -  “Комп’ютерна інженерія”
Затвердженона засіданні кафедри”Електронні обчислювальні машини”Протокол №  від року
Львів – 2008
Організація паралельних обчислень :
Методичні матеріали до конспекту лекцій з дисципліни “Системи мультимедіа” для студентів базового напрямку 6.0915 "Комп'ютерна інженерія" / Укладачі: Л. Квурт, С. Хомич – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009,  120с.
Укладачі: Л. Квурт - доцент,
С. Хомич - ст. викладач
Відповідальний за випуск: Мельник А. О., професор, завідувач кафедри
Рецензент: Дунець Р.Б., д. т. н, доцент
Зміст
Особливості створення, функціонування та використання мультимедійної продукції 10
Апаратне забезпечення мультимедіа 12
Комп’ютерні платформи 13
Стандарти мультимедіа РС 13
Сучасний мультимедіа-комп’ютер 13
Техніка мультимедійних обчислень. 16
Складові систем мультимедіа: текст 17
Формати текстових файлів 17
Проблеми, пов’язані з кодуванням тексту кирилиці. 18
Огляд програм для створення текстових документів 19
Текстові процесори 19
Сканування та розпізнавання тексту 22
Сканери, загальні принципи. 22
Принцип роботи OCR-систем 22
Способи розпізнавання символів. 23
Програмне забезпечення систем розпізнавання. Загальні вимоги. 24
Програмне забезпечення OCR-систем 25
Тема3: Складові системи мультимедіа: графіка 27
3.1 Растрова графіка 27
3.1.1 основні визначення та характеристики. 27
3.1.2 Моделі кольорів. 28
3.1.3. Недоліки растрової грфіки 29
3.2 Векторна графіка 30
3.2.1. Основні об’єкти векторної графіки 30
3.2.2. Відмінності зображення у растровій графіці та векторній графіці. 31
3.2.3 Сфери застосування векторної графіки: 31
3.3 Фрактальна графіка 32
3.4.1.Растрові формати 32
Алгоритми декодування в JPEG. 53
Створення послідовних файлів JPEG. 53
Векторні формати 59
4. Складові систем мультимедіа: звук 63
4.1. Основні властивості звуку 63
4.2. Основні характеристики звуку 64
4.4. Одиниці вимірювання інтенсивності звуку. 66
4.5. Параметри, що характеризують звуковий тракт 67
4.6 Методи синтезу звуку 68
4.7 Методи обробки звуку 70
4.8 Шляхи отримання звуку на персональному комп’ютері 71
4.9 Структура сучасних звукових карт 72
4.10 Параметри звукових карт 73
4.11 Тривимірний звук 74
4.12 Сумісність звукової системи 79
4.13 Огляд звукових карт 80
4.14 Формати звукових файлів 81
4.15 Програмне забезпечення для створення та обробки звуку 84
5. Складові систем мультимедіа: анімація і відео 85
5.1 Комп’ютерна анімація 85
5.2 Формати файлів 86
5.3 Огляд програм для створення анімації 87
5.4 Віртуальна реальність 88
5.4.1 Засоби відтвореня ВР. 89
5.4.2 Способи створення стереозображень 90
5.5 Аналогове відео 90
5.6 Способи відтворення відеосигналу 91
5.7 Представлення телевізійного сигналу 92
5.8 Відеостандарти 93
5.9 Формати аналогових відеокамер 94
5.10 Цифрове відео 95
5.11 Апаратні засоби роботи з відео 95
5.12 Технологія відеомонтажу 96
5.13 Види відеомонтажу 97
5.14 Формати файлів 100
5.16 Стандарти кодування відео MPEG 101
5.17 Дефекти відеозображень при використанні методів стиснення MPEG 104
5.18 3D-акселерація 105
5.19 Будова 3D-акселератора 108
5.20 Основні характеристики 3D-акселератора 109
5.21 Чіпсети для 3D-акселераторів 109
5.22 Програмне забезпечення для 3D-акселераторів 111
5.23 Практика створення мультимедійних видань 113
5.23.1 Програми для створення мультимедіа-презентацій 113
5.23.2 Авторські системи 113
5.24 Шляхи створення мультимедійних видань 115
5.25 Компакт диски. Стандарти. 117
5.25.1 Основи технології CDROM 117
5.25.2 Стандарти CDROM 118
5.25.3 Програми підготовки і запису компакт-дисків 119
Література