ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ

ГЛАВА 2. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ

ГЛАВА 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

ГЛАВА 4. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ

ГЛАВА 5. МИТНІ ПЛАТЕЖІ

ГЛАВА 6. ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТОВАРАМИ ТА ІНШИМИ ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

ГЛАВА 7. КОНТРАБАНДА.

ГЛАВА 8. ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

ГЛАВА 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБОВИХ ОСІБ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ, ВНУТРІШНЯ СЛУЖБА

ГЛАВА 10. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ТА ЇХ ВИДИ

ГЛАВА 11. ПІДРОЗДІЛИ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Список нормативної та довідкової літератури

Основні поняття і терміни

Список скорочень

Відповіді до завдань для перевірки знань