Загальні основи економічного розвитку

Предмет і метод економічної теорії

Предмет економічної теорії та її відмінність від політичної економії

Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин

Економічні закони і категорії та їх класифікація

Метод економічної теорії та його складові елементи

1.2. Основні етапи становлення і розвитку економічної теорії

Виникнення й еволюція політичної економії до кінця XIX ст.

Основні напрями сучасної економічної теорії

1.3. Економічний прогрес: основні критерії та рушійні сили

Сутність і критерії економічного прогресу

Рушійні сили і фактори економічного прогресу

НТР та її роль в економічному прогресі

Розвиток сутнісних сил людини -- вирішальний фактор соціально-економічного прогресу

1.4.Основні форми економічного розвитку. Товарна організація та її роль в еволюції суспільства

Форми суспільного виробництва

Товар і його фактори

Двоїстий характер праці, втіленої в товарі

Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах

Еволюція форм вартості та сутністьгрошей

Закони обігу грошей. Інфляція

Закон вартості та його функції

1.5. Ринкова економіка та еволюція

Сутністьринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки

Причини виникнення планомірно-ринкової економіки та основні функції держави

Сутність і структура господарського механізму

Мікроекономіка

2.1. Сутність, структура та механізмринку, проблеми його розвитку

Сутність і структура ринку

Інфраструктура ринку

2.2. Ринкова рівновага і механізм її досягнення

Закони попиту і спадної віддачі

Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види

2.3. Монополії і конкуренція

   Причини виникнення і сутність монополій

   Монополії та антимонопольна діяльність держави

2.4. Підприємництво та акціонерна власність

Підприємства та їх основні види

Акціонерна власність в економічній системі

2.5. Капітал, витрати виробництва, ціна і прибуток

Соціально-економічний зміст капіталу

Виробничі фонди підприємства  і витрати виробництва

Ціна і прибуток

2.6. Ринок робочої сили і заробітна плата

Сутність товару робоча сила та її вартість

Заробітна плата, її форми та функції

Реальна заробітна плата, доходи населення та їх використання

2.7. Система управління сучасним підприємством

Основні форми і методи управління підприємством

Сутність і основні види маркетингу

2.8. Аграрні відносини і особливості їх розвитку в сучасних умовах

Продуктивні сили і відносини власності у сільському господарстві

Радикальні перетворення У відносинах власності та АПК

Земельна рента та її форми в сучасних умовах

Макроекономіка

3.1. Результативність суспільного виробництва і національний доход

Результати суспільного виробництва і його ефективність

Джерела національного доходу, його розподіл та перерозподіл

Споживання і нагромадження національного доходу

3.2. Національний ринок і роль держави у встановленні його рівноваги

Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом та пропозицією

Форми і методи державного регулювання економіки

3.3. Фінансова та банківська системи

Фінанси в системі економічних відносин

Банки та їх основні функції

3.4. Циклічні коливання і кризи в економіці

Причини і механізм циклічних коливань

Причини економічної кризи в Україні

Структурні кризи в економіці

3.5. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення

Народонаселення і суспільний розвиток

Зайнятість і безробіття

Соціальний захист населення

3.6. Сучасна економічна система і тенденції її розвитку на початку третього тисячоліття

Радикальні зміни в технологічному способі виробництва

Новітні тенденції в еволюції власності

Економічна система 90-х років та закономірності її розвитку наприкінці XX — на    початку XXI ст.

3.7. Суверенітет України та шляхи його досягнення

Сутність економічного суверенітету

Структура економічного суверенітету України і шляхи його досягнення 

Економічна безпека України

Світове господарство

4.1. Закони розвитку світового господарства і місце в ньому України

Сутність економічних законів світового господарства

Інтернаціональні форми закону вартості та нерівномірності економічного розвитку 

Україна і світове господарство

4.2. Основні форми міжнародних економічних відносин

Міжнародна торгівля та її регулювання

Міжнародний рух капіталів та закономірності його розвитку 

Міграція робочої сили та її наслідки

4.3. Міжнародні валютні відносини

Еволюція міжнародної валютної системи

Конвертована валюта, валютні курси і валютна політика

4.4. Економічні аспекти глобальних проблем

Причини виникнення і сутність глобальних проблем

Роззброєння — ключ до розв'язання глобальних проблем

Основні шляхи розв'язання глобальних проблем