Лекція 1:Вступна. Культурно-історичні передумови виникнення та характер української бурлескно-травестійної літератури

Цикл І.
КОМІЧНЕ ЯК ВИРАЖЕННЯ НАРОДНОЇ СМІХОВОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Лекція 2:Концепція тілесності в “Енеїді” І.Котляревського та її значення для утвердження життєспроможності українського етносу

Лекція 3:Нова есхатологія І.Котляревського як шлях до вивільнення української душі

Лекція 4:Використання народних сміхових стереотипів в українській літературі бурлескно-травестійного спрямування як важливий національно-ідентифікаційний акт

Лекція 5:Спрямування сміху та його природа

Лекція 6:Еволюція бурлеску після “Енеїди” Івана Котляревського

Лекція 7:Проблема мови і стилю в українській літературі початку ХІХ століття

Лекція 8:Вткористання народних сміхових стереотипів поведінки в українських побутово-етнографічних драмах першої половини ХІХ століття

Контрольні питання до циклу 1

Додаткова література

Цикл ІІ.
КОМІЧНЕ ЯК ВИРАЖЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОГО ДИДАКТИЗМУ

Лекція 9:Спрямування комічного в творах П.Гулака-Артемовського

Лекція 10:Особливості адаптації архаїчного бурлеску Є.Гребінкою

Лекція 11:Містична каузальність гоголівських сюжетів як варіант утворення комічного

Лекція 12:Вироблення односпрямовваних форм осміяння в творчості Г.Квітки-Основ’яненка

Лекція 13:Функції комічного в українській байці першої половини ХІХ століття

Лекція 14:Становлення спрямованого осміяння в українській літературі початку ХІХ століття

Контрольні питання до циклу ІІ

Додаткова література

Висновки

Основні терміни, вживані у посібнику