РОЗДІЛ 1

1. Основні положення

1.1. Збут як складова частина загального вчення про організацію та економіку підприємства

1.2. Зміст сучасного поняття "маркетинг"

1.2.1. Від маркетингу товарів та послуг до маркетингу як філософії управління

1.2.2. Характерні риси маркетингу

1.2.3. Стратегічний маркетинг

1.2.4. Розширення поняття маркетингу

РОЗДІЛ 2

2. Підприємство і ринок збуту

2.1. Види ринків збуту

2.1.1. Класифікація ринків в економічній теорії

2.1.2. Ринки споживчих товарів і засобів виробництва

2.1.3. Ринки товарів і послуг

2.1.4. Національний та міжнародний маркетинг

2.2. Вибір цільових ринків збуту

2.2.1. Визначення ринків збуту

2.2.2. Сегментування ринку

2.2.2.1. Значення сегментування ринку

2.2.2.2. Методи дій при сегментуванні ринку

РОЗДІЛ З

3. Інформаційна база для прийняття маркетингових рішень

3.1. Дослідження ринку

3.1.1. Значення дослідження ринку

3.1.2. Методи ринкового дослідження

3.1.2.1. Процес дослідження

3.1.2.2. Визначення дослідницького дизайну

3.1.2.3. Розвиток вимірювальних інструментів

3.2. Поведінка покупців

3.2.1. Вступ

3.2.2. Екстенсивні рішення про купівлю

3.2.3. Рутинні рішення

3.3. Інформаційні системи маркетингу

ЧАСТИНА II. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ

РОЗДІЛ 4

4. Інструменти маркетингу

4.1. Огляд

4.2. Політика продукту

4.2.1. Сутність і значення політики продукту

4.2.2. Аналіз продукту та асортименту

4.2.3. Методи нововведення продукту

4.2.4. Вилучення продукту

4.3. Цінова політика

4.3.1. Значення цінової політики

4.3.2. Принципи встановлення ціни

4.3.3. Стратегія політики цін

4.4. Комунікаційна політика

4.4.1. Зміст і значення комунікаційної політики

4.5. Політика збуту

4.5.1. Сутність і значення політики збуту

4.5.2. Метод збуту

4.5.3. Маркетингова логістика

4.5.4. Персональний продаж

РОЗДІЛ 5

5. Планування маркетингу

5.1. Стратегічне планування маркетингу і маркетингове планування продукту

5.1.2. Стратегічне планування маркетингу

ЧАСТИНА III. ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКИ ЗБУТУ

РОЗДІЛ 6

6. Організація маркетингу

6.1. Вимоги до організації маркетингу

6.2.1. Об'єкт-орієнтована маркетинг-організація

6.2.1.1. Продукт-менеджмент

6.2.1.2. Менеджмент груп споживачів Ключовий аналіз-менеджмент (КАМ)

6.2.1.3. Регіонально-орієнтована маркетинг-організація

РОЗДІЛ 7.

7. Маркетинговий контроль

7.1. Значення маркетингового контролю. Функції контролю

7.2. Маркетинговий контроль виробу. Сутність маркетингового контролю виробу

7.3. Стратегічний маркетинговий контроль

РОЗДІЛ 8.

8. Міжнародний маркетинг

8.1. Можливості і кордони міжнародного маркетингу

8.2. Маркетингові стратегії

8.3. Розробка іноземних ринків

РОЗДІЛ 9.

9. Маркетинг засобів виробництва

9.1. Огляд

9.2. Одномірні підходи до пояснення поведінки при закупках

9.3. Види організаційних рішень про закупівлю і розподіл ролей в ній. Типи організаційних рішень про закупку

ГЛОСАРІЙ