Частина перша. Загальна економічна теорія.

Тема 1. Політекономія як наука. Предмет і метод політекономії.

Розділ 1. Суспільне виробництво як система економічних відносин.

Тема 2. Суспільне виробництво й система економічних законів.

Тема 3. Економічні відносини власності.

Тема 4. Економічний прогрес суспільства, його критерії та рушійні сили.

Тема 5. Суспільний прогрес та його періодизація.

Розділ 2. Товарне виробництво та ринок.

Тема 6. Товарна форма організації виробництва.

Тема 7. Гроші та грошовий обіг.

Тема 8. Ринок і ринкова система.

Тема 9. Конкуренція і монополія в ринковій економці.

Тема 10. Капітал і прибуток.

Частина друга. Спеціальна економічна теорія.

Розділ 3. Підприємництво та доходи від капіталу.

Тема 11. Підприємництво та підприємницька діяльність.

Тема 12. Капітал підприємства, його кругооборот і оборот.

Тема 13. Підприємництво у сфері обігу.

Тема 14. Акціонерний капітал.

Тема 15. Особливості підприємництва в аграрній сфері.

Розділ 4. Суспільне відтворення.

Тема 16. Національне виробництво. Відтворення та економічне зростання.

Тема 17. Національний доход та його використання.

Тема 18. Циклічний характер суспільного відтворення.

Тема 19. Відтворення й зайнятість трудових ресурсів.

Тема 20. Державне регулювання ринкової економіки

Розділ 5. Світове господарство.

Тема 21. Світове господарство, Місце України у світовому господарстві.

Тема 22. Економічні аспекти глобальних проблем.