ВСТУП

1. Небезпечні та шкідливі фактори середовища мешкання людини.

1.1. Середовище мешкання людини. Принципи та способи забезпечення життєдіяльності

1.2. Сучасні екологічні проблеми і здоров'я людини

1.2 Гідросфера і здоров'я людини

1.3 Літосфера і здоров'я людини

1.3.1 Літосфера Львівської області

1.4 Фактори виробничого і побутового середовища

1.5. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини

2. Небезпечні ситуації мирного часу і безпека населення

2.1. Характеристика надзвичайних ситуацій природного і техногенного походження та їх наслідки

2.2. Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі аварій на АЕС І хімічно небезпечних об'єктах

2.2.1 Дії населення і правила поведінки при аваріях на АЕС

2.3. Місто - як джерело небезпеки

2.3.1 Надзвичайні ситуації на транспорті (автобус, тролейбус, трамвай)

2.4. Екстремальні ситуації криміногенного характеру і способи їх уникнення

2.5. Електронебезпека на виробництві та в побуті

2.5.1 Техніка безпеки при користуванні електроприладами

2.5.2 Правила роботи з комп'ютерами

2.6. Пожежна безпека

2.7. Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога у разі ураження і травм

3. Надзвичайні ситуації воєнного часу та їх вплив на життєдіяльність

3.1. Зброя масового ураження та наслідки її застосування

3.2. Характеристика осередка ядерного, хімічного та бактеріологічного ураження

3.3. Прилади радіаційного і дозиметричного контролю, та хімічної розвідки

4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях

4.1.Принципи, способи та засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях

4.2. Повідомлення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій

4.3. Засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри людини

4.4. Укриття людей у захисних спорудах

4.5. Медичний, радіаційний та хімічний захист

4.6. Евакуація населення з небезпечних районів

4.7. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води

4.8. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Стійкість роботи об'єктів народного господарства

4.9. Захист продуктів харчування в умовах радіоактивного забруднення

Контрольні запитання

Приблизні питання та ситуаційні завдання для проведення практичних занять у формі ділової гри

Тести. Чи здатні Ви справитися з несподіваними надзвичайними ситуаціями?

Додаток 1. Загальні положення Закону "Про Цивільну оборону України

Додаток 2. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи

Додаток 3. Приблизний план основних заходів цивільної оборони установи банку з впровадження у життя державної політики щодо захисту робітників і службовців від надзвичайних ситуацій, запобігання, реагування та ліквідації їх наслідків

Список використаної літератури