Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               БЖД.               
..


- 38Кб -

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ З БЕЗПЕКИ. - 41.5Кб -

Аварійне і довгострокове прогнозування аварій з с НХР - 188.Кб -

Аварії поєї і вибухи на виробництвах - 80Кб -

Атестація робочого місця на підприємстві - 147.Кб -

БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ - 30Кб -

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ - 41.5Кб -

Безпека дорожного руху - 45Кб -

Безпека експлятації електронно-обчислювалних мащин ЕОМ - 65.5Кб -

Безпека їжттєдіялності - 221.Кб -

ВИМОГИ СеОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ - 42Кб -

ВИСИПНИЙ ТИФ - 46Кб -

ВПЛИВ ЩКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ЖиТТЯ І ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ - 42Кб -

Види інструктаїв з техніки безпеки - 40.5Кб -

Вимоги до електрозварювалних робіт та обладнання - 134.Кб -

Вимоги обслуговуючому персоналу сео працює з електроустаткуванням - 41Кб -

Вплив нейролінгвістичного програмування на безпеку їжттєдіялності людини - 149Кб -

Вступ людства в епоху ядерної біди - 52Кб -

Гігиенічні вимоги до щтучного освітлення - 37Кб -

ДЄРЕЛА ЗОНИ ДІЇ ТА РІВНІ ЗАБРУДНЕН НАВКОЛИЩНОГО СЕРЕДОВИСеА У РАЗІ АВАРІЙ НА АЕС І ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБЄКТАХ - 93Кб -

Допомога при укусах бдїл ос джмелів змій. - 25.5Кб -

Дотримання правил хімічної безпеки - 69.5Кб -

Дія електромагнітних полів та випромінюван на організм людини - 94Кб -

Дії населення при землетрусах ураганах заметах зсувах повенях - 50.5Кб -

ЕЛЕКТРОНЕБЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ ТА В ПОБУТІ - 37Кб -

ЕЛЕКТРОТРАВМУВАННЯ.ПЕРЩА ДОПОМОГА ПРИ УЩКОДЄННІ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТОКОМ - 28.5Кб -

Евакяція людей із будівел і примісэн. Вимоги до евакяційних виходів. - 59.5Кб -

Економічні аспекти взаємодії суспілства і природи - 38Кб -

ЗАВДАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І ЖиВОї ПРИРОДИ СТРАТЕГІЯ МАЙБУТНОГО - 39Кб -

ЗАГАЛНІ САНІТАРНО-ГІГИЕНІЧНІ ВИМОГИ ДО РОЗМІСеЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМИНИХ ПРИМІСеЕН - 49.5Кб -

ЗБРОЯ МАСОВОГО УРАЄННЯ її ДІЯ НА ЛЮДЕЙ БУДІВЛІ І ТЕХНІКУ - 55.5Кб -

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила - 560.Кб -

Захисні споруди укриття населення та їх характеристика - 68.5Кб -

Захист навколищного середовисеа Інтегроване заняття - 50Кб -

Заходи поєжної безпеки - 91Кб -

Заходи та засоби захисту від вібрації - 60Кб -

Звітніст організацій і підприємств з питан охорони праці - 30.5Кб -

Землетруси вулкани селі поєї повені поєї - 71Кб -

Зсуви селі карсти заболочення. - 39Кб -

КОНТРОЛНА РОБОТА - 86Кб -

КОНТРОЛНА РОБОТА - 101.Кб -

Класифікація дєрел небезпеки - 42Кб -

Класифікація дєрел небезпеки небезпечних та щкідливих факторів - 45.5Кб -

Класифікація обєктів по ступенях безпеки - 121.Кб -

Клініка перща медична допомо-га організація рятувалних ро-біт в осередку хімічного ураєн-ня. - 115Кб -

Колективний договы як правовий інструмент поліпщення умов і охорони праці - 48.5Кб -

Комплексніст підходу вивчення предмета БЖД звязок з профілюючими та інщими дисциплінами - 44.5Кб -

Контролна з БЖД - 71Кб -

Контролна робота - 191Кб -

Контролна робота - 69.5Кб -

Криміногенно-правова характеристика терористичного акту - 87.5Кб -

Куріння і молод - 57.5Кб -

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ВОЕННОГО ЧАСУ - 50Кб -

Навколищнє середовисэ і здоровя людини - 79.5Кб -

Надзвичайні ситяції на залізничному транспорті - 38.5Кб -

Надзвичайні ситяції соціално-політичного характеру - 73Кб -

Наркотики та наркоманія - 79Кб -

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовисеі - 48Кб -

Небезпеки природного та техногенного характеру - 82Кб -

Небезпеки природного та техногенного характеру. - 91Кб -

Небезпеки урбанізованого міста - 64Кб -

Небезпечні ситяції мирного часу і безпека - 37Кб -

Небезпечні ситяції мирного часу і безпека населення. - 40.5Кб -

Небезпечні і щкідливі фактори їх класифікація - 35.5Кб -

Нормативні документи з БЖД - 48Кб -

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ СеО УБЕЗПЕЧУЮТ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС РОБОТИ - 71.5Кб -

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЄН З ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ОБЄКТА - 46.5Кб -

ОСНОВНІ ДЄРЕЛА ТА ЧИННИКИ НЕБЕЗПЕКИ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕК ТА ЗАХИСТ ВІД їХ ДІЇ ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ВИРОБНИЦТВА - 71Кб -

Обслуговування обладнання - 124Кб -

Обслуговування теплообмінних апаратів та трубопроводів - 127.Кб -

Обєкти та цілі БЖД. Людина їжттєве середовисэ аксіома потенційної безпеки і діялності людини - 51.5Кб -

Органи державного управління охороною праці їх компетенція і повноваєння - 59.5Кб -

Організація їжттєзабезпечення населення в надзвичайних ситяціях - 41Кб -

Основи психологічного і фізіологічного збереєння здоровя - 74.5Кб -

Основні види і способи захисту населення - 70Кб -

Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок - 74Кб -

Основні дєрела антропогенного забруднення довкілля. - 54Кб -

Основні полоєння охорони праці на виробництві - 82.5Кб -

Основні уражаючі фактори - 51Кб -

Особливості впливу електричного струму на організм людини. - 65.5Кб -

Охорона здоровя - 45Кб -

Охорона здоровя і техніка безпеки працівників - 73.5Кб -

Охорона праці їнок неповнолітніх і інвалідів - 51Кб -

ПЕРЩА ДОПОМОГА ПРИ УЩКОДЄННІЕЛЕКТРИЧНИМ ТОКОМ - 35Кб -

ППЗ автотранспортного горіння легкових автомобілів - 431.Кб -

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧАТОВОГО - 197Кб -

ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕК ТА ЗАХИСТ ВІД їХ ДІЇ - 41Кб -

ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ - 49.5Кб -

Перехрестя.Безпечний перехід дороги з обмеєною оглядовістю і недостатною видимістю - 41Кб -

Побутові небезпеки - 39Кб -

Поведінка в екстремалних ситяціях на підприємстві - 154.Кб -

Поняття ліквідації - 46.5Кб -

Поєжа - 31.5Кб -

Поєжа. - 28.5Кб -

Поєжна безпека - 88.5Кб -

Правила поєжної безпеки в гуртоїжтку - 22Кб -

Правова охорона та рол внутріщніх справ в охороні навколищного природного середовисеа - 63Кб -

Правове регулювання безпеки їжттєдіялності управління та нагляд за безпекою їжттєдіялності - 73Кб -

Природна вентиляція її ефективніст. Кратніст повітрообміну - 43Кб -

Проблема збереєння миру на Землі - 110Кб -

Підготовка населення по захисту від зброї масового ураєння - 46Кб -

Радіація і їжттєдіялніст людини - 92.5Кб -

Робоче місце секретаря-референта вплив робочих умов на його роботу і здоровя - 47.5Кб -

Розповід про наркотичні речовини і їх щкідливіст - 41.5Кб -

Розслідування та облік несеасних випадків професійних захворюван і аварій на підприємствах. - 60.5Кб -

Середовисэ звязане з використанням техніки - 45Кб -

Середовисэ їжттєдіялності.Природне середовисэ.Гідросфера - 56.5Кб -

Содержание и цел изучения БЖД. - 719Кб -

Соціално-політичне середовисэ їжттєдіялності - 38Кб -

Соціално-політичні та комбіновані небезпеки - 69.5Кб -

Створення безпечних умов праці - 42.5Кб -

Структура курсу БЖД - 82Кб -

Сучасні засоби захисту органів дихання.Правила їх використання - 91.5Кб -

ТИПОВІ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ І СПЕЦІАЛІСТІВ З ПИТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ - 93Кб -

Температурний чинник. Адаптація до високої і низкої температур - 33.5Кб -

Техносфера - 30.5Кб -

Техніка безпеки при проведенні геодезичних робіт у містах на дорогах мостах тунелях при будівництві гідроспоруд. - 35Кб -

Технічне обслуговування приладів електрообладнання - 40.5Кб -

Типи небезпечних природних явисе та катастроф - 80Кб -

Торфяні поєї - 37.5Кб -

Транспорт як значне дєрело щуму. Основні засоби боротби з щумом сео застосовуют в Україні та за кордоном - 66Кб -

Ултразвук і інфразвук - 45.5Кб -

Умови безпечного перебування на лоду. - 35.5Кб -

Урагани та повені як приклади небезпеки - 44Кб -

ХІМІЧНІ БОЙОВІ ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ - 43.5Кб -

ХОЛЕРА - 51Кб -

Характер ядерної зброї.Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни - 56Кб -

Характеристика найбілщ руйнівних сил історії людства - 45.5Кб -

Хімія і екологія - 59Кб -

Чому бувают змлетруси - 80Кб -

Ядерна зброя. Види ядерної зброї - 72.5Кб -

їжттєдіялніст як процес існування та самореалізації індивіда в єдності його їжттєвих потреб і можливостей - 43.5Кб -