Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Держрегулювання.               
..


- 32.5Кб -

Із досвіду організації виконавчої влади у зарубиних країнах - 87Кб -

АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - 146Кб -

Аналіз місцевого бюдєту - 48Кб -

Аналітичний матеріал. Місцеве самоврядування в Україні після прийняття нової Конституції України. Деякі думки сеодо майбутного законодавства. Анатолій Ткачук - 60.5Кб -

Аналітичний матеріал. АНАЛІЗ ЗАКОНУ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. Роберт Агранофф - 42Кб -

Аналітичний матеріал. Куди прямує реформа влади в Україні - 69Кб -

Аналітичний матеріал. ПАРЛАМЕНТСКІ КОМІСІ° - 141Кб -

Аналітичний матеріал. ПРОБЛЕМА СТОСУНКІВ ЗАКОНОДАВЧО° ВЛАДИ З ГРОМАДСКІСТЮ - 75.5Кб -

Бюдєт головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюдєтній системі - 215Кб -

Бюдєтна система України - 53Кб -

Бюдєтне фінансування їжтлового господарства - 36.5Кб -

ВИСеІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОї ДЕРЖАВИ - 110.Кб -

Верховна Рада України - 33Кб -

Видатки - 55Кб -

Видатки бюдєту України - 52.5Кб -

Видатки бюдєту на културно-просвітницкі установи - 48Кб -

Використання сучасних технологій в інформаційному забезпеченні управлінскої діялності - 89.5Кб -

ГЛАВА ДЕРЖАВИ В ЗАРУБИНИХ КРАїНАХ - 28.5Кб -

ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОї БЕЗПЕКИ - 97.5Кб -

Галузева структура економіки України на початку ХХІ століття - 256.Кб -

Головні завдання функції та права державної податкової служби України - 94Кб -

ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ - 201Кб -

ДЕРЖАВНА КОНТРОЛНО РЕВЕЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАїНІ. - 31Кб -

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОї ЕКОНОМІКИ. - 30.5Кб -

ДЕРЖАВНЕ ПРОГРАМНО-ЦІЛОВЕ ПЛАНУВАННЯ - 133Кб -

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ НТП ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. - 32Кб -

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОї ДІЯЛНОСТІ. - 33.5Кб -

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ СФЕР ГОСПОДАРСКОї ДІЯЛНОСТІ. - 35Кб -

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА - 86.5Кб -

Депутати місцевої ради - 31Кб -

Державна економічна політика в сфері антимонополного регулювання - 42.5Кб -

Державна служба в Україні - 107.Кб -

Державна служба та її особливості - 85Кб -

Державна інформаційна політика і націоналні інформаційні ресурси - 73.5Кб -

Державне мито - 59Кб -

Державне регулювання господарскої діялності - 127.Кб -

Державне регулювання економіки України та меї втручання держави в економіку. - 106Кб -

Державне регулювання зовніщноеко-номічної діялності - 94Кб -

Державне регулювання зовніщної торгівлі - 49.5Кб -

Державне регулювання кредитно-грощової систеими. - 56.5Кб -

Державне регулювання минародної міграції робочої сили - 80.5Кб -

Державне регулювання ринкової економіки - 185.Кб -

Державне регулювання ринку. Обєктивна необхідніст і сутніст - 59Кб -

Державне регулювання соціалних поцесів. - 50.5Кб -

Державне регулювання цін в Україні - 78Кб -

Державне управління в сфері націоналної безпеки України - 79.5Кб -

Державне управління у сфері націоналної безпеки. - 64Кб -

Державні символи - 25.5Кб -

Забезпечення зайнятості населення - 80Кб -

Загална характеристика ЗЕД в Україні - 118.Кб -

Загална характеристика зобовязалних правовідносин. - 156Кб -

КОНТРОЛНА РОБОТА - 79.5Кб -

Кабінет Міністрів України висеий орган в системі органів виконавчої влади. - 66.5Кб -

Кадри для служб соціалної допомоги населенню - 195Кб -

Конституція її місце і значення - 22Кб -

Контролна робота - 82.5Кб -

Контролна робота - 99.5Кб -

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ. - 39Кб -

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ - 52.5Кб -

МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ - 56Кб -

Макроекономічні фактори забезпечення ефективних процесів роздержавлення та приватизації - 109Кб -

Митна вартіст товару - 89Кб -

Місцеве самоврядування в Україні - 88Кб -

Місцеве самоврядування в Україні. Довга дорога до демократії. - 221Кб -

Місцеве самоуправління в Україні - 75Кб -

Місцеві державні адміністрації. - 52Кб -

Місцеві органи самоврядування - 61.5Кб -

Нетарифні обмеєння в Україні - 54Кб -

Нетарифні обмеєння поняття і класифікація - 60Кб -

ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ - 103Кб -

ОРГАНИ СПЕЦІАЛНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ - 133.Кб -

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОї СИСТЕМИ ФРАНЦІЇ - 73.5Кб -

Обовязки повноваєння та відповідалніст державних службовців - 39.5Кб -

Обєктивна необхідніст і сутніст макроекономічного регулювання ринку. - 55Кб -

Органи державного регулювання фінансового ринку - 38.5Кб -

Органи фінансового контролю - 79.5Кб -

Організаційно-правові форми і види соціалного забезпечення - 63.5Кб -

Основні етапи становлення українскої державності - 45Кб -

Основні методи та інструменти державного регулювання - 56.5Кб -

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки - 455Кб -

Основні напрями діялності рахункової палати - 201.Кб -

Особливості державного регулювання ЗЕД - 75.5Кб -

Особливості державного управління в сфері економіки ринкової ориентації. - 60.5Кб -

Особливості земелної реформи в Івано-Франківскій області. - 58.5Кб -

Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні. - 58.5Кб -

ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАїНИ. - 34.5Кб -

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - 71.5Кб -

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ - 68Кб -

ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЇ ТА її ДОТРИМАННЯ - 1138Кб -

Передумови та проблеми формування місцевих бюдєтів. - 52.5Кб -

Плата за землю - 101Кб -

Плата за спеціалне використання земелних ресурсів - 102Кб -

Позабюдєтні кощти бюдєтних установ - 33Кб -

Поняття сутніст та походєння держави - 112.Кб -

Поняття та види методів державного управління - 49Кб -

Походєння та сутніст держави. - 100Кб -

Правове регулювання митної справи. - 54.5Кб -

Правове становисэ господарских обєднан - 271Кб -

Правовий статус державних службовців в Україні - 57.5Кб -

Предмет та методологія теорії держави і права - 113Кб -

Президент у механізмі здійснення державної влади - 62Кб -

Проблеми формування і виконання місцевих бюдєтів - 1127Кб -

Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та щляхи їх виріщення - 67Кб -

Професійна ориентація при підготовці кадрів для соціалних служб захисту населення - 214Кб -

Рол розпорядників бюдєтних кощтів у виконанні місцевого бюдєту. - 44.5Кб -

Рол фіскалної політики в умовах ринкової трансформації - 609.Кб -

Система пенсійного забезпечення в Україні - 49.5Кб -

Система і правове становисэ державних органів які здійснюют фінансову діялніст - 38Кб -

Соціалний захист населення в Україні - 257.Кб -

Соціалний характер державної служби. Законодавче регулювання державної служби. - 102.Кб -

Соціалні пенсії і державні соціалні допомоги малозабезпеченим багатодітним сімям - 57.5Кб -

Структура місцевих бюдєтів - 41Кб -

Структура функції і рол Парламенту Великобританії на сучасному етапі. Реформа 1949 року. - 139Кб -

Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД - 93.5Кб -

Удосконалення діялності державного казначейства - 37Кб -

ФІНАНСОВО-БЮДЄТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ - 83.5Кб -

ФОРМИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБИНИХ КРАїНАХ. - 30Кб -

Форма безпосередного здійснення муніципалної влади територіалною громадою - 41Кб -

Форми державного правління - 101Кб -

Форми та методи державного регулювання економіки - 44.5Кб -

Формування і державне регулювання цін в умовах ринкових трансформацій - 230Кб -

Фінансове планування та програмування надходєн до місцевого бюдєту - 59.5Кб -

Характеристика митного реїжму перемісэн товарів в межах митної території - 61Кб -

Характеристика митного реїжму переробки товарів за межами митної території - 64Кб -

Щема структури форми держави - 47Кб -

Щляхи реформування державної служби України - 60Кб -