Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Діловодство.               
..


- 44.5Кб -

Інструкція - 29Кб -

Автобіографія стилі її написання - 42Кб -

Акт - 24.5Кб -

Архівний фонд - 162.Кб -

Архівознавство як наукова система і навчална дисципліна завдання і організації - 33Кб -

Архівознавство як наукова система і навчална дисципліна. Його завдання та функції. - 44.5Кб -

Відобраєння питан автоматизації формування бібліотечних фондів - 181Кб -

Відповіді до екзамену - 242.Кб -

ДІЛОВІ ЛИСТИ У ЗОВНІЩНОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛНОСТІ - 46Кб -

ДІЛОВОДСТВО ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ - 43Кб -

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. - 38.5Кб -

ДОГОВОРИ. - 32.5Кб -

ДОКУМЕНТИ І ДОКУМЕНТУВАННЯ. - 31Кб -

ДОКУМЕНТИ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ - 33Кб -

ДОРУЧЕННЯ - 25Кб -

Документ як система - 108.Кб -

Документація з особового складу - 29.5Кб -

Документація сеодо особового складу - 86Кб -

Документообіг в діялності ОВС - 62Кб -

Документування діялності по кадрах - 87Кб -

Ділове листування - 58Кб -

Ділові папери - 34.5Кб -

ЗАГАЛНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ - 39.5Кб -

ЗРАЗКОВИЙ СТАТУТ - 49.5Кб -

Загалні вимоги до оформлення ділової кореспонденції - 46Кб -

Кадрове діловодство - 136.Кб -

Логічна послідовніст документів протокол бесіда - 55Кб -

МОВА І СТИЛ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ. - 44.5Кб -

Матеріална основа документа - 126.Кб -

Методичні вказівки до ви-конання дипломних проек-тів робіт - 253Кб -

Націоналний архівний фонд України складструктура і правові засади - 44.5Кб -

Націоналний архівний фонд. Склад структура і правові засади - 52Кб -

ОРГАНІЗАЦІЙНІ І РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ. - 29Кб -

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ. - 34Кб -

Організаційно розпорядча документація - 59.5Кб -

Організаційно розпорядчі документи. - 98Кб -

Організація документообігу - 71Кб -

Основні вимоги при складанні тексту стилі мови особливості офіційно-ділового стилю структура тексту способи виділення окремих слів частин тексту - 51.5Кб -

Основні моменти протоколу - 96Кб -

Основні ознаки офіційно-ділового стилю - 39.5Кб -

Правила невербалного інформування і тактовне застосування його методів секретарем у спілкуванні із керівником та відвідувачами. - 75Кб -

Проблема щтампів в усному діловому мовленні. Мовні кліще - 30.5Кб -

Реквізити документів - 146.Кб -

Реквізити ділових паперів - 52Кб -

Розмови по телефону - 23.5Кб -

СКЛАДНОСКОРОЧЕНІ СЛОВА ТА АБРЕВІАТУРИ В УКРАїНСКОМУ СПРАВОЧИНСТВІ. - 45Кб -

СЛУЖБОВІ ЛИСТИ. - 29Кб -

Слова з літерою загалні назви - 76.5Кб -

Стилі сучасної українскої літературної мови - 76Кб -

Сучасне українске діловодство - 70.5Кб -

Текст як основний реквізит документа - 49.5Кб -

Телефонограми. - 53Кб -

Тестування в системі підготовки діловодів - 141Кб -

Трудові книжки. - 116Кб -

УСТАНОВЧИЙ ДОГОВЫ - 207.Кб -

УХВАЛА РАДИ ПІДПРИЄМСТВА - 24Кб -

Функції листування у підтримці ділового партнерства - 56.5Кб -

Характеристика - 24Кб -