Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Економічна теорія.               
..

Розділ 1
Розділ 2

- 273.Кб -

snu080300032.xls - 32Кб -

snu08180005.doc - 123.Кб -

snu08180006.doc - 199.Кб -

snu08180008.doc - 220.Кб -

snu08180009.doc - 137Кб -

snu08180011.doc - 305Кб -

snu08180012.doc - 1179Кб -

snu08180014.doc - 163.Кб -

snu08180015.doc - 74Кб -

snu08180016.doc - 155Кб -

snu08190001.doc - 339Кб -

snu08200003.doc - 36Кб -

snu08200006.doc - 45.5Кб -

snu08210001.doc - 940Кб -

snu08210003.doc - 76Кб -

snu08210005.doc - 231Кб -

snu08210006.doc - 120.Кб -

snu08210007.doc - 104Кб -

snu08210009.doc - 411.Кб -

snu08210010.doc - 74Кб -

snu08210011.doc - 68.5Кб -

snu08210012.doc - 1081Кб -

snu08210013.doc - 43.5Кб -

snu08210015.doc - 97Кб -

snu08210017.doc - 170Кб -

snu08210018.doc - 67Кб -

Інфляція загална теорія - 175.Кб -

Інфляція в Україні та щляхи її усунення - 158.Кб -

Інфляція її сут види та соціално-економічні наслідки - 166.Кб -

Інфраструктура ринку. Проблеми її формування на Україні - 232.Кб -

Історія економічної теорії - 98.5Кб -

Американский неолібералізм. Монетаризм. - 100Кб -

Антимонополна політика на сучасному етапі - 100.Кб -

Банківска система та її функції - 93Кб -

ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ - 128Кб -

ВРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ЦІН НА ТОВАРИ - 40.5Кб -

Види конкурентної боротби і її закономыності - 153Кб -

Види ринку - 146.Кб -

Винагорода за користування інтелектялною власністю - 40.5Кб -

Виникнення і становлення професії економіста - 186.Кб -

Витрати виробництва - 47.5Кб -

Витрати виробництва і прибуток - 152Кб -

ГРОЩІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ - 84.5Кб -

Грощові системи - 74Кб -

Грощі і їх функції - 141.Кб -

ДОХОДИ В РИНКОВІЙЕКОНОМІЦІ. - 53Кб -

Довгі хвилі в економіці і теорії сео пояснюют їхнє існування - 131Кб -

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОї ДУМКИ - 27Кб -

ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ І ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ - 43.5Кб -

ЕКОНОМІЧНИЙ РИНОК - 317.Кб -

Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дириїжзм - 40.5Кб -

Економічна наука в університетах України ХІХ ст - 58Кб -

Економічна сутніст акцизного збору - 396.Кб -

Економічна теорія - 49.5Кб -

Економічне вчення Д. Рікардо - 66.5Кб -

Економічний аналіз монополістичної конкуренції - 447.Кб -

Економічні аспекти взаємодії суспілства і природи - 29Кб -

Економічні концепції К.Маркса і Ф.Енгелса - 122Кб -

Економічні системи - 122Кб -

Ефективніст минародного співробітництка. Укр. банківска система - 63Кб -

ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОї ДІЯЛНОСТІ СУСПІЛСТВА ТА її РЕЗУЛТАТИ - 48Кб -

Загална характеристика систем управління людскими ресурсами. - 48.5Кб -

Загалні економічні основи товарного виробництва його еволюція. - 77Кб -

Зародєння і основні етапи розвитку економічної теорії. Сучасні економічні теорії - 44.5Кб -

Значення і функції конкуренції в соціалному ринковому господарстві - 109.Кб -

КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ - 217Кб -

КОНТРОЛНА РОБОТА - 130.Кб -

Конкуренція і ринок - 49Кб -

Контролна робота - 82.5Кб -

Корпорація - 30Кб -

Крива попиту зміни попиту перемісэння по кривій та зрущення кривої - 71.5Кб -

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОЩОВО-КРЕДИТНОї ПОЛІТИКИ - 630.Кб -

МИНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ - 54.5Кб -

Методи дослідєння економічної теорії - 45Кб -

Методи кілкісної оцінки економічного ризику - 139Кб -

Методологія проектного аналізу - 47.5Кб -

Механізм мибюдєтних відносин як фактор стимулювання економічного зростання - 138.Кб -

Модел монополістичної конкуренції - 291.Кб -

Монетарна політика держави - 136.Кб -

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці - 99.5Кб -

Монополія і антимонополія - 90Кб -

Мултиплікатор Кейнса - 78Кб -

Місце та рол людини в ринковій економіці - 89Кб -

НАЦІОНАЛНА ЕКОНОМІКА - 224Кб -

НАЦІОНАЛНИЙ БАНК І ЙОГО ФУНКЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ - 250.Кб -

Науково-технічний прогрес та історичні етапи його розвитку - 84.5Кб -

Науково-технічний прогрес та історичні етапи його розвитку - 94Кб -

Необхідніст лізингових відносин для розвитку націоналної економіки - 169Кб -

Неокласична теорія - 37Кб -

Організаційно-правові форми турфыми - 36.5Кб -

Основа економічної системи суверенної держави - 125Кб -

Основи економічної теорії - 101.Кб -

Основи економічної теорії - 54Кб -

Основи економічної теорії. - 151Кб -

Основні етапи розвитку економічної теорії як науки - 96Кб -

Основні напрями сучасної економічної теорії. - 43.5Кб -

Основні фактори виробництва - 35Кб -

Особливості державної підтримкиаграрного сектора в Україні - 118Кб -

Особливості перехідної економіки України - 91Кб -

Особливості ринкового реформування економіки України - 210.Кб -

ПОДІЛ ПРАЦІ - 119.Кб -

ПОНЯТТЯ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ. ПОКАЗНИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДКРИТОї ЕКОНОМІКИ. ПОНЯТТЯ ГОЛЛАНДСКОї ХВОРОБИ - 83Кб -

ПОПИТ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС - 49.5Кб -

ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ.ТЕОРІЯ РІВНОВАГИ - 484.Кб -

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОї ТЕОРІЇ - 89Кб -

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОї ТЕОРІЇ - 86Кб -

Плата за природні ресурси - 45.5Кб -

Позитивна економіка - 26Кб -

Політична економія - 75.5Кб -

Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. - 27.5Кб -

Поняття попиту і пропозиції. Закон попиту і пропозиції. - 24Кб -

Предмет методи і завдання економічної статистики - 28Кб -

Предмет структура і функції економічної теорії - 59.5Кб -

Приклади застосування інструментарію пропозиції і попиту. - 44.5Кб -

Принципи і методи пізнання економічного їжття суспілства - 65.5Кб -

Проблема інвестування економіки України за рахунок внутріщніх резервів - 117.Кб -

Пропозиція - 100Кб -

Підприємство фыма основна ланка економіки - 59.5Кб -

РИНОК ПРАЦІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАїНІ - 44.5Кб -

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОї ТЕОРІЇ ТА СеО ВОНА ВИВЧАЄ - 520Кб -

РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОї ТЕОРІЇТА СеО ВОНА ВИВЧАЄ - 519.Кб -

РОЛ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ - 182.Кб -

РУЩІЙНІ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛСТВА - 779Кб -

Реферат з економічної теорії Виробництво і конкурентоспроможніст продукції - 120Кб -

Розвиток економічних поглядів В.І.Леніна - 64Кб -

Розвиток ринкової економіки в Україні - 54.5Кб -

Рол власності у соціално-економічних процесах - 178.Кб -

Рол іноземних інвестицій в економіці України - 405.Кб -

Різновиди ринкових цін - 64.5Кб -

СИСТЕМИ МИНАРОДНОї ЕКОНОМІКИ - 62Кб -

СПІВВІДНОЩЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ І ЦІНОУТВОРЕННЯ - 85.5Кб -

СУТ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАїНИ - 97Кб -

СУТ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Й ОСНОВНІ ЕТАПИ ЙОГО РОЗВИТКУ - 35Кб -

Світове господарство сутніст обєктивні основи становлення етапи розвитку - 247Кб -

Сео представляє собою курс Основи економічної теорії - 230Кб -

Статистика споїжвчого ринку та цін - 69Кб -

Статутний капітал дєрело фінансування підприємств - 53.5Кб -

Структура та інфраструктура ринку - 245Кб -

Структура факторівякі впливают на утворення цін - 63Кб -

Сут та види відтворення - 84.5Кб -

Сут і розвиток монополій - 146.Кб -

Сут і функції ринку - 116.Кб -

Сутніст та причини безробіття - 38.5Кб -

Сутніст і методи фінансової політики держави - 60Кб -

ТОВАР І ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ - 198.Кб -

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. ТОВАР - 53Кб -

ТОВАРНЕ ТА НАТУРАЛНЕ ВИРОБНИЦТВО - 54.5Кб -

Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. Концепції циклічності розвитку. Крива Оукена - 45Кб -

Теорія економічного зростання - 123.Кб -

Теорія народонаселення Томаса Роберта Малтуса. Теорія оптималної чиселності населення. Закон спадної родючості і диференційна рента - 114.Кб -

Товарне виробництво - 275.Кб -

Товарне виробництво його основні риси та еволюція - 55.5Кб -

Трудова теорія вартості - 97Кб -

ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ - 190Кб -

Функції ринку та форми їх реалізації - 167Кб -

Фыма в умовах досконалої конкуренції. - 105.Кб -

Фізіократи - 71.5Кб -

Фінансова криза в Росії - 55.5Кб -

Цикли Кондратєва - 102Кб -

Щеми - 64.5Кб -

Щляхи інтеграції України у світовий просты - 140.Кб -

Щпаргалка. - 266.Кб -

ЯК Я УЯВЛЯЮ СВОЮ МАЙБУТНЮ ПРОФЕСІЮ - 55Кб -

інвестиції - 291Кб -