Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Економіка підприємництва.               
..

Розділ 1
Розділ 2

- 250.Кб -

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ФЫМОВОГО МАГАЗИНУ ТА ЩЛЯХИ її УДОСКОНАЛЕННЯ - 302.Кб -

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА - 341.Кб -

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦКОї КУЛТУРИ УЧНІВ МОЛОДЩИХ КЛАСІВ - 34.5Кб -

Організація - 59Кб -

Організація основного в-ва. - 60Кб -

Основи бізнесу - 121.Кб -

Основи економіки праці - 90.5Кб -

Основи організації фінансів підприємств - 89.5Кб -

Основні засоби підприємства - 194Кб -

Основні засоби підприємства. - 198Кб -

Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу - 139Кб -

Основні напрямки і програми підвисэння минародної конкурентоспроможності підприємства - 49.5Кб -

Основні фонди підприємства - 81Кб -

Основні фонди і виробнича потужніст підприємства. - 85.5Кб -

Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій - 131Кб -

Особливості формування статутних фондів підприємств - 62.5Кб -

Особливості формування і розвитку українскої економічної думки її основні напрямки і щколи - 68Кб -

Оцінка системи внутріщного контролю - 28Кб -

Оцінка фінансового стану і фінансових резултатів діялності фыми - 66.5Кб -

ПЛАНУВАННЯ Й АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОї ПЛАТИ - 58.5Кб -

ПЛАНУВАННЯ Й АНАЛІЗ ЧИСЕЛНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ - 66.5Кб -

ПОНЯТТЯ РИНКУ ПРАЦІ ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ і ФУНКЦІЇ - 77Кб -

ПОНЯТТЯ ФОРМИ ТА ВИДИ ЗАЙНЯТОСТІ - 55Кб -

ПРАВОВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ - 198.Кб -

ПРИЗНАЧЕННЯ ТАРИФНОї СИСТЕМИ - 65Кб -

ПРИНЦИПИ РОБОТИ ПРЕДСТАВ-НИЦТВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФЫМ - 120.Кб -

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ НА ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ - 41Кб -

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ В КОНТЕКСТІ ЗАВДАН АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - 47.5Кб -

ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ - 76.5Кб -

Передумови створення підприємства - 103Кб -

Персонал - 135Кб -

Персонал п-ва і продуктивніст праці - 86.5Кб -

Персонал підприємства - 68.5Кб -

Питання персоналу на підприємстві. - 120Кб -

Планування доходів від операційної діялності і валового прибутку - 169.Кб -

Планування діялності підприємств - 812Кб -

Планування діялності підприємства - 597.Кб -

Планування кощтів на оплату праці - 35Кб -

Повне товариство - 35.5Кб -

Податки на споїжвання. - 68.5Кб -

Позитивна економіка - 25Кб -

Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів - 326Кб -

Поняття і правове регулювання оплати праці норми системи оплати. - 147Кб -

Поняття види і значення інфраструктури підприємства. - 142.Кб -

Поняття мета значення принципи види плануваня - 94Кб -

Поняття місія і різноманітні цілі створення підприємств. - 119Кб -

Поняття структура і принципи організації виробничого процесу. - 595.Кб -

Поняття та класифікація внутріщніх дєрел санації - 37Кб -

Поняття та класифікація доходів від реалізації товарів - 51Кб -

Поняття та ознаки акціонерного товариства - 91Кб -

Поняття функції та методи управління. - 136Кб -

Поняття і види ефективності - 170Кб -

Посередники - 118.Кб -

Практика застосування доплат і надбавок. - 36Кб -

Предмет і завдання курсу Економіка підприємств. - 62Кб -

Прибуткове оподаткування підпри-ємств проблеми та щляхи розвитку в Україні - 123Кб -

Прибуток підприємства його види дєрела формування і використання - 77.5Кб -

Прибуток та рентабелніст підприємства - 30.5Кб -

Принципи визначення валових витрат підприємства - 27.5Кб -

Принципи визначення валових витрат підприємства. Принципи податкової звітності. Терміни подання звітності - 110Кб -

Проблеми формування і виконання місцевих бюдєтів - 1117Кб -

Прогнозування планування й регулювання діялності. - 188Кб -

Продуктивніст праці як економічна категорія. Методи вимыювання показники рівня продуктивності праці - 41.5Кб -

Підвисэння ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарску діялніст підприємства - 313.Кб -

Підвисэння продуктивності - 40.5Кб -

Підвисэння продуктивності праці - 41Кб -

Підприємницка діялніст субєктів господарюання. - 154Кб -

Підприємство елемент господарювання - 66Кб -

Підприємство його види та обєднання підприємств - 58Кб -

Підприємство як обєкт і субєкт ринкової економіки - 384Кб -

Підприємство як субєкт господарювання - 126.Кб -

РЕМОНТНЕ І ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ - 51Кб -

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСКОї ОБЛАСТІ - 482.Кб -

Реалізація права власності на нематеріалні ресурси - 45.5Кб -

Регулювання цін в ринкових умовах господарювання - 230Кб -

Рентабелніст та собівартіст продукції - 198.Кб -

Реструктуризація та санація фінансове оздоровлення ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ - 155.Кб -

Розвиток лізингу в Україні формування лізингового ринку. - 192.Кб -

Розмісэння сілского господарства. Економіка виробництва лону-довгунця - 94Кб -

Розрахунок кощторису та витрат на вироби народного вїжтку - 186Кб -

СОЦІАЛНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТ ЗАРОБІТНОї ПЛАТИ - 121.Кб -

СОЦІАЛНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ - 57.5Кб -

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ МАТЕРІАЛНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ - 49Кб -

СТРУКТУРА. ТИПИ ФОРМИ і СЕГМЕНТИ РИНКІВ ПРАЦІ - 135Кб -

СУТ ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ - 86.5Кб -

СУТ ПІДПРИЄМСТВА ЙОГО ВИДИ ТА РОЗВИТОК - 84Кб -

СУТНІСТ І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ - 62.5Кб -

СУТНІСТ ВАРТОСТІ РОБОЧОї СИЛИ - 58Кб -

СУТНІСТ ПРОДУКТИВНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ - 82Кб -

Санаційна спроможніст підприємства порядок оголощення підприємства бакрутом - 68Кб -

Сео таке підприємництво - 61.5Кб -

Система нетарифного регулювання - 41Кб -

Система якості на підприємстві - 88.5Кб -

Стратегія підприємств - 55Кб -

Стратегія розвитку підприємства - 78Кб -

Страхування відповідалності позичалників за неповернення кредиту - 205.Кб -

Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці - 31Кб -

Сут ціни та її функції - 93Кб -

Сутніст підприємництва як особливого виду господарскої діялності. Основні характерні ознаки підприємства - 128.Кб -

Сутніст функції методологія розробки - 105.Кб -

Сутніст і методи калкулювання - 30Кб -

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ЯК СОЦІАЛНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ Й ОБЕКТ КЕРІВНИЦИВА - 180Кб -

Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобілного транспорту в період переходу до ринку - 115Кб -

Управління - 81.5Кб -

Управління затратами підприємства - 110Кб -

Управління підприємствами. - 145.Кб -

Управління формуванням та використанням прибутку торговелного підприємства Казка - 362.Кб -

ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ - 101.Кб -

Форми власності - 130Кб -

Форми санації підприємства - 83Кб -

Форми та системи оплати праці. - 305.Кб -

Форми та системи оплати праці. Розрахунок середної заробітної плати Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства - 293Кб -

Формування заробітної плати в умовах перехідної економіки України - 124.Кб -

Фінанси акціонерних товариств - 148.Кб -

Фінанси господарских субєктів - 53Кб -

Фінансова санація підприємств її економічний зміст та порядок проведення - 251.Кб -

Фінансово-кредитні і нематеріалні ресурси п-ва - 41.5Кб -

Фінансові резултати діялності підприємства - 160.Кб -

Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства. - 79.5Кб -

Характеристика підприємства - 375Кб -

Холдингові компанії - 55.5Кб -

Ціна та її особливості - 84Кб -

Ціноутворення у сфері послуг - 31.5Кб -

Щляхи зниєння собівартості. - 28.5Кб -

Щляхи підвисэння ефективності використання обігових кощтів підприємств різних форм господарювання - 92.5Кб -

Щляхи підвисэння конкурентоспроможності підприємства та продукції - 49.5Кб -

ЯКІСТ ПРОДУКЦІЇ ТА її ОЦІНКА - 1159Кб -

Якіст і конкурентоспроможніст продукції - 58Кб -