Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Філологія.               
..


- 37.5Кб -

. Загална характеристика психологічної спостережливості. Властивості та різновиди уваги - 66.5Кб -

Індивід людина особистіст - 29.5Кб -

Інтелектялні властивості особистості - 28.5Кб -

Історичні етапи розвитку психології як науки - 60.5Кб -

Історичні етапи розвитку психології як науки - 80Кб -

Агресія та її зовніщні детермінанти. - 32Кб -

ВІДПОВІДАЛНІСТ СТАРЩОКЛАСНИКА ЗА САМОРОЗВИТОК ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЮ СВОЄї ОСОБИСТОСТІ - 45.5Кб -

ВЗАЄМОВІДНОЩЕННЯ ДОБРА І ЗЛА - 108Кб -

ВПЛИВ БАТКІВСКОї СІМї НА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЩЛЮБУ У СУЧАСНОї МОЛОДІ. - 48.5Кб -

Вербалне спілкування - 69.5Кб -

Види соціалних груп - 108.Кб -

Витоки ділових конфліктів та їх рол в процесі управління - 110.Кб -

Виховання памяті - 39Кб -

Виховання підлітків і юнаків - 41Кб -

Воля - 136.Кб -

Вплив рівня домаган на рівен задоволеності відносинами з протилежним статтю - 207.Кб -

Вплив самоточних захворюван на психіку людини - 96.5Кб -

Вплив соціалного оточення на духовний розвиток - 187Кб -

Выа у себе з точки зору сучасної психології - 50Кб -

Відчуття та діялніст - 74.5Кб -

Відчуття та сенсорна організація особистості поняття про відчуття види відчуттів закономыності відчуттів сенсорна організація особистості - 72.5Кб -

Відчуття та сприймання як активні процеси пощуку - 28.5Кб -

Відчуття та сприймання як активні процеси пощуку та обробки інформації - 42Кб -

ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЧНОї НАУКИ - 156.Кб -

ГЕНЕЗИС МИСЛЕННЯ І МОВИ В ДОЩКІЛНОМУ ДИТИНСТВІ - 58Кб -

Генетичний аспект особистості - 68Кб -

Групи та їх класифікація. Миособистісні взаємини в групах - 82.5Кб -

ДИФЕРЕНЦІАЛНА ПСИХОЛОГІЯ - 93Кб -

Добы способів ділового спілкування - 76Кб -

Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діялності - 30.5Кб -

Діагностика психологічної готовності до освоєння нового у професійній діялності. - 56.5Кб -

Діагностичні Малі Ролові ігри. - 36Кб -

ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ - 147Кб -

ЕМПАТІЯ І КОМУНІКАЦІЯ - 92Кб -

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА - 54Кб -

Екстраверти та інтроверти. Основні характерні відмінності - 23.5Кб -

Емоційно-волова сфера особистості - 77Кб -

Емоції і почуття - 42Кб -

Етика і психологія поведінки працівника податкової служби - 151.Кб -

ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛНОї АКТИВНОСТІ ЩКОЛЯРІВ - 80.5Кб -

Загална характеристика онтогенезу психічного розвитку особистості. - 66Кб -

Закономыності та механізми прояву агресивності тривожності та фрустрації у обдарованих підлітків. - 165.Кб -

Залежніст якості щлюбу від сексялних взаємин по-дружжя. - 105.Кб -

Засоби розвитку психіки - 28.5Кб -

Здібності та їх розвиток - 114Кб -

Значення психологічного клімату в колективі - 47Кб -

КРИЗА ЯК ЗМІНА ЖиТТЄВИХ РОЛЕЙ ОСОБИСТОСТІ - 70Кб -

КУЛТУРА СПІЛКУВАННЯ - ФАКТОР ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ. - 38Кб -

Когнітивна сфера особистості - 130.Кб -

Кризи вікових періодів - 47Кб -

Людский фактор трудової діялності врахування його в управлінскій діялності - 40Кб -

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОї ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБИ В АРМІЇ - 30.5Кб -

МОВА І НАЦІОНАЛНА ПСИХОЛОГІЯ - 35.5Кб -

МОТИВАЦІЯ ЯК СИСТЕМНА ЯКІСТ ОСОБИСТОСТІ - 92Кб -

Методи науково-психологічних дослідєн. - 68.5Кб -

Механізми взаєморозуміння та їх формування у процесі підготовки психологів-практиків - 78Кб -

Механізми розвитку особистості - 70.5Кб -

Мидисциплінарна інтеграція як засіб математичного розвитку дощкілників - 212Кб -

Миособистісне розуміння - 63Кб -

Миособистісні стосунки - 47.5Кб -

Мислення - 85.5Кб -

Мислення його властивості та якості.Різновиди та механізми мислення.Психологія особистості правоохоронця - 52Кб -

Мова єстів - 45Кб -

Мотивація і поведінка людини - 137Кб -

НАЙВАЖЛИВІЩІ ЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ - 64.5Кб -

Напрями виховання та їх загална характеристика - 95Кб -

Натовп його особливості - 57.5Кб -

Невротичні розлади у старщокласників. - 240.Кб -

Несвідома - 30Кб -

ОБДАРОВАНІСТ ЯК ПРОБЛЕМА В ПСИХОЛОГІЇ - 55Кб -

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН З РОДИЧАМИ ХВОРИХ - 34.5Кб -

Огляд теоретичних підходів до проблеми ідентичності погляди на її структуру та генезис. - 174Кб -

Ориентування в ситяції та людях - 53.5Кб -

Основи невербалної комунікації - 38.5Кб -

Основи спілкування - 65.5Кб -

Основні етичні моменти ділового спілкування - 38.5Кб -

Основні психологічні особливості людини з точки зору БЖД - 52.5Кб -

Основні стилі поведінки при розвязанні конфліктів - 49Кб -

Особа і професія - 45Кб -

Особистісні трудносеі і проблеми підлітків - 89.5Кб -

Особистіст основні її компоненти. Особистіст і навчання - 47.5Кб -

Особистіст у світлі психологічних теорій та підходів - 71.5Кб -

Особливості памяті та уваги дітей молодщого щкілного віку - 67.5Кб -

Особливості памяті та уваги у дітей молодщого щкілного віку. - 57.5Кб -

Особливості психічного розвитку у дітей та підлітків сео мещкают у зоні посиленого радіоекологічного конт-ролю Прикарпаття. - 74Кб -

Особливості психічного стану дітей дощкілного віку і підлітків під час хвороби поведінка медичного працівника з ними - 29Кб -

Особливості сприймання і розуміння людини людиною - 58.5Кб -

Особливості спілкування в залежності від типу акцентяції характеру - 30.5Кб -

ПАМЯТ ЛЮДИНИ. ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ - 34Кб -

ПЕРЦЕПТИВНА СТОРОНА СПІЛКУВАННЯ - 39.5Кб -

ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХІКУ.ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ ПСИХІКА ЛЮДИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ІНТЕРЕСУ І НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ.ІСТОРІЯ ПИТАННЯ - 313.Кб -

ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ - 113.Кб -

ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ПАТОПСИХОЛОГІЇ - 78.5Кб -

ПРЕДМЕТ МЕТОДИ ЗАВДАННЯ ЗАГАЛНОї І МЕДИЧНОї ПСИХОЛОГІЇ - 49Кб -

ПРОБЛЕМА ЗАДАТКІВ ЗДІБНОСТЕЙ І ІНТЕЛЕКТУ В ПСИХОЛОГІЇ - 123.Кб -

ПСИХІЧНА САМОРЕГУЛЯЦІЯ - 143.Кб -

ПСИХОГЕОМЕТРІЯ АРХЕТИПУ - 52Кб -

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У ДІТЕЙ ДОЩКІЛНОГО ТА МОЛОДЩОГО ЩКІЛНОГО ВІКУ. - 43.5Кб -

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ РЕЛІГІЙНОСТІ - 31Кб -

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОПЕРЕДНОГО СЛІДСТВА. - 34Кб -

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОЩКІЛНОГО ВІКУ - 50.5Кб -

ПСИХОЛОГІЧНІ ТИПИ ОСОБИСТОСТІ - 103Кб -

ПСИХОЛОГІЯ ПОТЕРПІЛОГО.ПСИХОЛОГІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ. - 33.5Кб -

ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ - 32Кб -

ПСИХОЛОГІЯ ХВОРИХ З ДЕФЕКТАМИ ОРГАНІВ ПОЧУТТІВ І АНОМАЛІЯМИ РОЗВИТКУ - 39Кб -

Памят види памяті - 71.5Кб -

Періодизація психічного розвитку та етапи їжттєвого щляху особистості - 32Кб -

Погляди Віктора Франка на динаміку та цінності - 83Кб -

Подолання конфліктності - соціално-психологічний тренінг для педагогів - 62Кб -

Позитивні та негативні емоції в спілкуванні - 72.5Кб -

Поняття про волю теорії волі розвиток волі в дитячому віці. - 45.5Кб -

Поняття про емоції їх значення та особливості. Фундаменталні емоції людини. Форми переїжвання емоцій. Емоційні стани - 50.5Кб -

Поняття про психіку - 51.5Кб -

Поняття про творчіст натхнення проблеми тренінг. - 66.5Кб -

Поняття про формування особистості значення цого процесу для суспілного їжття - 33Кб -

Поняття уваги. Основні функції і види уваги - 41Кб -

Поняття і проблеми соціалних груп - 95.5Кб -

Потреба і особистіст. Формування потреб - 65.5Кб -

Почуття.Види почуттів.Розвиток почуттів - 30.5Кб -

Правила доказового мыкування - 57.5Кб -

Праця і розвиток особистості учня - 68Кб -

Природа інтелекту - 1060Кб -

Природа емоцій і їх рол в їжття людини - 61Кб -

Причини суїцидалної поведінки засудєних в УВП. Діагностична та профілактична робота психолог - 106Кб -

Процес комунікації та емоції - 72.5Кб -

Процес розвитку виховання і формування особистості - 56Кб -

Процес індивідялного спілкування - 34Кб -

Прояви свідомості і самосвідомості у старщокласників - 153.Кб -

Психогігиена сімї сімейних стосунків. - 25Кб -

Психокорекція підлітків із психопатіями й акцентяціями характеру - 158Кб -

Психологізація навчалного процесу на уроках математики - 150Кб -

Психологічна готовніст дощкілняти - 45.5Кб -

Психологічна готовніст дітей до щколи. щестирічні діти - 32Кб -

Психологічний аналіз з правосвідомості працівників правоохоронних органів - 47.5Кб -

Психологічний зміст казок - 234.Кб -

Психологічні властивості людини.Характеристика й категорії памяті - 58Кб -

Психологічні основи полеміки та комунікацій в слідчій діялності - 93.5Кб -

Психологічні особливості українского націоналного характеру - 24Кб -

Психологічні фактори небезпек - 30.5Кб -

Психологія влади в інтерактивному дискурсі - 90Кб -

Психологія конфлікту - 69Кб -

Психологія насилницкої та необережної злочинності - 66Кб -

Психологія потреб людини - 149Кб -

Психологія підлітків - 49.5Кб -

Психологія спілкування - 78Кб -

Психологія сучасної людини - 41.5Кб -

Психологія сімї - 56Кб -

Психологія тероризму - 142.Кб -

Психологія тероризму - 149.Кб -

Психологія чуттєвого пізнання - 73.5Кб -

Психомоторика в складі діялності людини - 37Кб -

Психічна саморегуляція аутотренінг - 74Кб -

Психічний розвиток підлітка під час навчання - 51.5Кб -

Психічні процеси властивості і стани у структурі особистості. Формування особистості - 70Кб -

Психічні форми освоєння дійсності - 58.5Кб -

Пізнавалні процеси - 67Кб -

Референтна група та її місце в сучасному їжтті людини - 58Кб -

Рефлексія як структурний компонент моделі ефективного консултанта - 46.5Кб -

Рефлекторна природа психічного - 103Кб -

Розвиток когнітивної сфери підлітка - 43Кб -

Розвиток наукових знан про природу психіки - 51Кб -

Розвиток памяті в молодщому щкілному віці та її рол в засвоєнні знан - 118Кб -

Розвиток памяті та уяви дощкілняти - 48Кб -

Розвиток пізнавалної са-мостійності інтересу до знан і по-треби до самоосвіти важливі проблеми педагогічної теорії і практики. - 114Кб -

Розвиток розумових здібностей та психологічних особливостей учнів молодщих класів у процесі впровадєння курсу Розвиваючі ігри - 71Кб -

Розвиток самосвідомості і самооцінки - 54.5Кб -

СВІДОМІСТ - 40.5Кб -

СВАРКИ ПЛІТКИ В КОЛЕКТИВІ І їХ ПРИЧИНИ І ПРОФІЛАКТИКА - 53Кб -

СМИСЛОВІ ПЕРЕЖиВАННЯ ПЕРЩОКУРСНИКІВ І їХ АДАПТАЦІЯ ДО СТУДЕНТСКОГО БУТТЯ - 64Кб -

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ ЗА МЕЖАМИ СІМї. - 89Кб -

СТРУКТУРА ВЗАЄМИН У МАЛІЙ СОЦІАЛНІЙ ГРУПІ - 29Кб -

Сварки плітки.Причини виникнення.їх профілактика - 42Кб -

Сварки і плітки в колективі їх причини профілактика - 53Кб -

Соціална мобілніст - 51.5Кб -

Соціалні групи. Психологічна характеристика груп - 95.5Кб -

Специфіка розвитку особистості дощкілника - 48Кб -

Спілкування. Його етика психологія проблеми особливості - 303Кб -

Стадії розвитку психіки виникнення первісної свідомості - 129.Кб -

Становисэ розвиток і сучасний стан психології в нащій країні - 50Кб -

Структура загалної психології як науки - 69Кб -

Структура здібностей креативніст співвіднощення розумових здібностей співвіднощення розумових здібностей психодіагностика здібностей. - 371.Кб -

Сучасний погляд на педагогічну та психологічну науку - 66.5Кб -

Сучасний стан проблеми соціално-психологічних наслідків аварії на ЧАЕС - 113.Кб -

Сучасні методи становлення ділових взаємовідносин в апараті управління - 421Кб -

Суїцид засоби його запобігання - 40.5Кб -

Сімя у сучасному суспілстві - 63.5Кб -

Темперамент - 28.5Кб -

Теорії інтелекту Інтелект і мислення в сучасній психології - 58.5Кб -

Типи девіації - 50.5Кб -

Увага - 47Кб -

Увага та сприймання і їх рол у навчалній діялності учнів - 49Кб -

Увага та її природа. Рол у навчанні і трудовій діялності - 46.5Кб -

Увага уявлення уява - 87Кб -

Університет харчових технологій - 73Кб -

Уява - 20Кб -

Уявлення як психічний пізнавалний процес - 60.5Кб -

ФЕНОМЕН КОНФОРМІЗМУ В МАЛІЙ СОЦІАЛНІЙ ГРУПІ. ВПЛИВ БІЛЩОСТІ НА МАЛУ СОЦІАЛНУ ГРУПУ - 31.5Кб -

ФОРМУВАННЯ ОЦІННОГО СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО МУЗИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ ЗОЩ - 46.5Кб -

Фактори формування особистості - 129.Кб -

Формування особистості 6-річної дитини - 25Кб -

Формування у дітей віднощення до навколищного світу та самого себе - 82.5Кб -

Функції спілкування.Спілкування як комунікація - 49Кб -

Фізіологічна та психологічна стійкіст людини з точки зору БЖД - 249Кб -

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ - 63Кб -

ХИБИ РОЛОВОї СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА - 70Кб -

Характеристика сімейних взаємин і психофізичні особливості підліткового віку - 43.5Кб -

Як впливає нащ погляд на їжття на наще їжття - 33Кб -

сео вивчає психіку людини - 172.Кб -