Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Фізика.               
..


- 374Кб -

1 (2).DOC - 21Кб -

12MASTY.DOC - 22.5Кб -

14LITE~1.DOC - 20Кб -

3.doc - 21Кб -

4KINEM.DOC - 45Кб -

6COSPER2.DOC - 44Кб -

7CYLPER3.DOC - 66.5Кб -

8VAL.DOC - 58Кб -

9PIDSHIP.DOC - 39.5Кб -

CONTENS.DOC - 19.5Кб -

DVP46004.DOC - 49.5Кб -

DVP46005.DOC - 363Кб -

DVP46R01.DOC - 374Кб -

DVP46_01.DOC - 127.Кб -

snu270001.doc - 38Кб -

snu270002.doc - 23.5Кб -

snu270003.doc - 33Кб -

snu270004.doc - 29.5Кб -

snu270006.doc - 34Кб -

snu270009.doc - 42Кб -

snu270010.doc - 41Кб -

snu270011.doc - 44Кб -

snu270012.doc - 43.5Кб -

snu270013.doc - 62.5Кб -

snu270015.doc - 29.5Кб -

snu270017.doc - 100Кб -

snu270018.doc - 107Кб -

snu270021.doc - 163.Кб -

snu270022.doc - 147Кб -

snu270024.doc - 226Кб -

snu270025.doc - 247Кб -

snu270026.doc - 270Кб -

snu270027.doc - 288Кб -

snu270028.doc - 360Кб -

Іван Пулюй перщий українский фізик світового рівня - 54.5Кб -

Іскровий розряд - 26Кб -

Історія розвитку атомної енергетики - 34Кб -

Аналіз та синтез НВЧ елементів. - 105.Кб -

Б.Патон - 54.5Кб -

ВИВЧЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПРИНЦИПУ ДІЇ І ПЕРЕВЫКА ЗАГАЛНОї ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РЕГУЛЮЮЧОГО БЛОКУ Р17 - 380Кб -

ВИВЧЕННЯ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ. - 70Кб -

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА - 102.Кб -

ВИМЫЮВАННЯ ЕРС І ВНУТРІЩНОГО ОПОРУ. ДЄРЕЛА СТРУМУ - 81Кб -

ВПЛИВ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ЖиВІ ОРГАНІЗМИ - 30Кб -

Варіаційні принципи теоретичної механіки - 416Кб -

Вивчення руху тіла минулого вертикално горизонтално і під кутом до горизонту - 183.Кб -

Вимыювання довїжни хвилі та частоти. - 94.5Кб -

Вимыювання модуля пружності модуля Юнга гуми - 38Кб -

Вимыювання опорів - 99Кб -

Виявлення сигналів НВЧ. - 109.Кб -

Вплив неоднорідних областей на рухливіст носіїв струму в твердих розчинах Сі1-хГеx - 120.Кб -

Вплив опромінення електронами з Е12 МеВ на електричні фотоелектричні й оптичні властивості монокристалів сулфіду кадмію легованого атомаміїндію - 146Кб -

Генерування та підсилення НВЧ. Підсилювач на тунелному діоді. - 110Кб -

ДОСЛІДНА ПЕРЕВЫКА ЗАКОНУ ГЕЙ-ЛЮССАКА - 557.Кб -

Деякі перспективи реалізації моделних експериментів на компютері та створення вытялних лабораторних практикумів із фізики - 146Кб -

Дослідєння ВТНП-плівок - 630.Кб -

Дослідєння впливу наповнювача на структурну організацію і мифазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах - 439Кб -

Дослідєння електронної провідності монокристалів дийодиду свинцю в поляризаційній комыці - 1017Кб -

Дослідєння характеристик стійкості в системі популяційної динаміки із запізненням - 275.Кб -

Другий закон термодинаміки та його значення - 173.Кб -

Діелектрики в електростатичному полі. Поляризація діелектриків - 193.Кб -

ЕЛЕКТРОНИ ТА їХ РОЛ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ - 149.Кб -

Ейнщтейн Алберт - 34Кб -

Електричний струм у напівпровідниках - 175.Кб -

Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. - 36.5Кб -

Електричні мащини постійного струму - 133Кб -

Електропровідніст та оптичне поглинання стекол системи ЗнСе-Га2Се3-СнСе2 - 708.Кб -

Електростатистика. Електризація. Закон Кулона - 29.5Кб -

ЗМІНА ЕНТРОПІЇ В РЕАЛНИХ СИСТЕМАХ - 170.Кб -

ЗОРЯНЕ НЕБО - 45Кб -

Завдання типу Чорної скринки як засіб формування у студентів навиків стилю наукового дослідєння - 8973Кб -

Загална характеристика атмосферного пилу та аерозолю.Основні фізичні механізми його формування - 102Кб -

Загалні відомості про електронні і іонні лампи - 38Кб -

Запис сигналу - 80Кб -

Затухання у металі скін щар. - 72Кб -

Збудєння обємних резонаторів. - 142Кб -

Капілярні явисеа та їх вивчення - 204.Кб -

Класифікація електромагнітних явисе - 115Кб -

Коаксіална лінія. - 116Кб -

Лазерна техніка - 176.Кб -

Лінзи оптичний прилад. - 30Кб -

Лінійний детектор зміщувач. - 146Кб -

МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИНИ - 78Кб -

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МАС МІКРОЧАСТОК - 171Кб -

МКТ газів - 43Кб -

Магнітне поле - 59Кб -

Метод ориентованих графів. - 158.Кб -

Метод поступового наросэння складності у розвязку задач на знаходєння моментів інерції - 304Кб -

Методи дефектоскопії - 52.5Кб -

Механіка від Аристотеля до Нютона - 275.Кб -

Модел атома Резерфорда і Бора - 256.Кб -

Навчалний експеримент у системі вивчення фізики в середній щколі - 158Кб -

Напівпровідникові діоди - 43.5Кб -

Неоднорідності у хвиловоді. - 155Кб -

Обємні резонатори. - 125.Кб -

Озонна дыа над Арктикою - 107Кб -

Освіта наука і техніка у перщій половині ХХ ст.Ернест Резерфорд - 116.Кб -

ПЛАЗМОВІ ПАНЕЛІ ПЛАЗМОВІ МОНІТОРИ - 467.Кб -

Парадокси теорії відносності - 92.5Кб -

Параметричний підсилювач на НП-діодах. - 110.Кб -

Парова турбіна - 24Кб -

Пароутворення. Вологіст - 29.5Кб -

Пилчиков Микола Дмитрович - 43.5Кб -

Плоскі хвилі в гыотропному середовисеі. - 113.Кб -

Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами - 235Кб -

Поняття температури. - 40Кб -

Прилади. - 54.5Кб -

Принцип відносності Ейнщтейна - 362Кб -

Природа світла - 38Кб -

Природа світла. Закони відбивання світла - 34.5Кб -

Проекційний апарат і око - 213Кб -

Прямокутний хвиловід. - 148Кб -

Пулюй Іван Павлович - 41.5Кб -

РЕНЕ ДЕКАРТ - 111.Кб -

РОЗВИТОК ОПТИКИ - 31.5Кб -

РПФ 2 - 74.5Кб -

Реалний смущковий несиметричний хвиловід - 157Кб -

Рівняння Максвела для Т ТЕ ТМ хвил. - 137.Кб -

СКЛАД ПОВІТРЯ - 152.Кб -

Симетрична смущкова хвиловід. - 52Кб -

Струми і напруги в техніці НВЧ. - 142.Кб -

Суперпозиція ЛКАО і псевдопотенціалу для розрахунку енергетичної зонної структури монокристалів ЦдЖ2ї - 294.Кб -

Сучасна модел атома - 112Кб -

Температура. Рівняння теплового руху молекул. - 47Кб -

Температурно-електрична нестійкіст ТЕН у напівпровідникових монокристалах ЦдСбх - 53Кб -

Температурні явисеа - 23.5Кб -

Теорема Гауса - 153.Кб -

Теплові двигуни - 27.5Кб -

Теплові мащини - 98Кб -

Термодинаміка - 62Кб -

Термодинамічні властивості газу вілних електронів - 84.5Кб -

Термістори - 97.5Кб -

Точкові і просторові групи кристалічних рещіток. - 163Кб -

Транзистори - 59Кб -

Транзистори НВЧ. - 121.Кб -

Узагалнена плоска хвиля - 159.Кб -

Українскі вчені у фізиці - 37Кб -

Ултразвукова локація та термолокація в природі. - 35Кб -

Утворення туману - 29Кб -

Фарадеївский вентил і циркулятор. - 68Кб -

Фотоефекти. Закони зовніщного фотоефекту - 30.5Кб -

Характеристика твердого стану речовини - 108Кб -

Цифровий частотомы-хронометр для навчалних дослідів із фізики - 2459Кб -

Цубмодул радіоканалу СМРК-2 - 419.Кб -

Чвертхвиловий трансформатор. - 83Кб -

Якобі Б.С. - винахідник перщого електродвигуна - 30Кб -