Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Хімія.               
..


- 59Кб -

ALUMINI.DOC - 56Кб -

CHEMREF2.DOC - 147.Кб -

CONSP-SP.DOC - 114Кб -

DVP07008.DOC - 33Кб -

DVP07009.DOC - 34Кб -

snu290004.doc - 41Кб -

snu290005.doc - 32Кб -

snu290006.doc - 39.5Кб -

snu290007.doc - 29.5Кб -

snu290009.doc - 47.5Кб -

snu290011.doc - 61Кб -

snu290016.doc - 83Кб -

snu290017.doc - 78.5Кб -

snu290018.doc - 109.Кб -

snu290019.doc - 89.5Кб -

snu290021.doc - 147Кб -

snu290022.doc - 218.Кб -

~$EMREF2.DOC - 0.15Кб -

~$P07009.DOC - 0.15Кб -

~$u290020.doc - 0.15Кб -

à ² Ä Ð Î Ë ² Ç.doc - 197Кб -

Ñ Ê Ë Î.doc - 45.5Кб -

Ò È Ò À Í.doc - 93Кб -

ІСТОРІЯ ХІМІЇ - 116Кб -

Ізомерія органічних речовин - 89Кб -

Історичні кроки розвитку хімії - 63Кб -

Історія відкриття серцевих глікозидів - 37Кб -

Азот азотна кислота - 41.5Кб -

Амоніак його добування властивості. Солі амонію - 101.Кб -

Арсен. Пощирення в природі. Загална характеристика простої речовини - 28.5Кб -

Барвники синтетичні - 113Кб -

Білки та їх значення. - 35Кб -

ВУГЛЕВОДИ - 76Кб -

Високотемпературна ізоляція для космічних кораблів - 64.5Кб -

ГАЗООБМІН В ЛЕГЕНЯХ І ТКАНИНАХ - 40.5Кб -

Галогенопроизводні вуглеводнів їжрного ряду - 36.5Кб -

Гідроліз - 37Кб -

Дмитро Іванович Менделєєв - 40Кб -

Дмитро Іванович Мендєлєєв - 32Кб -

Дєрела фтору та вплив фтору на людский організм - 212Кб -

ЕСТЕРИ - 286Кб -

Електролітична дисоціація солей та лугів. - 61.5Кб -

ЖиТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ЩЛЯХ МЕНДЄЛЄЄВА - 53.5Кб -

ЗАГАЛНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕМЕНТИ - НЕМЕТАЛИ ТА їХНІ СПОЛУКИ - 269.Кб -

ЗАГАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ ГОЛОВНОї ПІДГРУПИ ІЙ ГРУПИ - 55.5Кб -

ЗАГАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТИХ ЕФЫІВ. - 36.5Кб -

Загална хімія - 66Кб -

Залізо. - 38.5Кб -

Застосування метану - 130Кб -

Значення хімії у розвязанні сировинної проблеми - 33Кб -

Значення хімії у розвязуванні сировинної проблеми - 31Кб -

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ - 52Кб -

КОБАЛТ - 90Кб -

Калцій сполуки калцію та їх властивості - 141Кб -

Класифікація товарів побутової хімії - 83Кб -

Колоїди і колоїдні розчини. - 59Кб -

Колоїдна хімія - 47Кб -

Метали.Властивості металів - 111.Кб -

Мікроелементи Зн Мн Цо Цю Ф Бр Ж. - 52.5Кб -

Місце хімії серед наук про природу її значення для розуміння наукового світу - 33.5Кб -

НЕОРГАНІЧНІ КИСЛОТИ ЛУГИ І СОЛІ - 66.5Кб -

Нафта і газ їх похідні - 225Кб -

Нафтаїї склад і властивості - 57.5Кб -

Нітрати. Азотні добрива - 31Кб -

Нітратна кислота її властивості - 115Кб -

Оксиген і сулфур - 48.5Кб -

Оксиди - 36Кб -

Олово - 57.5Кб -

Органогенні елементи - 35Кб -

Основні напрями хімізації виробництва сілского господарства - 40.5Кб -

Основні напрямихімізації виробництва сілского господарства. - 150.Кб -

Особистісно ориентоване навчання хімії - 43.5Кб -

ПОЛІМЕРИ - 36.5Кб -

ПОЛІМЕРИ ВУГЛЕВОДНІВ З ДВОМА ПОДВІЙНИМИ ЗВЯЗКАМИ - 68Кб -

ПОНЯТТЯ ПРО АЛОТРОПІЮ - 83.5Кб -

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОЛІЗУ - 43.5Кб -

ПРИРОДНІ ТА СИНТЕТИЧНІ КАУЧУКИїХ ВИКОРИСТАННЯ - 29Кб -

Побутова хімія - 82.5Кб -

Полімери та їх значення - 77.5Кб -

Полімеризація неграничних вуглеводнів. - 42Кб -

Природні дєрела вуглеводнів та їх переробка. - 41Кб -

Природні і синтетичні каучуки - 57.5Кб -

РОЗЧИННИКИїХ ХАРАКТЕРИСТИКА - 40Кб -

Реферат - 25.5Кб -

Розробка методпосібника з аналітичної хімії ч.ЙКілкісний аналіздля студентів-біологів природничого факултету - 278.Кб -

Розчини стандартних рідин - 34Кб -

Рол хімії в створенні нових матеріалів - 60Кб -

Рол хімії в їжтті суспілства - 28Кб -

Ртутні вентилі - 32Кб -

СИНТЕЗ ТА ВИВЧЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОї АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 2-АРИЛАМЩО-2-ТІАЗОЛІН-4-ІОНІВ - 69Кб -

Спектрофотометрія в хімічному аналізі - 52Кб -

Сполуки хлору та його похідні - 58Кб -

Сулфатна кислота. - 50.5Кб -

ТВЕРДІСТ ВОДИ. КРУГООБІГ КАРБОНУ - 58Кб -

Температура її вплив на природні процеси - 43Кб -

Тетрациклін Тетрацуцлімюн - 152Кб -

Українскі хіміки - 49Кб -

Фосфатна кислота та її солі - 75Кб -

Франций - 125Кб -

Фізико-механічні властивості. ВМС. Вплив молекулярної маси і полідисперсності полімеру на його властивості - 36Кб -

Фізико-хімічні методи аналізу. рефрактометрія. спектралний аналіз - 167Кб -

Фізіологічна дія спиртів на організм людини - 46.5Кб -

ХІМІЯ ДЕРЕВИНИ - 26Кб -

ХІМІЯ БІЛКІВ - 59Кб -

ХІМІЯ В ЖиТТІ СУСПІЛСТВА - 46.5Кб -

ХІМІЯ У ВІЙСКОВІЙ СПРАВІ - 57.5Кб -

Хемосинтез і фотосинтез - 667Кб -

Хімік Сванте АРРЕНІУС Аррхеніюс - 33Кб -

Хімічний елемент хром - 41Кб -

Хімічний зв‘язок - 36.5Кб -

Хімічні елементи в продуктах харчування - 55.5Кб -

Хімія в народному господарстві. - 29Кб -

Хімія і фармація - 35Кб -

Хімія. Загалне значення історія використання в господарстві. - 37.5Кб -

ЩТУЧНІ ТА СИНТЕТИЧНІ ВОЛОКНА - 57Кб -

їжри. Мила - 55.5Кб -