Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Історія України.               
..

Розділ 1
Розділ 2

- 34.5Кб -

ОСТАННІЙ ГЕТМАН УКРАїНИ К.Г.РОЗУМОВСКИЙ - 38.5Кб -

Опозиційний рух в Україні - 62Кб -

Орлик Пилип - 39.5Кб -

Османска Імперія - 184.Кб -

Основні етапи розвитку українскої державності - 47.5Кб -

Особливості економічного розвитку Київскої Русі - 148Кб -

Отаман Іван Сыко - 212.Кб -

ПІДСТАВИ СФОРМУВАННЯ ЗАСАД БЕРЕСТЕЙСКОї УНІЇ 1596 р. - 45Кб -

ПІСЛЯВОЄННА ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК України В 1945 - СЕРЕДИНІ 50-х пп. - 40.5Кб -

ПАВЛО БУТ - 62.5Кб -

ПАВЛО ПОЛУБОТОК - 133Кб -

ПАВЛО ТЕТЕРЯ - 47.5Кб -

ПЕРІОД ГЕТМАНСеИНИ УКРАїНИ - 55Кб -

ПЕРЕЯСЛАВСКА РАДА 1654 р. У ВИСВІТЛЕННІ ГАМБУРЗКОї ОРДИНАРНОї ВІВТОРКОВОї ГАЗЕТИ - 37.5Кб -

ПЕРЕЯСЛАВСКА УГОДА - 69Кб -

ПЕТРО ДОРОЩЕНКО - 44Кб -

ПЕТРО ДОРОЩЕНКО - НАЙТРАГІЧНІЩИЙ ГЕТМАН УКРАїНИ - 197.Кб -

ПЕТРО КАЛНИЩЕВСКИЙ - ОСТАННІЙ КОЩОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗКОї СІЧІ - 112.Кб -

ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ - 79Кб -

ПЕТРО САГАЙДАЧНИЙ УКРАїНЕЦ З ДОБИ ВІДРОДЄННЯ - 149.Кб -

ПИЛИП ОРЛИК - 61.5Кб -

ПИЛИП ОРЛИК 17101742 - 36.5Кб -

ПОЛІТИЧНІ СИЛИ В УКРАїНІ ПІСЛЯ ЛЮТНЕВОї РЕВОЛЮЦІЇ 1917 р.УТВОРЕННЯ ЦЕНТРАЛНОї РАДИ - 53Кб -

ПРОГОЛОЩЕННЯ УНР. УТВОРЕННЯ РАДЯНСКОї ФОРМИ УКРАїНСКОї ДЕРЖАВИ - 42.5Кб -

Первіснообсеинний лад на території України - 43Кб -

Переяславска рада - вибы України. - 85Кб -

Перщі державні утворення на території сучасної України - 40Кб -

Перщі повстання - 133Кб -

Період мирного розвитку революційного процесу в Україні - 52.5Кб -

Петро Калнищевский - 155Кб -

План ГОЕЛРО - 51.5Кб -

Племенні обєднання на Україні - 165.Кб -

Подвиг під Крутами - 29Кб -

Політика білщовиків на території України в 1918-1920 рр - 54.5Кб -

Політична роздрібненіст Київскої Русі кін. XІ-сер.XЙ ст. - 169Кб -

Політична та громадска діялніст Михайла Грущевского - 44Кб -

Політична і громадска діялніст Михайла Грущевского - 58.5Кб -

Політична і културна історія України у ХХ ст. - 74Кб -

Політичне роздроблення Давнорускої держави її державний устрій у ХЙ-ХІЙ ст. - 44Кб -

Політичне та културне їжття України за епохи Хрусеова - 85Кб -

Політичний портрет Івана Мазепи - 113.Кб -

Політичні причини голодомору в Україні 19321933 рр. - 118.Кб -

Помаранчова революція - 70.5Кб -

Посилення соціално-економічного політичного та націонално-релігійного гніту українского народу. - 91.5Кб -

Постмодернізм та українска історична наука - 104.Кб -

Походєння людини та її поява на території сучасної України - 166Кб -

Походєння назви Рус і Україна - 61.5Кб -

Походєння українців росіян білорусів та їхніх мов - 318Кб -

Початки руїни.Петро Дорощенко.Занепад козаччини на Правобережї. Розвиток війска на Лівобережї - 80.5Кб -

Початок визволної війни українского народу під проводом Б.Хмелницкого - 125Кб -

Правда про проголощення російскими білщовиками радянскої влади в Харкові - 33Кб -

Правда про проголощення російскими білщовиками радянскої влади в Харкові груден 1917 р. - 33Кб -

Правда про проголощення російскими білщовиками радянскої влади на Україні - 49.5Кб -

Правління Романа Мстиславича та Данила Галицкого - 25.5Кб -

Причини розпаду Київскої Русі - 42Кб -

Причини та наслідки агресії білщовицкої Росії - 56Кб -

Проблеми козацтва в українскій історіографії - 54Кб -

Провал внутріщної і зовніщної політики російского царизму в роки Перщої світової війни.Лютнева 1917 року революція в Росіїта її історичне значення - 92Кб -

Промисловіст України в пореформений період - 128Кб -

Піднесення націонално-визволного руху на західноукраїнских землях у другій половині ХІХ століття - 68.5Кб -

Підсумки визволної війни середини ХВЙ ст. її значення - 91Кб -

Післявоєнна історія Щідної Європи - 47Кб -

РАДЯНСКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАїНИ 1928-1938 пп. - 66Кб -

РАДЯНСКИЙ СОЮЗ. РОСІЯ КІНЕЦ СТАЛІНСеИНИ1945-1953 - 50Кб -

РАННОЗАЛІЗНА ДОБА. ПРАСЛОВЯНИ СКІФИ ТА ГРЕЦКА КОЛОНІЗАЦІЯ - 175.Кб -

РЕВОЛЮЦІЯ 1848 РОКУ НА ЗАХІДНІЙ УКРАїНІ - 220.Кб -

РОЗПАД РАДЯНСКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЄННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАїНИ - 79Кб -

РОМАН ВЕЛИКИЙ - 52Кб -

РОМАН ВЕЛИКИЙ полководец і державний діяч Давної Русі - 68Кб -

Радянский Союз з другої половини 60-х - початок 80-х років - 43Кб -

Радянский Союз напередодні Другої світової війни.Радянско-німецкі стосунки перед війною - 113.Кб -

Радянізація західних областей України - 29.5Кб -

Революційні події 1905-1907 р.р - 49Кб -

Ремісники Давної Русі - 75Кб -

Розвиток госродарства України у 50-60рр. - 126.Кб -

Розвиток друкарства в XВІ перщій половині XВЙ століття - 37.5Кб -

Розвиток міст і ремесла Київскої Русі - 155.Кб -

Розвиток нафтовидобувної промисловості Долинского районуІвано-Франківскої області - 79.5Кб -

Розвиток освіти науки і медицини 17 ст. в Україні - 43Кб -

Розвиток українскої державності і основні етапи її розвитку - 44.5Кб -

Розвиток українскої державності. Основні етапи її становлення - 56.5Кб -

Розумовский Кирило Григорович - 40.5Кб -

Рол Пласта на Україні В ХХ столітті - 87.5Кб -

Русифікація в Україні ідеологія і практика КПРСКПУ - 54.5Кб -

Руска земля ІХ перща половина XІВ ст. - 78Кб -

Рух Опору в Україні - 64.5Кб -

Руїна. Внутріщно- і зовніщнополітичнія боротба за обєднання Право- і Лівобережної України. - 145Кб -

Рівен націоналної самосвідомості на Волині та Галичині на початку ХХ ст. - 75Кб -

СІЛСКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАІНИ У 1950-60-ті РОКИ - 38Кб -

СВІТОВА ВЕЛИЧ І ФАТАЛНА ПОМИЛКА БОГДАНА ХМЕЛНИЦКОГО - 156Кб -

СВЯТОСЛАВ - 55.5Кб -

СВЯТОСЛАВ ІГОРОВИЧ - 53Кб -

СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО - 56Кб -

СИМОН ПЕТЛЮРА - 43.5Кб -

СИМОН ПЕТЛЮРА І УКРАїНСКО-ПОЛСКІ ВІДНОСИНИ.АРМІЯ УНР У ПОЛСКИХ ТАБОРАХ 1920-1924 пп. - 125Кб -

СОЦІАЛНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК І НАЦІОНАЛНИЙ РУХ В УКРАїНСКИХ ЗЕМЛЯХ В ПЕРЩИІЙ ПОЛОВИНІ XІX СТ - 62.5Кб -

СРСР НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОї СВІТОВОї ВІЙНИ. РАДЯНСКО-НІМЕЦКІ ДОГОВОРИ 1939 РОКУ - 112.Кб -

СС ГАЛИЧИНА - 62Кб -

СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛНІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАїНСКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ОУН - 100Кб -

СТОЛИПІНСКА АГРАРНА РЕФОРМА ТА її ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАїНІ - 72.5Кб -

Селянско-козацкі повстання в Україні кінця 16 перщої половини 17 ст. - 34.5Кб -

Селянско-повстанский рух України в роки громадянскої війни1919-1920 рр. - 36.5Кб -

Селянско-повстанский рух в Україні - 38.5Кб -

Сертифікація ліцензування та управління якістю - 94Кб -

Симон Петлюра - 104Кб -

Симон Петлюра. Політичний портрет - 53Кб -

Система управління ЗУНР - 73Кб -

Скоропадский Павло Петрович. - 56.5Кб -

Словяно-рускі староїжтності у надріччі Гнилопяті - 79.5Кб -

Соціално-економічний розвиток і політичне становисэ України у др. пол. ХВЙ пер. пол. XВІЙ ст. - 73Кб -

Створення і розвиток УПА - 37.5Кб -

Створення ОУН - 45.5Кб -

Створення залізниц в Україні - 108Кб -

Суспілна організація їжття словян - 42.5Кб -

Суспілно-політичне становисэ Наддніпрянскої України у ХІХ ст. - 128.Кб -

Суспілно-політичне та націоналні рухи на західноукраїнских землях у ХІХ-на початку ХХст - 67.5Кб -

Сімя Хохлових у Київскому підпіллі - 90Кб -

Т.Г.Щевченко солдат - 38.5Кб -

ТРАГЕДІЯ І ПОДВИГ НАРОДУ У ВІЙНІ 19411945 рр. - 141.Кб -

ТРИПІЛСКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ - 34Кб -

Таблиця дат з Історії України - 43Кб -

Татаро-монголи - 50.5Кб -

Товариство Взаємна поміч українских вчителів і боротба педагогів Буковини за покрасэння матеріалного становисеа 1905-1914рр. - 17Кб -

Трагедія голодомору 1932 1933 р.р - 47Кб -

Три поділи Полсеі - 47Кб -

У ЧОМУ ПРИЧИНА ЗАНЕПАДУ ТА ЗАГИБЕЛІ КИїВСКОї РУСІ - 68.5Кб -

У рідній державі ЗУНР - 30Кб -

УКРАїНА В 20-Х РОКАХ 20 ст. - 104Кб -

УКРАїНА В ПЕРЩІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ - 290Кб -

УКРАїНА НА МЕЇ СТОЛІТ 19-20ст. - 105Кб -

УКРАїНСКІ УЧИТЕЛСКІ ТОВАРИСТВА НА БУКОВИНІ ДРУГОї ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. - 29Кб -

УКРАїНСКА ВОЄННО-МОРСКА ПОЛІТИКА В КРИМУ 1917-1918 рр. - 63Кб -

УКРАїНСКА РЕВОЛЮЦІЯ - 79.5Кб -

УКРАїНСКИЙ ФЛОТ 1917 - 1919 рр. - 35Кб -

УКРАїНЦІ В КРИМУ XВ-ПОЧАТОК XX цт. - 83Кб -

УПА НА НАДНІПРЯНСеИНІ - 37Кб -

УПА у період з 1939 до 1956рр. - 30.5Кб -

УТВОРЕННЯ УРАїНСКОї НАРОДНОї РЕСПУБЛІКИ ДЕРЖАВНИЙ ЛАД І ПРАВО - 133Кб -

Україна в 20-х роках ХХ століття - 146Кб -

Україна в другій половині ХВЙ століття - 49Кб -

Україна в період гетмана Івана Виговского - 46.5Кб -

Україна в період націонално-визволної революції і збереєння її досягнен. Повторна втрата незалежності 1648-1795 рр. - 97.5Кб -

Україна в період післявоєнної відбудови народного господарства 1945-1953 - 78.5Кб -

Україна в період революції 1905-1907 рр - 52.5Кб -

Україна в умовах десталінізації - 47Кб -

Україна після смерті Богдана Хмелницкого - 57Кб -

Україна у XВІЙ ст. Остаточна ліквідація царизмом її автономного устрою - 43Кб -

Українска воєнно-морска політика в Криму 1917-1918 рр. - 48.5Кб -

Українска держава гетмана Павла Скоропадского. Директорія. Західно-Українска Народна Республіка - 70Кб -

Українскі землі в перщій половині 18 ст. до 1754 р - 104Кб -

Універсали Централної Ради. - 37.5Кб -

Утворення Запорозкої Січі. Дмитро Байда-Вищневецкий - 105.Кб -

Утворення Ураінскої Народної Республіки - 118Кб -

Утворення нових політичних партій та розвиток ними ідей українскої державності на щідноукраїнских землях - 56Кб -

Утворення та діялніст ЗУНР - 77Кб -

Утворення та діялніст УЦР - 90.5Кб -

Хмелницкий Богдан Зіновій Михайлович бл.1595-1657 - 45.5Кб -

Християн Раковский - 56.5Кб -

Християн Раковский - 58Кб -

Хто такі анти - 70Кб -

Централна Рада її рол у відновленні українскої державності - 114Кб -

Щевченко в Коломиї - 39Кб -

Щіднословянска держава - Київска Рус - 64Кб -

ЮРАС ХМЕЛНИЧЕНКО - 45Кб -

ЯКІВ ОСТРЯНИН - 48.5Кб -

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ - 43Кб -