Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Журналістика.               
..


- 169.Кб -

ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДОНЦОВСКОГО ВІСТНИКА - 32.5Кб -

Індивідялне й соціалне у масово-інформаційних процесах - 72.5Кб -

Історія фотожурналістики - 188.Кб -

Аспекти теорії тексту - 226.Кб -

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК МАСОВИХ ПОПУЛЯРНИХ ЖУРНАЛІВ - 32Кб -

Виготовлення внутріщної інформації.Публіцистика як серцевина стриєн журналістики. - 91.5Кб -

Використання статистичних даних в журналістиці - 48Кб -

Влада інформації її місце й рол в інформаційному суспілстві - 69Кб -

Вплив гарнітури щрифту на сприймання тексту - 43Кб -

ГРОНО ЖУРНАЛІСТСКИХ ІМЕН - 31.5Кб -

ДІАЛЕКТИКА ЗМІСТУ І ФОРМИ У ЖУРНАЛІСТИЦІ - 66.5Кб -

ДЕРЖАВНА РАДА З РАДІОМОВЛЕННЯ - 43.5Кб -

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВОБОДИ СЛОВА - 56.5Кб -

Диевіст та ефективніст журналістскої діялності. Позитивна і негативна дійовіст. Ефективніст як мыа задоволення потреб аудиторії в масовій інформації. - 85.5Кб -

Друковані та інтернет-видання - 58Кб -

Дєрела екологічної інформації мотивації в тексті - 44.5Кб -

Елементи оформлення сучасного газетного видання - 144Кб -

Етичні аспекти роботи з екологічною інформациею - 42.5Кб -

ЖУРНАЛ ЯК ТИП ВИДАННЯ - 60.5Кб -

ЖУРНАЛІСТИКА ЯК СФЕРА МАСОВОГО РОЗУМІННЯ - 67.5Кб -

Журналіст як субєкт масово-інформаційної діялності Портрет професії журналіста. - 103Кб -

Журналістика як галуз масово-інформаційної діялності - 89.5Кб -

Журналістика як галуз суспілно-політичної діялності ЗМІ як репрезентанти держави законодавчої чи виконавчої владисоціалних груп партій. - 78.5Кб -

Журналістика як система органів масової інформації Поняття про систему. Підсистеми журналістики. - 70Кб -

Журналістика як творчіст.Обовязки журналіста в справі виготовлення інформації. Умови спеціалізації журналіста. - 115.Кб -

Журналістске слово як засіб передачі внутріщного стану людини - 58.5Кб -

ЗАРОДЄННЯ ПАРТІЙНО-РАДЯНСКОї ПРЕСИ УКРАїНИ - 53Кб -

ЗАХІДНОУКРАїНСКА ПРЕСА ЧАСІВ ДРУГОї СВІТОВОї ВІЙНИ - 44.5Кб -

Загална жанрологія і журналістика. Поділ літературної творчості на роди. Визначення епосу лыики й драми. - 80Кб -

Збирання зовніщної інформації. Спостереєння як метод збирання Інформації та його види відкрите і приховане включене і невключене. - 97.5Кб -

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ І СВОБОДА ПРЕСИ - 41.5Кб -

Контекстялно-інформаційна модел - 585.Кб -

Літературне редагування у сучасній редакції. - 68Кб -

М.МАКСИМОВИЧ ПРО КИїВСКІ ПЕРЩОДРУКИ - 33.5Кб -

МЕДОВИЙ РІК УКРАїНСКОї ПРЕСИ ЯК ІСТОРИЧНИЙ ФАКТ - 64Кб -

МИНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ТА ЖУРНАЛІСТИКА - 30.5Кб -

МОРАЛНІ ЧИННИКИ У ЗОВНІЩНІЙ ПОЛІТИЦІ - 34Кб -

Метод журналістики Загалні уявлення про метод. Загалнофіїософскі засади методу журналістики. - 117Кб -

Місце літератури у професійному становленні студентів-журналістів - 31.5Кб -

НЕВЕРБАЛНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ - 263Кб -

Наступний Президент України - 43Кб -

Новації у методах підготовки сенсаційних матеріалів у друкованих ЗМІ - 36Кб -

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАВНИЦТВА - 81Кб -

Особливості мови періодичних видан - 31Кб -

ПОЛІТИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА - ДЗЕРКАЛО СУСПІЛНИХ ПРОЦЕСІВ - 36.5Кб -

ПОЧАТКИ БАРОКОВОї АСИМІЛЯЦІЇ УКРАїНСКОї ПУБЛІЦИСТИКИ - 71Кб -

ПОЧАТОК ЗАНЕПАДУ ВІЛНОї УКРАїНСКОї ПРЕСИ - 27.5Кб -

ПРЕСА ДОНБАСУ ВІД ЗАРОДЄННЯ ДО 1917 р. - 63.5Кб -

ПРЕСА ПЕРІОДУ КУЛТУ ОСОБИ - 138Кб -

ПРЕСА РАДЯНСКОї УКРАїНИ ЧАСІВ ПЕРЕБУДОВИ 1985-1991 рр. - 75Кб -

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛНОСТІ - 61Кб -

Поняття інформація у різних науках - 49.5Кб -

Природа й структура комунікативного процесу - 642.Кб -

Професійна підготовка журналістів - 60Кб -

Підготовка журналістів у Полсеі - 32Кб -

РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАїНІ - 27Кб -

РОЛ ЗМІ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАїНИ - 41.5Кб -

Регіоналні та місцеві телекомпанії України на сучасному етапі - 58.5Кб -

Рейтингові методики наукових дослідєн у сфері радіо й телебачення СЩА - 59.5Кб -

Реїжсура репортажу - 73.5Кб -

Розважална функція преси - 66Кб -

Розвиток екологічної журналістики - 69Кб -

Рол засобів масової комунікації у формуванні екологічної політики - 107.Кб -

СУГЕСТИВНІСТ ІНФОРМАЦІЇ - 133.Кб -

СУЧАСНА РЕЦЕНЗІЯ ЯК ЖАНР - 62.5Кб -

Системи масової комунікації - 81.5Кб -

Специфіка використання інформаційних дєрел - 43Кб -

Структура тексту як чинник комунікації - 35Кб -

Сучасна масово-інформаційна ситяція. Світові процеси та обличчя журналістики в Україні. - 94Кб -

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СЮЄТУ - 39.5Кб -

Теорія масової комунікації - 138Кб -

Типи комунікаторів - 71Кб -

УКРАїНСКА ПРЕСА ПІВНІЧНОї БУКОВИНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ В МИВОЄННИЙ ПЕРІОД - 58.5Кб -

УКРАїНСКА ПРЕСА ПРО НАЦІОНАЛНІ СВЯТИНІ - 47Кб -