Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Менеджмент.               
..


- 90.5Кб -

DVP13501.DOC - 609.Кб -

DVP23504.DOC - 114.Кб -

DVP23506.DOC - 110Кб -

DVP29004.DOC - 83Кб -

DVP29R01.DOC - 199Кб -

DVP33501.DOC - 49.5Кб -

DVP33502.DOC - 58.5Кб -

JULINEW.DOC - 495.Кб -

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТ РЕГІОНІВ УКРАїНИ - 103Кб -

Інвестиції і інвестиційна діялніст. Економічна сут інвестицій - 207.Кб -

Інноваційний менеджмент у ринковій системі - 49Кб -

Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання - 45.5Кб -

Інноваційний менеджмент. Сутніст інноваційної діялності - 46.5Кб -

Інструкція по ПРОЄЦТ ЕXПЕРТ - 107Кб -

Інформаційні потоки у логістиці - 29.5Кб -

Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту - 59.5Кб -

Історія виникнення менеджменту - 166Кб -

АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОНТРОЛ - 59Кб -

АМЕРИКАНСКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ - 131.Кб -

Акредитивна форма розрахунків в минародній торгівлі - 167Кб -

Аналіз АБЦ-XУЗ в управлінні матеріалними запасами - 41Кб -

Аналіз та удосконалення оперативного управління підприємством - 28Кб -

БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ВАЛЯНКОВОГО ВЗУТТЯ - 856.Кб -

БАНКІВСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - 62.5Кб -

БЮДЄТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ - 53.5Кб -

Банкрутство - 132.Кб -

Без людей немає організації - 48.5Кб -

Вдосконалення кваліфікаційного рівня менедєра - 67Кб -

Вибы виду транспортного засобу - 38Кб -

Види логістикою. Сутніст і види логістичних систем - 47Кб -

Використання мотивації у практичному менеджменті - 179Кб -

Внутріщнє та зовніщнє середовисэ підприємства як обєкти вивчення менеджменту - 54Кб -

Діагностична модел служби управління персоналом - 56.5Кб -

Діловий етикет - 52.5Кб -

Ділові взаємовідносини в апараті управління - 426.Кб -

Діялніст банку - 181Кб -

Екзаменаційні тести по менеджменту - 813Кб -

Екологічний менеджмент - 162Кб -

Економічне вчення Д. Рікардо - 65.5Кб -

Економічні і інноваційні аспекти - 40.5Кб -

Експорт японских автомобілів - 121Кб -

Етикет та відповідалніст в менеджменті - 87Кб -

Ефективніст комунікацій в системі менеджменту - 278Кб -

Ефективніст управлінскої діялності і щляхи її формування - 62Кб -

Загална характеристика систем управління людскими ресурсами - 42Кб -

Загалні полоєння етики бізнесу - 43.5Кб -

Застосування ділового етикету в бізнесі - 103.Кб -

Зміст і рол консалтингу. Основні вимоги і завдання консалтингу - 41Кб -

Значення вибы місії і цілей. Функціонална організаційна структура - 176Кб -

Значення і сутніст логістичного сервісу - 33.5Кб -

КЕРІВНИЦТВО ТА ЛІДЕРСТВО - 72.5Кб -

КОЛЕКТИВНЕ ОБГОВОРЕННЯ ДІЛОВИХ ПРОБЛЕМ - 42.5Кб -

Керування й лідерство - 74.5Кб -

Колектив та управління його діялністю - 167Кб -

Комунікативний процес в організації - 85Кб -

Конфлікти в організації. Переміни та стреси - 51Кб -

Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеєною відповідалністю МКТ м. Чернігів. - 357Кб -

Критерії ефективності труда менедєра - 104.Кб -

Логістичні операції - 33Кб -

Логістичні посередники у каналах розподілу - 40.5Кб -

Людский фактор трудової діялності врахування його в управлінскій діялності - 40Кб -

Лідери і керівники - 76Кб -

Лідерування. - 149Кб -

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЄННЯ ФЫМИ - 362.Кб -

МАТЕРІАЛНА ВІДПОВІДАЛНІСТ ПРАЦІВНИКІВ - 87Кб -

МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ - 86Кб -

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ - 139Кб -

МОТИВАЦІЙНА СИСТЕМА. УПРАВЛІННЯ КАРЄРОЮ - 81Кб -

МОТИВАЦІЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ - 36.5Кб -

Макросередовисэ організації і необхідніст його вивчення і врахування в стратегії розвитку - 75Кб -

Менеджмент основа процесу управління - 70Кб -

Менеджмент підприємства - 89.5Кб -

Менеджмент та зовніщнє оточення підприємства - 118.Кб -

Менеджмент у підприємництві - 133.Кб -

Менеджмент як орган апарат управління організациею - 326.Кб -

Методи кілкісного аналізу ризику - 1560Кб -

Методи оцінки та відбору працівників фыми - 133.Кб -

Методи прийняття раціоналних ріщен у менеджменті - 50Кб -

Методологічні основи моделювання маркетингової системи охорони здоровя - 92.5Кб -

Методологічні підходи до формування системи класифікацій маркетингових комунікацій - 118.Кб -

Мотивація в діялності організації - 109.Кб -

Мікрологістична концепція Худе виробництво Мікрологістична концепція Оптимізована виробнича технологія - 40Кб -

Мікрологістична система КАНБАН - 31.5Кб -

Місце і значення інноваційного менеджменту - 35Кб -

НЕВЕРБАЛНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ - 261.Кб -

Необхідні умови ефективного спілкування продавця зі слухачем - 43Кб -

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ - 65.5Кб -

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЄРА - 138.Кб -

ОЦІНКА РИЗИКІВ - 150Кб -

Організаційна структура управління. Організація та контрол виконання ріщен. Предмет науки та методи її пізнання - 109.Кб -

Організаційні форми бізнесу. - 150Кб -

Організація праці - 246Кб -

Організація програми підходи до організації програми - 52.5Кб -

Організація ремонтного обслуговування на НГВУ - 315Кб -

Організація роботи менедєра туристичного комплексу - 179Кб -

Організація розробки стратегії підприємства - 71.5Кб -

Організація як функція управління - 302Кб -

Основи менеджменту - 47Кб -

Особливості менеджменту в економічно розвинутих країнах - 108.Кб -

Особливості проведення нарад - 49Кб -

Особливості спілкування в громадскому харчуванні - 34.5Кб -

Особливості управління конфліктом - 70.5Кб -

Особливості управління персоналом - 59Кб -

Охарактеризуйте фактори сео впливают на ефективніст системи управління підприємством - 77Кб -

Оцінка ділових якостей працівників і менедєрів фыми - 221Кб -

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УРАХУВАННЯ РИЗИКУ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОї ДІЯЛНОСТІ - 266Кб -

ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОї СИСТЕМИ - 90.5Кб -

Параметри і характеристика логістичного обслуговування - 39Кб -

Персонал і трудовий потенціал підприємства. Зарубиний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фыми - 57.5Кб -

Планування діялності підприємства - 120Кб -

Планування обсягів виробництва і реалізації планування потреби в добривах планування затрат на автоперевезення - 211Кб -

Планування та організація роботи менедєра - 118.Кб -

Планування як функція менеджменту - 217.Кб -

Планування як функція управління підприємством - 239Кб -

Планування. - 195.Кб -

Поведінка колективу під час перевыки підприємства контролюючими органами - 43Кб -

Погляди російских вчених ХВЙ ст. на проблеми управління - 99.5Кб -

Поняття виробничої логістики - 31.5Кб -

Поняття масової комунікації. Функції масових комунікаці - 68.5Кб -

Поняття та сутніст організації - 85.5Кб -

Поняття інвестиційного проекту. Підготовка інвестиційних пропозицій - 119.Кб -

Поняття інвестиційного проекту. підготовка інвестиційних пропозицій - 204.Кб -

Принципи організації логістичної інформації Логістичні інформаційні системи - 35.5Кб -

Принципи і методи фінансового планування - 48Кб -

Про психологію управління - 115Кб -

Проблеми миособистісних стосунків у колективі - 49.5Кб -

Проектування організаційної структури управління сут принципи етапи - 58Кб -

Процес управління та його основні стадії - 168.Кб -

Психологія управління - 119Кб -

Психологія управління та її особливості - 182.Кб -

РОЗДІЛ І. РОЗРАХУНОК МАЛОГО ВИРОБНИЦТВА ВИРОБУ - 205Кб -

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОДУКТУ ПОСЛУГ - 84Кб -

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту - 354.Кб -

Рекламна кампанія та особливості її проведення для підприємства - 93.5Кб -

Ресурсний потенціал розвитку спортивно-оздоровчого туризму в Україні - 389Кб -

Розвиток менеджменту реклами в Україні - 95.5Кб -

Розвиток науки управління переконання як засіб впливупопередєння конфлікту - 106.Кб -

Розподілчі центри у логістичних ланцюгах - 38.5Кб -

Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Фіат - 298Кб -

Рол бюдєтування в процесі менеджменту - 45.5Кб -

Рол минародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою - 115Кб -

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ - 94Кб -

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА - 146Кб -

СУЧАСНА ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ - 154.Кб -

Сео повинен знати менедєр - 61Кб -

Система маркетингових комунікацій у внутріщному середовисеі підприємства - 70.5Кб -

Система маркетингового планування на підприємстві - 23.5Кб -

Система управління персоналом - 249Кб -

Словник менедєра - 39.5Кб -

Стадії розвитку логістичних систем Логістичні ланцюги - 38.5Кб -

Стратегічне планування - 228Кб -

Стратегічне управління - 89.5Кб -

Стратегічний менеджмент - 63.5Кб -

Стратегія і планування в системі минародного менеджменту - 170.Кб -

Сут і зміст контролю - 38.5Кб -

Сутніст ефекту синергії в процесі функціонування організації - 42.5Кб -

Сутніст комплексу маркетингових комунікацій та його рол в системі управління підприємством - 114.Кб -

Сутніст розподілчої логістики Канали розподілу в логістиці - 40.5Кб -

Сутніст та зміст сучасного менеджменту - 304Кб -

Сутніст та цфера застосування СWОТ-аналізу. - 107.Кб -

Сутніст і завдання транспортної логістики - 29.5Кб -

Сучасна концепція логістики. Етапи розвитку логістики - 37.5Кб -

Сучасне поняття системи управління персоналом - 41Кб -

Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні - 66Кб -

Сучасні теорії менеджменту. - 81.5Кб -

ТРЕНІНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЛОВОї ВЗАЄМОДІЇ - 146.Кб -

Теорія великих людей в менеджменті. Особисті якості та принципи ділової поведінки які допомогли досягти їм успіху - 49Кб -

Типи комунікаторів - 68Кб -

УПРАВЛІННЯ ГРУПАМИ - 87.5Кб -

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ - 74Кб -

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ - 49Кб -

УПРАВЛІННЯ ФОРМАЛНИМИ ГРУПАМИ - 84.5Кб -

Управління виробничими запасами - 44Кб -

Управління запасами - 363.Кб -

Управління затратами - 109Кб -

Управління маркетинговою діялністю в сфері фінансових послуг на прикладі Німеччини - 116.Кб -

Управління персоналом в туристичній фымі - 238Кб -

Управління персоналом фыми - 58.5Кб -

Управління трудовими ресурсам як динамічна система - 156Кб -

Управління інвестиційним ризиком - 99.5Кб -

Управлінскі ріщення класифікація та характеристика організаційних ріщен - 64Кб -

ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІННОВАЦІЙНИХ ФОНДІВ - 99.5Кб -

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОї СИСТЕМИ - 299.Кб -

Формування груп. Чинники які впливают на ефективніст роботи груп - 118.Кб -

Формування підсистеми логістичного сервісу - 26.5Кб -

Функція мотивації трудової діялності її компоненти теорії щляхи - 105.Кб -

Функції менеджменту та їх характеристика - 105.Кб -

Фінансовий менеджмент - 111.Кб -

Характеристика сутності та змісту класичної щколи управління - 130.Кб -

Цілі та завдання менеджменту. Цикли управління - 72Кб -

Щляхи підвисэння ефективності праці керівника - 59Кб -

Які фактори слід враховувати менедєру при оцінці впливу зовніщного середовисеа на підприємство - 90.5Кб -

Японский досвід управління персоналом. - 32Кб -

їнки в бізнесі - 84Кб -

їнки в сучасному бізнесі - 42Кб -