Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Підприємництво.               
..


- 61Кб -

Безпека бізнесу - 72Кб -

Бізнес план в підприємницкій діялності на прикладі провайдера Інтернет ЄвроНет - 389.Кб -

Виробнича діялніст підприємницких структур - 64Кб -

Виробничі кооперативи - 245.Кб -

Внутріщні дєрела фінансування малого бізнесу в Україні - 62Кб -

Господарскі товариства в системі малого бізнесу - 41.5Кб -

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОї ЕКОНОМІКИ. - 30Кб -

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ - 89Кб -

Державна підпримка малого підприємництва - 44.5Кб -

Документална сторона створення підприємства та характеристика основних етапів. - 39.5Кб -

Економічна свобода і підприємництво - 77Кб -

Етична та соціална відповідалніст підприємництва. - 43Кб -

Заробітна плата - 214Кб -

Засоби захисту права власності - 123Кб -

Зміст та застосування теорії попиту - 342.Кб -

Карєра у бізнесі. - 36.5Кб -

Класифікація підприємств малого бізнесу. Особливості фінансової діялності ТзОВ - 80.5Кб -

Комерційна діялніст підприємницких структур - 93Кб -

Комерційний ризик - 444Кб -

Конспект лекцій з минародного приватного права. - 197.Кб -

Контролна робота - 86Кб -

Контролна робота - 84Кб -

Контролна робота з підприємництва - 118.Кб -

Лізинг та лізингові відносини - 140Кб -

Лізинг як вид інвестиційної діялності - 63.5Кб -

МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ БІЗНЕСУ - 95Кб -

ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ - 169.Кб -

Облік розрахунків з дебіторами - 75Кб -

Організаційні форми підприємництва в країнах з розвинутими ринковими відносинами - 50Кб -

Організація підприємства дрібнооптової торгівлі ХОДАК - 492.Кб -

Основи організації фінансів - 80Кб -

Основи організації фінансів підприємств - 80Кб -

Особливості фінансової діялності командитних і повних товариств - 34Кб -

ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО ПОВНОГО ГОСПОДАРСКОГО ВЕДЕННЯ СПІЛНЕ ТА ВІДЗНАКИ - 146.Кб -

ПЯТ СТУПІНЕЙ ДО УСПІХУ - 90Кб -

Порядок створення селянского фермерского господарства - 106Кб -

Початки підприємницкої діялності. Процес створення підприємства та характеристика його основних етапів. - 74Кб -

Право приватної власності - 147Кб -

Правове регулювання відносин в сфері захисту комерційної таємниці - 113Кб -

Правове регулювання легалізації підприємницкої діялності в Україні - 301Кб -

Правовий захист підприємництва. - 406Кб -

Проблеми розвитку малих підприємств в Україні - 235Кб -

Проблеми та перспективи малого бізнесу - 500Кб -

Проблеми і перспективи малого бізнесу в Україні - 517.Кб -

Психологічний портрет підприємця - 96.5Кб -

Підприємницке право - 34.5Кб -

Підприємництва - 162.Кб -

Підприємства як субєкти господарского права - 97Кб -

Реалізація правових норм - 31.5Кб -

Ринкова інфраструктура - 213Кб -

Розвиток підприємництва в Україні. - 61Кб -

Розвиток підприємництва в Україні.Ринкове оточення підприємців - 124Кб -

Роздержавлення і приватизація - 167.Кб -

Розробка підприємства ЛОМАПАК - 801.Кб -

Рол бізнес-проекту для розвитку компанії. їжттєвий цикл бізнес-проекту - 69Кб -

Рол малого бізнесу в ринковій економіці щляхи розвитку малого підприємництва в Україні. - 61.5Кб -

Різновиди знижок. Рентабелніст зниєння цін. - 110Кб -

Страхування цивілної відповідалності власників транспортних засобів - 93.5Кб -

Управління запасами - 325.Кб -

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК НОВИХ ПІДПРИЄМСТВ - 100Кб -

ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ - 87Кб -

Форми корпоративного підприємництва - 91Кб -

Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану - 51.5Кб -

Функціонування приватного нотаріату в Україні - 27.5Кб -

Функції малого підприємництва. Особливості його розвитку. Сутніст селянского господарства - 87Кб -

Фінанси господарских субєктів - 94.5Кб -

Фінансова діялніст субєктів господарювання без створення юридичної особи - 32.5Кб -

Цанація підприємств - 41Кб -

поняття власності і права власності - 146.Кб -

право власності - 145Кб -