Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Політологія.               
..


- 41Кб -

101-0005.DOC - 52.5Кб -

101-0025.DOC - 92Кб -

DVP50001.DOC - 57Кб -

DVP50002.DOC - 58Кб -

DVP50003.DOC - 106Кб -

DVP50004.DOC - 54Кб -

DVP50006.DOC - 57Кб -

DVP50007.DOC - 53Кб -

DVP50008.DOC - 51.5Кб -

DVP50012.DOC - 41.5Кб -

DVP50014.DOC - 209.Кб -

DVP50015.DOC - 77.5Кб -

DVP50018.DOC - 62Кб -

DVP50019.DOC - 111Кб -

DVP50020.DOC - 49Кб -

DVP50021.DOC - 107Кб -

DVP50022.DOC - 73.5Кб -

DVP50R01.DOC - 115.Кб -

DVP50R02.DOC - 154Кб -

DVP50R03.DOC - 144.Кб -

DVP50R04.DOC - 70.5Кб -

DVP50R06.DOC - 71.5Кб -

DVP50R08.DOC - 44.5Кб -

dvp530r09.doc - 83Кб -

ЄВРОСТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СУЧАСНОГО РОСІЙСКОГО УРЯДУ - 88Кб -

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАїНИ В СВІТОВИЙ ПРОСТЫ - 42.5Кб -

Інформаційно-психологічний вплив у політичних процесах - 41.5Кб -

Історичний аспект ядерного чинника у минародних відносинах на етапі становлення нової незалежної українскої державності - 46Кб -

Історичний розвиток соціално-політичної думки - 149.Кб -

Історичні форми демократії - 34.5Кб -

Історія та традиції зовніщнополітичної служби України - 87Кб -

АВСТРОМАРКСИЗМ - 45Кб -

АСПЕКТИ РОСВИТКУ МИНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАїНИ - 83.5Кб -

Аналіз методологічних аспектів універсалних виборчих технологій та регіонална специфіка їх застосування - 185.Кб -

Багатопартійніст - як необхідна умова встановлення демократичного процесу - 50.5Кб -

Британский парламент - 104.Кб -

Бідніст як соціалний феномен - 47.5Кб -

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ - 76.5Кб -

ВЗАЄМОДІ ПОЛІТИКИ З ІНЩИМИ ЦТОРОНАМИ СУСПІЛНОГО ЖиТТЯ - 36Кб -

ВИБОРИ ДО ЄВРОПАРЛАМЕНТУ - 140.Кб -

ВИСеІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОї ДЕРЖАВИ - 52.5Кб -

ВНУТРІЩНЯ І ЗОВНІЩНЯ ПОЛІТИКА ВЗАЄМОВПЛИВИ І ВЗАЄМОЗВЯЗКИ - 40.5Кб -

ВНУТРІЩНЯ ТА ЗОВНІЩНЯ ПОЛІТИКА СКУТІ ОДНИМ ЛАНЦЮГОМ - 68Кб -

ВПЛИВ ТИПУ КУЛТУРИ НА ХАРАКТЕР ОСВІТИ - 55Кб -

Верховна Рада України - 34.5Кб -

Вибори та їх рол в політичному їжтті - 61.5Кб -

Види виборів та виборчих систем - 45Кб -

Виконавчі органи влади. Міскі державні адміністрації - 60Кб -

Влада як соціалний феномен - 86.5Кб -

Внутріщнополітичні звязки Турції і України - 41Кб -

Воля народу її трансформація у державну волю - 116Кб -

Воля народу її трансформація у державну волю. Теоретичні і конституційні питання державно-правової реформи - 145.Кб -

Вплив націоналізму на зовніщню політику країн світу в ХХ столітті - 205.Кб -

Війна СЩА в Іраці. Причини та розвязання проблеми - 51.5Кб -

Віктор Юсэнко українска надія чи міф - 129.Кб -

ГРОМАДЯНСКЕ СУСПІЛСТВО І ПРАВОВА ДЕРЖАВА - 63.5Кб -

Громадско-політичні обєднання та рухи основні риси - 38Кб -

Громадско-політичні обєднання і рухи - 51Кб -

Грощові реформи їх сут спрямування - 38.5Кб -

ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ - 81.5Кб -

ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНОї ІНДІЇ - 51Кб -

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МИНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАїНИ - 96.5Кб -

Демократія - 130.Кб -

Демократія як ідеал суспілного устрою і як реалніст - 70.5Кб -

Держава базовий інститут політичної системи суспілства - 26.5Кб -

Держава в політичній системі - 100.Кб -

Держава у політичній системі суспілства - 32Кб -

Деякі аспекти діялності їночих організацій українскої діаспори з громадскістю України в галузі култури - 61.5Кб -

Діялніст спрямована на захист політичних прав - 80Кб -

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ МИХАЙЛА ГРУЩЕВСКОГО НА УКРАїНСКУ ДЕРЖАВУ - 62.5Кб -

ЕВОЛЮЦІЯ ЯДЕРНОї ПОЛІТИКИ І СТРАТЕГІЇ ФРАНЦІЇ - 86Кб -

ЕТАПИ ТА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОБЄДНАНОї ЄВРОПИ - 87Кб -

ЕТНОНАЦІОНАЛНІ ВІДНОСИНИ Й НАЦІОНАЛНА ПОЛІТИКА - 86.5Кб -

Економічна влада - 64Кб -

Етнонаціоналні відносини та націонална політика - 99.5Кб -

ЗМІСТ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УКРАїНСКОї ПОЛІТОЛОГІЇ. - 42Кб -

ЗМІСТ ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАВДАННЯ УКРАїНСКОї ПОЛІТОЛОГІЇ. - 44Кб -

ЗМІСТ ПОХОДЄННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОЛІТИКИ - 35Кб -

ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ УКРАїНСКОї ПОЛІТОЛОГІЇ - 43Кб -

Загалні відомості про конституційний устрій канади - 144.Кб -

Закарпатскі русини - 118.Кб -

Зміст особливості та завдання українскої політології - 43.5Кб -

Зовніщня політика Туреччини - 40.5Кб -

КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАїНИ - 77.5Кб -

КОНСТИТУЦІЙНИЙ УСТРІЙ КАНАДИ - 125.Кб -

Кирило-Мефодіївске товариство - 37Кб -

Конституційне закріплення виборів органів місцевого самоврядування - 26.5Кб -

Конституційний статус Президента України його соціално-політичне значення. Конституційний статус Кабінету Міністрів - 87Кб -

Конфлікти в організації. Переміни та стреси - 51Кб -

Концепція влади М.Вебера - 44.5Кб -

Култ особи Мао Цзедуна та соціално-економічні експерименти комуністів Китаю. - 48Кб -

Л.Д.Кучма президент України - 62.5Кб -

ЛЕГІТИМНІСТ ВЛАДИ - 51.5Кб -

Ліберална демократія як основа правової держави - 69Кб -

Лібералізм в Росії XІX століття - 103.Кб -

МЕНТАЛНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІТИЧНОї СВІДОМОСТІ УКРАїНЦІВ - 73.5Кб -

МОЛОД У СУСПІЛСТВІ СеО ЗМІНЮЄТСЯ - 48.5Кб -

Меї раціоналного та ыраціоналного в політичному ідеалі - 79Кб -

Минародні відносини та зовніщня політика України у світовій спілноті - 32Кб -

Місце і рол організацій та рухів у сучасному розвитку українского суспілства - 38.5Кб -

Н.Макіавеллі засновник нової світової науки - 74.5Кб -

НАПРЯМКИ ЗОВНІЩНОї ПОЛІТИКИ УКРАїНИ - 44.5Кб -

НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЄРЕЛО ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ - 77Кб -

Наслідки науково-технічної революції - 37Кб -

Націонална ідея в діялності українских партій і утворення молодиних партій 19-20 ст. - 63Кб -

Націонално-визволна війна народів Азії Африки Латинскої Америки. - 204Кб -

ОСОБА І ПОЛІТИКА - 27.5Кб -

ОСОБИСТІСТ - СУБЄКТ ПОЛІТИКИ - 57Кб -

Організація Обєднаних Націй - 38Кб -

Основні геополітичні світові тенденції і Україна - 83Кб -

Основні напрямки зовніщної політики України - 51.5Кб -

Особистіст і зовніщня політикаГру Харлем Брундтланд їнка премєр-міністр Норвегії - 57Кб -

Особливості визначення критеріїв політичних цінностей - 55.5Кб -

Особливості роботи Верховної Ради України - 34Кб -

ПАРЛАМЕНТ В ЗАРУБИНИХ КРАїНАХ - 32.5Кб -

ПОЛІТИКА І ЗАСОБИ МАСОВОї ІНФОРМАЦІЇ - 37.5Кб -

ПОЛІТИЧНІ ВБИВСТВА ЯК КРОК У ПРЫВУ - 34.5Кб -

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПАРТІЙНА ПОЛІТИКА - 59Кб -

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА СУСПІЛНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І РУХИ - 91Кб -

ПОЛІТИЧНА ДУМКА У КЛАСОВИХ СУСПІЛСТВАХ ДАВНОГО СВІТУ - 47Кб -

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ - 83.5Кб -

ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ - 55.5Кб -

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ - 56Кб -

ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖиМ УКРАїНИ І ПРОБЛЕМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАїНСКОї ДЕРЖАВИ ДО СВІТОВОї ДЕМОКРАТИЧНОї СПІЛНОТИ - 42.5Кб -

ПОЛІТИЧНИЙ СТАТУС ЗМІ ЗА СИСТЕМИ ПОДІЛУ ВЛАДИ - 60.5Кб -

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ВЛАДИ її ЛЕГІТИМНІСТ - 40Кб -

ПОНЯТТЯ ПРО АБСОЛЮТИЗМ - 44.5Кб -

ПРИРОДА ПОЛІТИКИ ВЗАЄМОДІЯ З ІНЩИМИ СФЕРАМИ ЖиТТЯ ТА ПОЛІТИЧНЕ ЖиТТЯ СУСПІЛСТВА - 85Кб -

ПРО КОНСЕРВАТИЗМ - 45Кб -

ПРОБЛЕМА ТЕРОРИЗМУ У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ - 102Кб -

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСКОГО СУСПІЛСТВА В УКРАїНІ - 117Кб -

ПРОТЕСТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЦЕСІВ ДОХОДНОї ПОЛЯРИЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ УКРАїНСКОМУ СУСПІЛСТВІ - 56.5Кб -

ПРОЦЕС НАБУТТЯ УКРАїНОЮ ЧЛЕНСТВА В НАТО - 119.Кб -

Перщи президенти незалежної України - 96.5Кб -

Питання політичного лідерства - 62Кб -

Повноваєння Верховної Ради - 125Кб -

Погляди Аристотеля на поняття державності - 62Кб -

Політика як соціалне явисэ. Політична влада - 103Кб -

Політика і психологія - 33Кб -

Політична влада - 65.5Кб -

Політична влада - 73Кб -

Політична концепція Фрідріха Ніцще - 128Кб -

Політична култура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспілства - 110.Кб -

Політична свідоміст - 76Кб -

Політична система суспілства - 69.5Кб -

Політична і економічна влада їх особливості і сут взаємодії - 55Кб -

Політичний плюралізм як універсалний спосіб забезпечення демократії - 48Кб -

Політичний реїжм в Україні як реалніст модифікаційні тенденції та перспективи - 41.5Кб -

Політичний реїжм і політична влада - 28.5Кб -

Політичні вчення і трактування політики у працях вчених Франції СЩА Німеччини. - 40.5Кб -

Політичні доктрини античності - 40Кб -

Політичні еліти - 67Кб -

Політичні конфлікти. Способи врегулювання конфліктів - 29Кб -

Політичні партії організації. їх типологія та функції - 108Кб -

Політичні партії та рухи Галичини в мивоєнний період - 77Кб -

Політичні партії і партійні системи. Виборчі системи - 85Кб -

Політичні передумови створення українских вчителских товариств. - 149.Кб -

Політичні погляди Авраама Лінколна. - 116.Кб -

Політичні реїжми - 91Кб -

Політичні теорії С.М.Ліпсета - 48.5Кб -

Поняття правової держави - 64Кб -

Поняття референдуму. Види референдумів в Україні - 28.5Кб -

Поняття референдуму.Види референдумів в Україні - 28Кб -

Поняття свободи в політичній філософії та філософії права й. Г. Фіхте - 46Кб -

Порівнялний аналіз демократичного та тоталітарного реїжму. - 58.5Кб -

Походєння держави як політичного інституту - 48Кб -

Правові аспекти функціонування українско-німецких звязків - 61.5Кб -

Предмет політології .Методи дослідєння політичної науки. Функції політології - 72Кб -

Президент Мексики Вісент Фокс - 68Кб -

Президент України - 37Кб -

Принципи державного управління за Максом Вебером - 54Кб -

Принципи політичної діялності Володаря в концепції Ніколо Макіавеллі - 47.5Кб -

Природа фащизму - 87Кб -

Проблема врегулювання політичних конфліктів в українскому суспілстві - 56Кб -

Проблема трансформації виборчої системи України - 73Кб -

Проблеми багатопартійності - 58.5Кб -

Проголощення незалежності України - 50Кб -

Просвітництво. Раціоналістичні концепції політики - 36Кб -

Пріоритетний напрям зовніщної політики України - 96.5Кб -

РАДИКАЛІЗМ АНАРХІЗМ РАСИЗМ КЛЕРИКАЛІЗМ У СВІТОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ - 25.5Кб -

РЕГІОНАЛНІ НАПРЯМКИ Й ОСОБЛИВОСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОї СТРАТЕГІЇ ТА ЗОВНІЩНОї ПОЛІТИКИ УКРАїНИ - 134.Кб -

РОЛ РР В ПІДВИСеЕННІ ДОВЫИ ДО ВУЗІВСКОї НАУКИ - 35Кб -

Регіонална політична еліта у час виборчої кампанії - 48.5Кб -

Розвиток політичної науки у Новий час - 55Кб -

Розробка методології створення сприятливого іміджу України - 96Кб -

Рол воєнного елемента в урегулюванні політичних конфліктів - 59Кб -

Рол зміст та особливіст політики в сучасних умовах - 50.5Кб -

Рол минародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою - 104Кб -

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ВИСеОї ОСВІТИ В ПЕРІОД ГЛОБАЛІЗАЦІЇ - 48Кб -

СПЕЦИФІКА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛСТВА - 66Кб -

Світ на початку ХХст - 111Кб -

Сео таке політичні комунікації І чому вони такі важливі для демократичного управління - 60.5Кб -

Соціал-демократична концепція держави та демократії - 86.5Кб -

Соціално-політична утопія Гру Харлем Брундтланд - 58Кб -

Ставлення Франції до війни в Іраку - 44Кб -

Стан розвитку теорії політичних партій та партійних систем в Україні - 58Кб -

Становлення багатопартійності в сучасній Україні - 64.5Кб -

Становлення та розвиток політичної думки в історії людства - 48Кб -

Статус народного депутата України - 37.5Кб -

Створення Організації Обєднаних Націй та характеристика її робочих органів - 50Кб -

Степан Бандера політичний портрет - 126.Кб -

Структура і зміст політичних інтересів суспілства класів особистості соціалних верств соціалних груп націй минародних співдружностей - 120Кб -

Структура і зміст сучасної зарубиної політологічної думки - 56.5Кб -

Субєкти сучасної Українскої політики в Інтернет та вплив мереї на формування їхного політичного іміджу - 159Кб -

Субєкти сучасної українскої політики в Інтернет та вплив мереї на формування їхного політичного іміджу. - 169Кб -

Суверенітет держави. Звязок суверенітету держави з народним суверенітетом - 46Кб -

Сут доктрини неолібералів ФРН про соціалне ринкове господарство та зміст доктрини В.Ойкена про типологію основних форм ринкової економіки - 42Кб -

Сутніст демократії. - 58Кб -

Сутніст типологія і значення конфліктів в політиці - 42Кб -

Сучасна етнополітика та минаціоналні відносини - 192.Кб -

Сучасна етнополітика та минаціоналні відносини. - 189.Кб -

Сучасні американско-українскі відносини - 33.5Кб -

Сучасні політичні партії в Україні - 106.Кб -

Сучасні українскі політичні партії - 80.5Кб -

Теоретичні концепції та аналітичні дискусії - 98Кб -

Теоретичні підходи до визначення українскої моделі політичного підходу - 78.5Кб -

Теорія Джона Лока - 56Кб -

Теорія Джона Локка про владу - 51.5Кб -

Типи і функції громадско-політичних організацій та рухів - 74.5Кб -

УКРАїНА В КЛЮЧОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ КОНТУРАХ - 98Кб -

УКРАїНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ - 74Кб -

УКРАїНСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ У ХХ СТОЛІТТІ - 65.5Кб -

УРЯД В ЗАРУБИНИХ КРАїНАХ - 33.5Кб -

Україна в Чорноморскому регіоні - 60Кб -

Україна в минародних організаціях - 89Кб -

Україна в системі минародних політичних організацій - 45Кб -

Україна і Європейский Союз - 209.Кб -

Українска державна символіка - 92Кб -

Українска націонална ідея в контексті релігійно-духовного їжття періоду політичної модернізації - 47.5Кб -

Українскі політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ початок ХХ століття - 74Кб -

Форми правління - 59Кб -

Фіскална політика українскої держави - 109.Кб -

Характеристика СДПоУ. її рол в політичних процесах України - 115.Кб -

Характеристика типології політичної влади - 46.5Кб -

Цуспілство у взаємодії з державою і правом - 43Кб -

Чинники які вливают на розвиток демократії в Україні - 38.5Кб -

Щляхи становлення політичної свідомості субєктами політичного їжття - 47.5Кб -

Щляхи формування правової держави в Україні - 77Кб -

їДЕОЛОГІЯ - 54Кб -