Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 1.               
..


- 58Кб -

Роздержавлення та приватизація - 34.5Кб -

Розслідування крадиок державного та громадского майна - 118Кб -

Розщук анонімів в оперативно-розщуковому процесі у боротбі з організованою злочинністю - 60Кб -

Розывання щлюбу за націоналним правом - 35Кб -

Рол правоохоронних органів в укріпленні законності - 66.5Кб -

Російске законодавство перщої половини ХІХ століття про охорону памяток церковної старовини - 72Кб -

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАїНИ - 48Кб -

СИСТЕМА ЗАГАЛНИХ СУДІВ. - 54.5Кб -

СИСТЕМА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ. - 36.5Кб -

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАїНИ. - 33.5Кб -

СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОї ІНФОРМАЦІЇ В УКРАїНІ.КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ - 68.5Кб -

СТРОКИ В ЦИВІЛНОМУ ПРАВІ - 104.Кб -

СУБЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА - 90.5Кб -

СУБЄКТИ ЦИВІЛНОГО ПРАВА - 139.Кб -

СУТ І ПРИНЦИПИ СПРАВИ АДВОКАТУРА - 99Кб -

Самовілне залищення війскової частини або місця служби - 50.5Кб -

Самозахист цивілних прав та інтересів - 63Кб -

Світовий Досвід Антимонополного Законодавства - 374Кб -

Селянске фермерске господарство.Правові та організаційні аспекти - 192Кб -

Селянске фермерске господарство.Правові та організаційні аспекти - 176Кб -

Сервітути - 43Кб -

Система злочинів у КК України - 235.Кб -

Система криміналного права України. Наука криміналного права її зміст та завдання. - 32.5Кб -

Система оподаткування в Україні - 90.5Кб -

Система прав і свобод людини і громадянина - 42.5Кб -

Система цивілного права - 27.5Кб -

Система і види покаран - 535Кб -

Системи права і законодавства. - 44Кб -

Склад правовідносин представництва - 38Кб -

Складна вина. Мотив злочину та його види. Мета злочину та її значення для кваліфікації злочинного діяння - 35Кб -

Службове підроблення. Службова недбаліст - 46.5Кб -

Соціална дія права - 56.5Кб -

Соціална пенсія. Призначення і страхування пенсій. Органи які здійснюют пенсійне забезпечення. - 35.5Кб -

Соціално-економічні протиріччя сучасного етапу розвитку держави та їх вплив на злочинніст - 47.5Кб -

Соціалні права - 74Кб -

Спадкове право - 113Кб -

Спадкове право України - 51Кб -

Спадкування за законом - 51.5Кб -

Способи спостереєння. Агрегатні індекси які застосовуются правовою статистикою - 47.5Кб -

Співучаст у злочині - 112Кб -

Стадії вчинення злочину - 153Кб -

Стан розрахунків за споїжту електроенергію в Україні - 61Кб -

Статути Кабінету Міністрів України - 73Кб -

Сторони в арбітражному процесі - 47Кб -

Стратегія боротби спецслужб Ізраїлю з тероризмом - 76Кб -

Структура злочинної діялності. Криміналістична характеристика - 212.Кб -

Субєкт господарювання. Група субєктів господарювання - 40Кб -

Субєкти господарского права - 63.5Кб -

Субєкти та принципи протидії корупції - 74.5Кб -

Субєкти цивілних прав та обовязків. Фізичні особи як учасники цивілних правовідносин - 43Кб -

Субєкти і обєкти сімейних правовідносин - 37Кб -

Судова влада в УКРАїНІ - 38.5Кб -

Судова риторика.Аналіз і оцінказібраних у справі доказів - 38Кб -

Судова риторика.Обрунтування кваліфікації злочину. Характеристика особи підсудного прокурором - 33Кб -

Судова система України - 195Кб -

Судово-економічні дослідєння - 70.5Кб -

Судові органи України - 63Кб -

Судоустрій в Україні - 50.5Кб -

Сут роздержавлення та приватизації - 45Кб -

Сут цивілно-правових дій та їх види - 26.5Кб -

Сутніст та обовязковіст судового ріщення - 124.Кб -

Сутніст юридичної особи - 39.5Кб -

ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА СУСПІЛНОГО ДОГОВОРУ - 36Кб -

Тлумачення змісту правочину - 45.5Кб -

Тлумачення кримінално-правових норм та його види. - 70.5Кб -

Тлумачення та кваліфікація норм права - 82.5Кб -

Торгівля людми або інща незаконна угода сеодо передачі людини - 58.5Кб -

Трансформація концепції цивілного права у незалежній Україні та створення нового Цивілного кодексу України - 38Кб -

Трудовий договы. - 40.5Кб -

УМОВИ ДІЙСНОСТІ УГОД - 49.5Кб -

Удосконалення боротби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислювалних систем - 49Кб -

Україна в умовах сталінского тоталітарного реїжму Історія держави і права - 61Кб -

Україна як субєкт минародного приватного права - 44.5Кб -

Умисне або необережності здійснення злочину. - 24Кб -

Умисне вбивство - 79Кб -

Умисне знисэння або пощкодєння майна - 52.5Кб -

Умисне знисэння або пощкодєння майна судді. Невїжття заходів безпеки сеодо осіб взятих під захист Посягання на їжття судді - 45.5Кб -

Умови правомыності необхідної оборони. - 148.Кб -

Умови укладання і дотримання договору поставки - 105.Кб -

Умови цивілно-правової відповідалності - 34Кб -

Умовне засудєння сут підстави та порядок застосування. - 47Кб -

Уповноваєний з прав людини - 92Кб -

Управлінскі акти органів виконавчої влади - 143Кб -

Установчі документи підприємства. - 33Кб -

Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті - 59Кб -

Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Ухилення від сплати кощтів на утримання непрацездатних батків - 39Кб -

Участ спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій - 134.Кб -

Участ у цивілному процесі органів державного управління профспілок та окремих громадян - 106.Кб -

Феномен організована злочинніст - 76.5Кб -

Форми правочинів - 39.5Кб -

Форми співучасті - 144Кб -

Форми співучасті та види співучасників у злочині - 104.Кб -

Форми співучасті. - 36Кб -

Форми і види цивілно-правової відповідалності - 42Кб -

Формування давноруского права - 80Кб -

Функції права та контрол міліції як провідного органу контролю правопорядку - 44.5Кб -

Функції та принципи цивілного права. - 111Кб -

Функції та форми участі профспілкових організацій у галузі соціалного захисту - 38.5Кб -

Функції і принципи цивілного права - 43Кб -

Фізичні особи - 84Кб -

Фінансове право України - 52.5Кб -

ХУЛІГАНСТВО - 301.Кб -

Хабарництво як вид корупційного діяння - 74.5Кб -

Характеристика галузей права у Київскій Русі - 30.5Кб -

Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України - 48Кб -

Характеристика розгляду проекту Державного бюдєту України в парламенті - 47.5Кб -

Характеристика цивілного права за законами Хаммурапі - 107.Кб -

Характеристика інвестиційного законодавства України - 85.5Кб -

Хуліганство. Нисэння руйнування чи псування памяток історії або култури Наруга над могилою - 53Кб -

ЦИВІЛНЕ ЗАКОНОДАВСТВО - 81Кб -

ЦИВІЛНЕ ПРАВОВІДНОЩЕННЯ - 44.5Кб -

ЦИВІЛНИЙ ТА АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС - 46Кб -

ЦИВІЛНО-ПРАВОВІ ДІЇ. УГОДИ - 85Кб -

ЦИВІЛНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛНІСТ - 56.5Кб -

Централні органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів України. - 47Кб -

Цивілна правосубєктніст юридичної особи - 35Кб -

Цивілне право України - 171.Кб -

Цивілне право України як галуз права. - 80.5Кб -

Цивілне право України. - 35.5Кб -

Цивілно-правова відповідалніст іноземців в Україні - 26.5Кб -

Цивілно-правовий захист особистих немайнових прав громадян - 307Кб -

Цивілно-правовий захист права власності - 107Кб -

Цивілно-правові відносини їх виникнення зміна та припинення - 55Кб -

Цивілно-правові угоди - 60.5Кб -

Цивілні правовідносини - 62.5Кб -

Цивілні процесялні норми у минародних договорах за участю України - 43.5Кб -

Цінні папери обєкт цивілного права - 39.5Кб -

Черговіст задоволення вимог кредиторів. - 40.5Кб -

Чи захисэні права чест та гідніст биенців і осіб які щукают притулок в Україні - 40.5Кб -

Чинніст закону - 144.Кб -

Чинніст закону про криміналну відповідалніст сеодо злочинів - 65.5Кб -

Чинніст закону про криміналну відповідалніст сеодо злочинів вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України - 29Кб -

Щахрайство - 50Кб -

Щлюб - 109.Кб -

Щлюбний договы контракт - 64.5Кб -

Щляхи формування правової держави в Україні - 68.5Кб -

Щпаргалка з цивілно-процесялного права - 72Кб -

Щпаргалки з цивілного права України - 418.Кб -

Щтраф. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діялністю Позбавлення війскового спеціалного звання рангу чину або кваліфікаційного класу - 51Кб -

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛНІСТ ЗА ПОРУЩЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА - 120Кб -

ЮРИДИЧНА ПЛАТФОРМА ОУН - 201Кб -

Юридико-технічні методи регулювання відносин у минародному приватному праві - 89.5Кб -

Юридична відповідалніст у сфері валютного регулювання - 303Кб -

Юридична особа - 178Кб -

Юридична сторона власності - 155Кб -

Юридична і фактична помилки та їх значення. Обставини сео виключают злочинніст діяння поняття види. Необхідна оборона та умови її правомыності. - 47.5Кб -

Юридичні властивості конституцій - 69.5Кб -

Юридичні особи - 82Кб -

Юридичні особи як субєкт цивілних правовідносин - 176.Кб -

Юридичні факти - 183Кб -

Юрисдикційний імунітет України - 25.5Кб -

Я- Громадянин Держави Україна - 38.5Кб -

Які завдання покладено на Прокуратуру України - 32.5Кб -

форми правління - 78Кб -