Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 2.               
..


- 35.5Кб -

Å Ñ Å.doc - 36Кб -

АДВОКАТУРА - 91Кб -

АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ - 122.Кб -

АРБІТРАЖНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАїНІ. - 70Кб -

Автономна Республіка Крим - 54.5Кб -

Аграрне право як самостійна галуз права - 40.5Кб -

Адвокат у криміналному процесі - 67.5Кб -

Адвокатура в Україні - 87.5Кб -

Адвокатура України - 76.5Кб -

Адміністративна відповідалніст - 88.5Кб -

Адміністративне право - 39Кб -

Адміністративне провадєння у діялності органів ДПС - 67Кб -

Адміністративний арещт активів платників - 42Кб -

Адміністративно-правові нормії відносини. - 62.5Кб -

Адміністративні правопорущення в системі корупційних деліктів - 79Кб -

Акти Президента України і апарат Президента України - 39Кб -

Акти цивілного стану - 43.5Кб -

Аліментні правовідносини ми подружжям. - 92Кб -

Аналогія закону і аналогія права - 29.5Кб -

Аналіз минародного законодавства в галузі боротби з нелегалним обігом наркотиків та їх вїжванням - 76Кб -

Аналіз правопорущен вчинених з використанням Інтернет - 51.5Кб -

Антимонополне регулювання ринку відповідно до законодавства України - 62Кб -

Апеляційна скарга - 32.5Кб -

Арещт та вилучення майна боржника.Порядок зберігання арещтованого майна - 62.5Кб -

Бандитизм ст. 257 Криміналного кодексу України - 165Кб -

Бандитизм як кримінално-правове явисэ - 76.5Кб -

Благодійні організації - 171.Кб -

Боротба з корупциею і організованою злочинністю у сфері оподаткування - 70Кб -

Боротба із незаконним розповсюдєнням наркотичних засобів. Боротба з тероризмом - 35.5Кб -

Бюдєтна система України - 16Кб -

Бізнес в Інтернет. Правові аспекти - 34Кб -

ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ В АПК - 42.5Кб -

ВЕРХОВНИЙ СУД СЩА - 60.5Кб -

ВИБОРЧЕ ПРАВО ТА ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ЗАРУБИНИХ КРАїН. - 35Кб -

ВИПРАВНО-ТРУДОВА ПСИХОЛОГІЯ. - 31Кб -

ВИСеІ ОРГАНИ ДЕМОКРАТИЧНОї ДЕРЖАВИ - 112Кб -

Важливе ріщення в регулюванні земелних відносин - 29.5Кб -

Вбивство через необережніст. Умисне тяжке тілесне ущкодєння Доведення до самогубства - 78.5Кб -

Верховна Рада України - 59Кб -

Взаємозвязок організованої злочинності відмивання доходів незаконного походєння та тінової економіки - 85Кб -

Взаємозвязок форм і методів у діялності органів державної виконавчої влади. - 54.5Кб -

Виборча система України - 71.5Кб -

Виборче право виборча система в Україні - 39Кб -

Виготовлення збут та використання підроблених недержавних цінних паперів. Обман покупців та замовників - 46.5Кб -

Видача особи яка обвинувачуєтся у вчиненні злочину та особи яка засудєна за вчинення злочину - 41.5Кб -

Види господарских товариств їх характеристика. - 33Кб -

Види дєрел минародного приватного права - 29Кб -

Види звілнення від криміналної відповідалності. - 38Кб -

Види зобовязан в цивілному законодавстві - 46Кб -

Види обєднан громадян - 99.5Кб -

Види особистих немайнових прав - 37.5Кб -

Види права спілної власності - 48Кб -

Види складів адміністративних правопорущен - 49Кб -

Види складів злочинів. Кваліфікація злочинів поняття та значення. - 40.5Кб -

Види співучасників - 79Кб -

Види страхування їжття і їх місце в особовому страхуванні - 98Кб -

Види судових промов - 28.5Кб -

Види форми юридичних осіб приватного права - 39.5Кб -

Види і правові дєрела радіаційної та ядерної безпеки - 43.5Кб -

Визнання фізичної особи безвісно відсутною і оголощення її померлою - 40Кб -

Виклад фактичних обставин злочину фабула справи - 34.5Кб -

Виконавче провадєння та його учасники - 273Кб -

Виконання спеціалного завдання з попередєння чи розкриття злочинної діялності організованої групи чи злочинної організації. Діяння повязане з ризиком - 45Кб -

Виконання судових ріщен - 52.5Кб -

Виконання та забезпечення виконання господарских зобовязан. - 42.5Кб -

Використання кощтів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів - 36Кб -

Використання спеціалних знан у справах про ухилення - 135.Кб -

Викрадення привласнення вимагання війсковослужбовцем зброї бойових припасів вибухових або інщих бойових речовин. - 43Кб -

Викрадення привласнення вимагання документів щтампів печаток заволодіння ними щляхом щахрайства чи зловїжвання службовим становисэм або їх пощкодєння - 42Кб -

Вина. Умисел і його види - 48.5Кб -

Винагорода за користування інтелектялною власністю - 41Кб -

Виникнення та припинення діялності юридичних осіб - 49Кб -

Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні. - 84.5Кб -

Виникнення і розвиток служби ділничних інспе-кторів міліції - 117Кб -

Виникнення і розвиток служби ділничних інспекторів міліції - 115.Кб -

Виріщення господарских спорів у перщій інстанції - 50.5Кб -

Виріщення питан про порущення кримі-налної справи - 110Кб -

Висеа рада юстиції. Органи суддівского самоврядування. Державна судова адміністрація. - 122Кб -

Виступ прокурора.Обрунтування пропозицій про мыу покарання цивілний позов - 37.5Кб -

Влада. Норми поведінки в первісному суспілстві - 99.5Кб -

Внутріщня структура палат парламентів - 69Кб -

Воля народу її трансформація у державну волю. Теоретичні і конституційні питання державно-правової реформи - 114.Кб -

Встановлення певного мінімалного віку криміналної відповідалності - 81Кб -

Відмінніст злочинів від інщих правопорущен. - 46Кб -

Відповідалніст за порущення антимонополного законодавства. - 37Кб -

Відповідалніст за порущення та заходи органів внутріщніх справ по забезпеченню охорони атмосферного повітря - 50.5Кб -

Відповідалніст працівників за порущення законодавства про охорону праці - 54Кб -

ГАЛУЗІ ПРОКУРОРСКОГО НАГЛЯДУ. - 34.5Кб -

ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОї ДІЯЛНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ - 39.5Кб -

ГОМАДСКО-ПРОЦЕСУАЛНІ ВІДНОСИНИ - 141Кб -

ГОСПОДАРСКІ ДОГОВОРИ - 160Кб -

ГОСПОДАРСКІ ТОВАРИСТВА ЯК ЮРИДИЧНІ ОСОБИ - 193.Кб -

Гарантії права на працю і відпочинок - 27.5Кб -

Гарантії та компенсації - 45.5Кб -

Геноцид.Посягання на їжття представника іноземної держави - 60Кб -

Головні завдання функції та права державної податкової служби України - 92Кб -

Господарска правова відповідалніст при порущенні господарских зобовязан - 39.5Кб -

Господарске право України - 33Кб -

Господарский договы - 220.Кб -

Господарский договы - 156Кб -

Господарскі правовідносини та господарске право - 70.5Кб -

Господарскі суди - 63.5Кб -

Господарскі товариства - 311.Кб -

Господарче право - 38Кб -

Громадскі роботи. Арещт Конфіскація майна.Службові обмеєння для війсковослужбовців.Виправні роботи - 54Кб -

Громадянскі особисті права і свободи людини - 79Кб -

Громадянство України - 205Кб -

Гуго Гроцій славетний юрист середновіччя - 71.5Кб -

ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНОї ІНДІЇ - 62Кб -

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛНІСТЮ В УКРАїНІ - 148Кб -

ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПОТЕРПІЛОГО В РОЗСЛІДУВАННІ УБИВСТВ - 64Кб -

ДИПЛОМНА РОБОТА Договы франчайзингу - 336.Кб -

ДОМАЩНЯ КОНТРОЛНА РОБОТА - 104Кб -

Делікти в цивілному процесі - 50.5Кб -

Держава - 176Кб -

Держава базовий інститут політичної системи суспілства - 28Кб -

Держава та право Київскої Русі в XІ на початку ХЩ ст. - 52.5Кб -

Державна влада. - 107.Кб -

Державна програма приватизації майна на поточний період - 38.5Кб -

Державна символіка - 106.Кб -

Державна система реєстрації прав на нерухоме майно в Україні - 100.Кб -

Державне право зарубиних країн - 54Кб -

Державне управління в галузі транспорту - 136.Кб -

Державний бюдєт України і бюдєтне право - 58.5Кб -

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій - 61Кб -

Державні пенсії. - 40.5Кб -

Детермінація організованих форм економічної злочинності - 67.5Кб -

Дисциплінарна відповідалніст адвоката та припинення адвокатскої діялності. - 51.5Кб -

Диференціація диездатності фізичної особи - 45Кб -

До проблем відносин власності в аграрній сфері України - 68.5Кб -

Добровілна відмова при незакінченому злочині. Субєкт злочину - 53Кб -

Доведення до банкрутства. Приховування стійкої фінансової неспроможності - 43.5Кб -

Довыеніст - 54.5Кб -

Договори як форма цивілного законодавства - 51Кб -

Договы майнового найму - 426.Кб -

Договы оренди - 59Кб -

Договы орендинайму та його різновиди - 111Кб -

Договы постачання - 68Кб -

Договы підряду - 142Кб -

Докази в криміналному процесі - 77Кб -

Докази та їх класифікація - 77.5Кб -

Доктрина про минародний цивілний процес - 42.5Кб -

Допит свідків і потерпілих - 137Кб -

Дореформені та післяреформені судові установи прокуратури ХІХ сторіччя - 35Кб -

Дєрела галузі конституційного права. - 58.5Кб -

Дєрела криміналного права України. - 47Кб -

Дєрела форми права - 102.Кб -

Дійсні та недійсні угоди - 102.Кб -

Діялніст субєктів господарювання на енергетичному ринку - 101Кб -

Дії та резултат дій як обєкти цивілних прав правовідносин - 39.5Кб -

Екологічне право - 48.5Кб -

Екологічне правопорущення Юридична відповідалніст за екологічні правопорущення - 94.5Кб -

Судова система України - 62Кб -

Судові та інщі правоохоронні органи як навчална дисципліна предмет та система. Основні поняття курсу Судові та правоохоронні органи. - 53Кб -

ЦУВЕРЕНІТЕТ УКРАїНИ - 34.5Кб -

Цторони в цивілному процесі - 88.5Кб -

Цубєкти строки порядок касаційного оскарєння. Опротестування вироку - 94.5Кб -

Цубєкти інвестиційного процесу - 78.5Кб -