Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 3.               
..


- 59Кб -

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПЕНІТЕНЦІАРНОї СИСТЕМИ УКРАїНИ - 85.5Кб -

Імунітет держави та його види - 49.5Кб -

Імя фізичної особи - 44.5Кб -

Іноземці як субєкти конституційних правових відносин - 60Кб -

Інститут громадянства - 55.5Кб -

Інститут парламентского уповноваєного з прав людини в Україні як важливий механізм захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина - 81Кб -

Інститут приватної власності право власності і похідні від ного. - 156.Кб -

Інститути і норми конституційного права - 56Кб -

Інтелектялна власніст в Україні - 98.5Кб -

Інщі дєрела конституційного права - 67.5Кб -

Інщі злочини у сфері безпеки виробництва - 43.5Кб -

Історична спадсеина Гуго Гроція - 71.5Кб -

Історія вчен про злочинніст. - 54Кб -

Історія походєння стандартів у сфері прав людини - 40.5Кб -

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВОПОРУЩЕННЯ.ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛНІСТ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУЩЕННЯ - 96Кб -

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВОПОРУЩЕННЯ.ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛНІСТЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУЩЕННЯ - 54.5Кб -

ЕТИЧНА КУЛТУРА ЮРИСТА. - 29Кб -

Економічна сутніст податків та їхнє призначення - 88.5Кб -

Експлятація дітей. Незаконне помісэння в психіатричний заклад - 45Кб -

Елементи податку як юридичної категорії - 43Кб -

Елементи процесу доказування в криміналному процесі - 59.5Кб -

ЗАГАЛНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНСТИТУЦІЙНИЙ - 125.Кб -

ЗАГАЛНІ ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛНОСТІ ПРОКУРАТУРИ. - 35Кб -

ЗАКОН ЙОГО ПРИРОДА - 66.5Кб -

ЗАКОНИ ЯК ДЄРЕЛО ЦИВІЛНОГО ПРАВА УКРАїНИ - 61.5Кб -

ЗАХИСТ АВТОРСКИХ ТА СУМИНИХ ПРАВ В УКРАїНІ - 168Кб -

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ - 178.Кб -

ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ ВИРОКІВ РІЩЕН УХВАЛ ПОСТАНОВ. - 36.5Кб -

ЗГВАЛТУВАННЯ - 63.5Кб -

ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦИВІЛНИХ ПРАВ - 48.5Кб -

ЗЛОЧИННІСТ ЯК ЯВИСеЕ.КРИМІНОЛОГІЯ - 142Кб -

ЗНАЧЕННЯ ПІЗНАВАЛНИХ ПРОЦЕСІВ В РОБОТІ ЮРИСТА. - 40Кб -

Забруднення або псування земел. Порущення правил охорони надр - 51.5Кб -

Завдання Криміналного кодексу - 34Кб -

Завдання та діялніст цивілної оборони згідно Женевскою Конвенциею - 54Кб -

Загална характеристика Конституції України - 177Кб -

Загална характеристика законодавства України про захист прав споїжвачів - 99Кб -

Загална характеристика захисту права власності - 34Кб -

Загална характеристика минародних перевезен - 60.5Кб -

Загална характеристика правил перемісэння товарів та інщих предметів через митний кордон - 93.5Кб -

Загална характеристика правового статусу іноземних субєктів господарскої діялності в Україні - 39Кб -

Загална характеристика соціално-економічних прав. Економічні права - 48.5Кб -

Загалне вчення про зобовязання - 122.Кб -

Загалне поняття власності і права власності - 147.Кб -

Загалне поняття про договори - 41.5Кб -

Загалний нагляд прокуратури - 100.Кб -

Загалні відомості про конституційний устрій канади - 126.Кб -

Загалні начала призначення покарання - 42Кб -

Загалні начала призначення покарання. - 61.5Кб -

Загалні начала призначення покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів. - 61.5Кб -

Загалні полоєння курсу Пенсійне право. - 42.5Кб -

Загалні полоєння про набуття права власності - 55Кб -

Загалні полоєння про речові права. Право власності - 52Кб -

Загалні полоєння про фізичну особу - 38.5Кб -

Загалні правила вченення нотаріалних дій - 53Кб -

Загалні риси цивілного права - 28Кб -

Зайняття забороненими видами господарскої діялності - 34.5Кб -

Закони Хаммурапі - 183Кб -

Законніст та правопорядок - 127.Кб -

Законніст і щляхи її зміцнення в Україні - 208.Кб -

Законодавство України про господарскі товариства - 38Кб -

Законодавство України про криміналну відповідалніст - 57.5Кб -

Законодавство про субєкти господарскої діялності. - 37Кб -

Законодавча база правового регулювання економіки в Україні - 131.Кб -

Законодавчий процес і його стадії - 221Кб -

Закінчений злочин момент закінчення окремих видів злочинів. Готування до злочину. Замах на злочин. Добровілна відмова від доведення злочину до кінця. - 55Кб -

Залищення в небезпеці - 43.5Кб -

Замах на злочин. - 38.5Кб -

Замах на злочин. Кримінална відповідалніст за незакінчений злочин - 40Кб -

Запобині заходи в криміналному судочинстві України - 102Кб -

Запобині заходи в процесялному порядку. - 203Кб -

Запобині заходи в українскій системі криміналного процесу - 103.Кб -

Заподіяння майнової щкоди щляхом обману або зловїжвання довыою. Привласнення особою знайденого або чужого майна сео випадково опинилося у неї - 53Кб -

Зарубиний досвід державного контролю за банківскою діялністю - 67.5Кб -

Засади і функції судової промови - 29.5Кб -

Застосування застави як запобиного заходу в криміналному процесі - 75Кб -

Застосування зброї масового знисэння. Екоцид Розроблення виробництво придбання зберігання збут транспортування зброї масового знисэння - 50.5Кб -

Застосування норм права як особлива форма її реалізації - 107Кб -

Застосування інформаційних технологій організованою злочинністю для впливу на суспілство - 38.5Кб -

Захист в криміналному процесі його процесялне становисэ - 158Кб -

Захист в цивілному праві - 133Кб -

Захист прав субєктів господарскої діялності - 47.5Кб -

Захист прав субєктів господарскої діялності в арбітражному суді - 82.5Кб -

Захист прав та інтересів відповідача у цивілному процесі - 527Кб -

Захист права власності від порущен не повязаних із позбавленням володіння - 49.5Кб -

Захист у криміналному судочинстві - 84.5Кб -

Захист цивілних прав - 32.5Кб -

Захист цивілних прав та інтересів у адміністративному порядку - 35Кб -

Захоплення заручників Підміна дитини - 37Кб -

Зберігання - 105.Кб -

Зблиєння націоналного законодавства різних держав - 43Кб -

Збыник законів Кароліна - 31Кб -

Зворотна дія закону про криміналну відповідалніст у часі - 44.5Кб -

Звілнення від криміналної відповідалності у звязку із зміною обстановки. Звілнення від криміналної відповідалності у звязку із закінченням строків давності - 48.5Кб -

Звіт про практику в Місквиконкомі - 117.Кб -

Зловїжвання війсковою службовою особою владою або службовим становисэм. Перевисэння війсковою службовою особою влади чи службових повноваєн - 89.5Кб -

Злочин у криміналному праві - 169.Кб -

Злочини проти безпеки виробництва Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва - 37.5Кб -

Злочини проти власності - 58Кб -

Злочини проти встановленого порядку несення війскової служби війскові злочини - 78Кб -

Злочини проти громадского порядку та моралності - 46Кб -

Злочини проти правосуддя - 58.5Кб -

Злочини проти статевої свободи - 99.5Кб -

Злочини та покарання за Законами Ману. - 90Кб -

Злочини у сфері безпеки прасе. Порущення вимог законодавства про охорону прасе - 36Кб -

Злочини у сфері охорони державної таємниці недоторканності державних кордонів забезпечення призову та мобілізації - 71Кб -

Злочини у сфері службової діялності - 58.5Кб -

Злісне невиконання обовязків по догляду за дитиною або за особою сеодо якої встановлена опіка чи піклування. Зловїжвання опікунскими правами - 46Кб -

Зміст податкової застави - 67Кб -

Зміст прав на винахорди і корисні моделі - 59.5Кб -

Зміст права власності - 45.5Кб -

Зміст та особливості управління органами розслідування ОВС - 79.5Кб -

Зміст цивілного правовіднощення - 38.5Кб -

Зміст і побудова обвинувалної промови - 33Кб -

Зміщані перевезення - 38Кб -

Значення Конституції для суспілства її правова охорона - 54.5Кб -

Значення обєктивної сторони злочину - 89.5Кб -

Значення обєктивної сторони злочину для його кваліфікації - 89Кб -

Значення обєктивної сторони злочину для його кваліфікації - 91Кб -

Значення судової практики - 31.5Кб -

Знисэння і зруйнування памяток історії і култури - 53Кб -

Зобовязання сео виникают внаслідок рятування колективного і державного майна - 91Кб -

Зупинення перерва та поновлення строків позовної давності - 45Кб -

ПСИХОЛОГІЯ ПОТЕРПІЛОГО.ПСИХОЛОГІЯ НЕПОВНОЛІТНІХ. - 35.5Кб -

ПСИХОЛОГІЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ. - 31Кб -

Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів - 36.5Кб -

Проведення окремих слідчих дій при розслідуванні ухилен від сплати податків - 138Кб -

Прокуратура України - 69Кб -

Прокуратура в Україні - 132Кб -

Протидія законній господарскій діялності - 37.5Кб -

Професійна етика юриста - 55.5Кб -

Процеси застосування норм права стадії основні вимоги - 147Кб -

Процесялні строки в господарскому процесі - 146Кб -

Психолого - тактичні аспекти розслідування злочинів вчинених організованими угрупованнями - 82.5Кб -

РІЩЕННЯ - 26Кб -

РЕФОРМИ ЛИКУРГА - 72Кб -

РЕЦЕПСеЯ РИМСКОГО ПРАВА У СХІДНІЙ ЄВРОПІ - 79Кб -

Реалізація аліментних зобовязан та минародні угоди за участю України - 25Кб -

Реалізація принципу законності в ОРД - 57.5Кб -

Реалізація цивілної диездатності держави Автономної Республіки Крим територіалних громад у цивілних відносинах - 47Кб -

Реквізиція та конфіскація як спосіб виникнення державної власності - 109Кб -

Реферми Ликурга - 89.5Кб -

Реформа оплати праці цтимулюючого типу в Україні - 130Кб -

Реєстрація народєння дитини яка народилася поза лікувалним закладом - 41Кб -

Римске право - 118.Кб -

Розбесэння неповнолітніх. Перещкоджання здійсненню виборчого права - 64Кб -

Розбудова правової держави України - 156.Кб -

Розбій - 43.5Кб -

Розвиток кооперативного права в Україні - 52Кб -

Розвиток науки минародного приватного права - 28.5Кб -

Розвиток прав людини в Україні - 115Кб -

Розвиток теорії і розподілу влади - 169.Кб -

Розгляд спорів господарскими судами - 178.Кб -

Розголощення даних досудового слідства або дізнання. Ухилення від покарання не повязаного з позбавленням волі Приховування майна - 51.5Кб -