Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 5.               
..


- 50.5Кб -

ООН - субєкт минародного права - 145Кб -

ОПЛАТА ПРАЦІ - 39Кб -

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ - 63.5Кб -

ОРГАНИ ВНУТРІЩНІХ СПРАВ. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ - 150.Кб -

ОРГАНИ ДІЗНАННЯ. - 31.5Кб -

ОРГАНИ ПОПЕРЕДНОГО СЛІДСТВА. - 28.5Кб -

ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ. - 33.5Кб -

ОСНОВИ ЖиТЛОВОГО ПРАВА УКРАїНИ - 101Кб -

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАїНИ - 116.Кб -

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ - 27Кб -

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ її КРИМІНОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ - 130Кб -

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ МИНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ КОНТРАКТІВ - 41.5Кб -

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ ЗА МЕЇ УКРАїНИ - 78Кб -

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЄТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАїНІ - 93Кб -

ОФОРМЛЕННЯ КРИМІНАЛНИХ СПРАВ У СТАДІЇ ВІДДАННЯ ДО СУДУ. - 42Кб -

ОФОРМЛЕННЯ СПРАВ ПІСЛЯ їХ РОЗГЛЯДУ В СУДІ. - 33Кб -

Обставини сео виключают злочинніст діяння - 112.Кб -

Обставини які можут впливати на юридичну силу дій - 29Кб -

Обставини які помякщуют покарання - 43.5Кб -

Оволодіння правовими знаннями - основа формування професії юриста - 36.5Кб -

Одержання хабара - 55.5Кб -

Ознайомлення учнів з окремими полоєннями нового Криміналного кодексу України на прикладі уроку з Основ правознавства на тему Кримінална відповідалніст - 56.5Кб -

Ознаки злочину та їх характеристика - 116.Кб -

Оновлене законодавство про акцизний збы - 66.5Кб -

Оперативно-технічне забезпечення боротби з організованою злочинністю - 86.5Кб -

Опы представникові влади працівникові правоохоронного органу члену громадского формування з охорони громадского порядку і державного кордону або війсковослужбовцеві - 37Кб -

Опіка та піклування - 56Кб -

Органи виконавчої влади - 69Кб -

Органи внутріщніх справ та служби безпеки України - 104.Кб -

Органи пенсійного забезпечення України - 98.5Кб -

Органи сео займаются захистом субєктивних цивілних прав та принцип леx форі - 38.5Кб -

Організація адвокатури України - 63Кб -

Організація охорони праці - 27Кб -

Організована злочинніст її особливості і небезпека для бізнесу - 102Кб -

Організована нелегална міграція як різновид організованої злочинності в Україні - 87Кб -

Основи фінансового права - 55Кб -

Основи їжтлового права - 50Кб -

Основний закон і політична система суспілства - 48Кб -

Основні документи сео стосуются розпорядєння земелними ділянками та паями - 73Кб -

Основні елементи цивілно-правових відносин - 31Кб -

Основні етапи процесу державної реєстрації підприємства - 42Кб -

Основні засади державної регуляторної політики на ринку цінних паперів - 39Кб -

Основні засади місцевого самоврядування. - 25.5Кб -

Основні минародні документи з прав людини - 85.5Кб -

Основні напрями діялності відділу криміналних розслідуван СЩА - 80.5Кб -

Основні напрями реформування діялності податкової міліції Державної податкової адміністрації України - 75.5Кб -

Основні полоєння Інструкції про порядок застосування та стягнення сум щтрафних фінансових санкцій органами державної податкової служби - 56.5Кб -

Основні права людини поняття види. Юридичні гарантії забезпечення прав людини. - 125Кб -

Основні принципи минародного права - 42.5Кб -

Основні стадії провадєння в справах про адміністративні правопорущення податкового законодавства. - 118Кб -

Особа злочинця та основні напрямки її кримінологічного вивчення - 147.Кб -

Особисті відносини ми подружжям за націоналним правом - 24.5Кб -

Особисті немайнові блага як обєкти цивілних прав - 34.5Кб -

Особисті немайнові права та обовязки подружжя - 58Кб -

Особливості адміністративної відповідалності - 34.5Кб -

Особливості допиту свідків і обвинуваченого - 243Кб -

Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевыці комерційного банку - 62.5Кб -

Особливості злочинних проявів в агропромисловому комплексі в період його реформування - 67Кб -

Особливості криміналної відповідалності неповнолітніх. - 48.5Кб -

Особливості криміналної відповідалності неповнолітніх. Примусові заходи медичного характеру сут підстави та порядок застосування. - 54Кб -

Особливості окремих видів купівлі-продаж - 167.Кб -

Особливості правового регулювання адвокатури в Україні - 38.5Кб -

Особливості правового статусу біпатридів - 23Кб -

Особливості профілактики злочинних посяган у сфері - 62.5Кб -

Особливості розслідування податкових злочинів - 260Кб -

Особливості формування цивілного права в Україні - 37Кб -

Осудніст. Обмеєна осудніст - 47.5Кб -

Охорона материнства і дитинства - 41.5Кб -

ПОДАТКОВА СИСТЕМА - 72.5Кб -

ПОДАТОК НА ПРОМИСЕЛ - 277Кб -

ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦКОГО ЗАКОНОДАВСТВА - 101.Кб -

ПОНЯТТЯ ПРО СПІВУЧАСТ У ЗЛОЧИНІ її ВИДИ - 113.Кб -

Парламенти і парламентаризм - 44.5Кб -

Парламентский контрол за діялністю органів виконавчої влади - 70Кб -

Пенсійний Фонд України. - 46.5Кб -

Пенсії за віком. Умови призначення пілги особливості призначення. - 50.5Кб -

Перегляд справи за нововиявленими та винятковими обставинами - 57.5Кб -

Передача або збирання відомостей сео становлят конфіденційну інформацію яка є власністю держави - 39.5Кб -

Передоручення - 49.5Кб -

Передумови виникнення та розвитку податків - 32Кб -

Перелік основних і додаткових покаран. Позбавлення волі характеристика. Виправні роботи характеристика відповідалніст за ухилення від відбування цого покарання. - 45Кб -

Перещкоджання діялності народного депутата України та депутата місцевої ради. Умисне знисэння або пощкодєння майна службової особи - 43Кб -

Перещкоджання законній професійній діялності журналістів. Грубе порущення законодавства про працю - 52Кб -

Питання до іспиту - 113Кб -

Побудова склад і організація парламентів - 79.5Кб -

Побутове замовлення як вид підрядних правовідносин - 110.Кб -

Повноваєння Верховної Ради - 124Кб -

Повноваєння Кабінету Міністрів України. - 24Кб -

Повноваєння місцевого самоврядування - 38Кб -

Повторніст злочинів та види повторності. - 69.5Кб -

Повторніст злочинів як складовий елемент мноїжнності злочинів - 228.Кб -

Повторніст злочинів. Правові наслідки повторності сукупності та рецидиву злочинів. Рецидив злочинів. Сукупніст злочинів - 54.5Кб -

Погроза або насилство сеодо державного чи громадского діяча. Умисне знисэння або пощкодєння майна працівника правоохоронного органу - 44Кб -

Погроза або насилство сеодо началника. Порущення статутних правил взаємовідносин ми війсковослужбовцями - 59.5Кб -

Податкова система України - 31Кб -

Податкова система України на сучасному етапі розвитку - 77.5Кб -

Податок на додану вартіст - 126Кб -

Податок із власників транспортних засобів - 175.Кб -

Позбавлення права займати певні посади або займатися певною діялністю характеристика. Щтраф як мыа покарання характеристика. Конфіскація майна характеристика. - 42.5Кб -

Позовна давніст - 98Кб -

Покарання за злочин - 93.5Кб -

Політична култура юриста - 51.5Кб -

Політичний реїжм і влада - 84Кб -

Політичні права - 54Кб -

Політичні судові процеси в Україні у 20-30 рр. ХХ ст - 50Кб -

Поняття головні ознаки правової держави - 190.Кб -

Поняття вини та її форми. Умисел та його види зміст умислу. Необережніст та її види. - 38.5Кб -

Поняття господарского обєднання. - 66.5Кб -

Поняття громадянского суспілства всеукраїнский референдум гарантії місцевого самоврядування - 109Кб -

Поняття договору оренди.Порядок укладання договыної оренди - 46Кб -

Поняття договору підряду - 122.Кб -

Поняття дії та бездіялніст в криміналному праві - 175.Кб -

Поняття законотворчості і законотворчий процес - 220.Кб -

Поняття здійснення цивілних прав. Способи здійснення цивілних прав і виконання обовязків - 42Кб -

Поняття злочинна організаціяяк окрема форма співучасті у злочині - 42Кб -

Поняття злочину - 65.5Кб -

Поняття конституції України та сучасна конституційна реформа - 265Кб -

Поняття криміналного закону його значення та основні риси. Дєрела криміналного права України. - 46Кб -

Поняття криміналної відповідалності - 42Кб -

Поняття криміналістичної версії - 180Кб -

Поняття місцевого управління і самоврядування історія розвитку види концепції сучасна практика Європейска Хартія місцевого самоврядування. - 278Кб -

Поняття ознаки значення обєктивної сторони злочину - 126Кб -

Поняття податкового права - 26Кб -

Поняття покарання. - 96.5Кб -

Поняття права спілної власності - 31Кб -

Поняття припинення адміністративних порущен - 88.5Кб -

Поняття про референдум і його види - 41.5Кб -

Поняття про співучаст у злочині її ивдв - 106Кб -

Поняття підприємницкого права і підприємницкої діялності - 54.5Кб -

Поняття складу злочину та його значення. - 47Кб -

Поняття складу злочину. Його значення та зміст - 109.Кб -

Поняття спадкового права.Відкриття спадсеини - 55Кб -

Поняття співучасті - 39.5Кб -

Поняття субєкта господарского права - 32Кб -

Поняття субєкту злочину - 147.Кб -

Поняття сутніст права - 109Кб -

Поняття та види дєрел цивілного права - 62.5Кб -

Поняття та види зовніщноекономічної діялності. - 38Кб -

Поняття та види співучасті - 152Кб -

Поняття та види строків позовної давності - 36Кб -

Поняття та види угод договорів у цивілному праві - 110.Кб -

Поняття та види форм державного управління - 51Кб -

Поняття та завдання дозвілної системи а Україні - 517.Кб -

Поняття та зміст доказування в розслідуванні - 81.5Кб -

Поняття та значення складу злочину. - 122.Кб -

Поняття та значення спадкування і спадкового права. Основні поняття спадкового права - 41Кб -

Поняття та класифікація обєктів цивілних прав правовідносин - 32Кб -

Поняття та мета примусових заходів медичного характеру. Продовєння зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру - 62Кб -

Поняття та ознаки банкрутства - 107.Кб -

Поняття і види аграрних договыних зобовязан - 34.5Кб -

Поняття і види відповідалності місцевого самоврядування - 34.5Кб -

Поняття і значення обєктивної сторони злочину. - 44Кб -

Поняття і значення принципів криміналного процесу - 216Кб -

Поняття і класифікація конституційних прав і свобод - 136Кб -

Поняття і ознаки правопорущен їх види і причини. - 136.Кб -

Поняття і ознаки правопорущен. - 48Кб -

Поняття і ознаки правочину - 39Кб -

Поняття і ознаки юридичної особи - 42.5Кб -

Поняття і предмет галузі конституційного права - 43Кб -

Поняття і система слідчих дій - 136.Кб -

Поняття і характеристика договору на надання посередницких послуг - 81Кб -

Поняття інвестиційної діялності. Види інвестицій та форми інвестиційної діялності - 45Кб -

Поняття індивідялного попередєння злочинів - 56.5Кб -

Підвідомчіст та підсудніст цивілних справ - 99Кб -

Підготовка справи до судового розгляду - 64.5Кб -

Підроблення документів печаток щтампів та бланків їх збут використання підроблених документів - 46.5Кб -

Підстави виникнення зміни та припинення земелних правовідносин - 70.5Кб -

Підстави виникнення припинення і трансформацій цивілних правовідносин - 45Кб -

Підстави виникнення цивілних прав та обовязків. Здійснення цивілних прав та виконання цивілних обовязків - 45Кб -

Підстави виникнення і припинення права власності - 30.5Кб -