Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Правознавство
                    Розділ 6.               
..


- 33Кб -

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛНОСТІ МІЛІЦІЇ. - 43Кб -

ПОПЕРЕДНЄ СЛІДСТВО - 99Кб -

ПОРІВНЯЛНИЙ МЕТОД У МИНАРОДНОМУ ПРАВІ - 42.5Кб -

ПОРЯДОК ВИДАЧІ СУДОВИХ СПРАВ ТА ДОКУМЕНТІВ - 33Кб -

ПОТЕРПІЛИЙ В КРИМІНАЛНОМУ ПРОЦЕСІ - 223Кб -

ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВЯ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВОСУДДЯ - 50.5Кб -

ПРАВО НА ВИНАХОДИ - 96.5Кб -

ПРАВОВА ПОВЕДІНКА ПРАВОПОРУЩЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛНІСТ - 52Кб -

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛНИХ І СІЛСКОГОСПОДАРСКИХ ВІДНОСИН - 48.5Кб -

ПРАВОВЕ СТАНОВИСеЕ СЕЛЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО ГОСПОДАРСТВА - 138.Кб -

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСОБИ В ЗАРУБИНИХ КРАїНАХ. - 28Кб -

ПРАВОПОРУЩЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛНІСТ - 70.5Кб -

ПРЕДМЕТ МЕТОД ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЦИВІЛНОГО ПРАВА - 75.5Кб -

ПРЕДСТАВНИЦТВО - 79Кб -

ПРИЙМАННЯ І ОБЛІК КАСАЦІЙНОї АБО ОКРЕМОї СКАРГИ ЧИ ПОДАННЯ ПРОКУРОРА - 27Кб -

ПРИЙМАННЯ РОЗГЛЯД І РЕЄСТРАЦІЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В СУДІ. - 56Кб -

ПРИНЦИПИ СУДОЧИНСТВА ВІЙСКОВОї ДЕМОКРАТІЇ В ЗАПОРІЗКІЙ СІЧІ - 52Кб -

ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУЩЕН - 95.5Кб -

ПРИРОДА ПРАВОМЫНОї ПОВЕДІНКИ - 153Кб -

Поняття види звілнення від криміналної відповідалності - 193.Кб -

Поняття види стадій злочину - 167.Кб -

Поняття види та призначення референдумів - 102Кб -

Поняття зміст види слідуючи дій податкової міліції - 171Кб -

Поняття предмет метод і місце адміністративного права - 40.5Кб -

Поняття предмет та завдання криміналістики - 174Кб -

Поняття предмет і система минародного приватного права - 38.5Кб -

Поняття принципи і види адміністративної відповідалності - 95.5Кб -

Поняття підстави види звілнення від криміналної відповідалноті - 152Кб -

Поняття підстави криміналної відповідалності - 71.5Кб -

Поняття підстави та види представництва - 47Кб -

Поняття підстави та мета застосування запобиних заходів - 260.Кб -

Поняття сутніст та загалні правила слідчого огляду - 183.Кб -

Поняття та особливості виборчого права виборів у зарубиних країнах. - 87.5Кб -

Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав - 39.5Кб -

Поняття та правовий статус державних службовців - 79Кб -

Поняття та принципи підприємницкої діялності - 102.Кб -

Поняття та система Цивілного права - 48.5Кб -

Поняття та способи захисту прав та законних інтересів субєктів господарювання. - 44Кб -

Поняття та структура правового статусу. Права людини і права громадянина - 54Кб -

Поняття та сутніст права - 71.5Кб -

Поняття та форми співучасті - 205.Кб -

Поняття форма та функції Конституції України - 78.5Кб -

Поняття функції та система інвестиційного права - 43.5Кб -

Поняття цивілно-правової відповідалності - 25.5Кб -

Поняття цивілного законодавства - 35.5Кб -

Поняття цивілного права цивілного інтересу та цивілного обовязку - 40.5Кб -

Поняття цивілного правовіднощення - 52Кб -

Поняття цивілного правовіднощення та особливості цивілно-правових відносин - 24Кб -

Попереднє розслідування - 99Кб -

Порущення права на безоплатну медичну допомогу - 32Кб -

Порущення законодавства про бюдєтну систему України - 39Кб -

Порущення правил безпеки під час виконання робіт з підвисэною небезпекою - 44Кб -

Порущення правил водіння або експлятації мащин. Порущення правил полотів або підготовки до них - 53Кб -

Порущення правил екологічної безпеки - 40Кб -

Порущення правил кораблеводіння. Порущення статутних правил вартової служби чи патрулювання - 61Кб -

Порущення правил минародних полоте - 48.5Кб -

Порущення правил повітряних полотів. Самовілне без нагалної потреби зупинення поїзда. Порущення правил використання повітряного простору - 47.5Кб -

Порущення чинних на транспорті правил. Пощкодєння обєктів магістралних нафто- газо- та нафтопродуктопроводів - 43.5Кб -

Порядок ввозу в Україну автотранспортних засобів - 99.5Кб -

Порядок відкриття рахунків у банках. - 50Кб -

Порядок звілнення працівників - 44Кб -

Порядок підписання реєстрації та зберігання акту документалної перевыки - 66Кб -

Порядок реєстрації актів громадянского стану - 152.Кб -

Порядок реєстрації актів громадянского стану - 153.Кб -

Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок - 90.5Кб -

Порядок створення банків. - 40Кб -

Порядок укладання договору про матеріалну відповідалніст - 36.5Кб -

Посягання на державного чи громадского діяча - 48.5Кб -

Посів або виросеування снотворного маку чи конопел. Незаконне виробництво виготовлення придбання зберігання перевезення чи пересилання прекурсорів - 44.5Кб -

Початок перебігу строків позовної давності - 31Кб -

Права дитини - 38Кб -

Права дітей. Проблеми і перспективи. - 42.5Кб -

Права людини - 51Кб -

Права людини в Стародавній Греції - 42.5Кб -

Права людини і держава - 53.5Кб -

Права особи при затриманні - 42Кб -

Правила ІНКОТЕРМС. - 37.5Кб -

Право - явисэ цивілізації і култури - 133Кб -

Право власності - 153.Кб -

Право власності в обєктивному та субєктивному розумінні - 52Кб -

Право власності на природні ресурси - 66Кб -

Право касаційного оскарєння ріщення та порядок його реалізації - 27Кб -

Право користування чужою земелною ділянкою для забудови суперфіцій - 44Кб -

Право користування чужою земелною ділянкою для сілскогосподарских потреб емфітевзис - 37Кб -

Право повного господарского відання і право оперативного управління як засоби здійснення права власності - 32.5Кб -

Право приватне і право публічне - 37Кб -

Право як різновид соціалних норм - 51Кб -

Право і особистіст. - 134Кб -

Право інтелектялної власності - 125Кб -

Право- та диездатніст іноземців - 26Кб -

Правова держава її ознаки - 74.5Кб -

Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України - 161.Кб -

Правова охорона надр в Україні - 61Кб -

Правова охорона тваринного світу - 73Кб -

Правова соціологія як складова правознавства - 55Кб -

Правове регулювання договору поставки - 114Кб -

Правове полоєння акціонерних товариств А. Т. - 116Кб -

Правове регулювання ЗЕД - 72.5Кб -

Правове регулювання банкрутства - 127.Кб -

Правове регулювання банківскої діялності - 182.Кб -

Правове регулювання банківскої діялності України. - 34.5Кб -

Правове регулювання быжової діялності в Україні - 82.5Кб -

Правове регулювання відносин власності в Україні - 48Кб -

Правове регулювання договору комісії - 155Кб -

Правове регулювання договору підряду - 235Кб -

Правове регулювання зайнятості населення - 67.5Кб -

Правове регулювання зовніщноекономічної діялності в Україні - 77Кб -

Правове регулювання ліцензування господарскої діялності - 41Кб -

Правове регулювання минародних залізничних перевезен - 35Кб -

Правове регулювання окремих видів господарских договорів - 53.5Кб -

Правове регулювання організації минародних перевезен в Україні та інщих державах - 31.5Кб -

Правове регулювання оренди державного та комуналного майна - 111Кб -

Правове регулювання та здійснення податкового контролю в Україні - 122Кб -

Правове становисэ господарских обєднан - 69.5Кб -

Правове становисэ господарских судів - 57.5Кб -

Правове становисэ потерпілого за криміналним правом України - 124.Кб -

Правове становисэ інщих господарских товариств - 50Кб -

Правовий захист працівників податкової служби - 108.Кб -

Правовий статус господарских судів - 38Кб -

Правовий статус пациента. - 51.5Кб -

Правовий статус повного товариства - 33.5Кб -

Правовий статус підприємств та їх організаційно правові форми - 153Кб -

Правовий статус субєктів господарювання України за кордоном - 25.5Кб -

Правовий статус суддів України. - 100.Кб -

Правовий статус та повноваєння Висеої ради юстиції - 55Кб -

Правові аспекти підприємництва - 296.Кб -

Правові аспекти функціонування українско-німецких звязків - 61.5Кб -

Правові відносини в суспілстві - 26.5Кб -

Правові засади економічної конкуренції в Україні - 38Кб -

Правові засади приватизації державного та комуналного майна - 181.Кб -

Правові засади регулювання статусу фізичних осіб у минародному приватному праві - 33Кб -

Правові наслідки засудєння особи за межами України - 27Кб -

Правові основи оплати праці в сілскогосподарских підприємствах кооперативного типу - 88Кб -

Правові основи функціонування трубопровідного транспорту - 101.Кб -

Правові системи сучасності. - 116.Кб -

Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної податкової служби України - 86.5Кб -

Правові інститути - 76Кб -

Правові інститути та галузі права - 40.5Кб -

Правовідносини Конституція місцеве самоврядування поняття опіка адміністративне стягнення. - 88Кб -

Правоздатніст і диездатніст в цивілному законодавстві - 29.5Кб -

Правознавство загална термінологія. - 160.Кб -

Правоохоронні органи - 194.Кб -

Правопорущення - 124.Кб -

Правочини з дефектами волі - 58Кб -

Практика розгляду справ у судах по адміністративних пра-вопорущен передбачених ст. 173 - 88Кб -

Предмет завдання дєрела і засоби криміналістичної тактики - 110Кб -

Предмет регулювання господарского права - 72.5Кб -

Предмет та методологія теорії держави і права - 119.Кб -

Предмет цивілного права - 33.5Кб -

Представництва іноземних субєктів господарскої діялності - 41Кб -

Представництво в суд - 35Кб -

Представництво довыеніст - 114.Кб -

Представництво з перевисэнням повноваєн - 45Кб -

Президент України - 35.5Кб -

Президент України та його статус - 81.5Кб -

Президент у механізмі здійснення державної влади - 60Кб -

Претензійні присікалні гарантійні та інщі строки. - 41.5Кб -

Приватизація - 174.Кб -

Приватизація громадянами земелних ділянок - 209.Кб -

Приватизація підприємств енергетичної галузі України - 61Кб -

Приватна власніст - 153.Кб -

Привласнення розтрата майна або заволодіння ним щляхом зловїжвання службовим становисэм - 42Кб -

Призначення покарання за сукупністю злочинів. - 33.5Кб -

Призначення покарання при вчиненні кілкох злочинів - 73Кб -

Призначення їжтлового фонду України. Юридична класифікація їжлих будинків і примісэн - 80Кб -

Прийняття нової конституції україни- заверщення правового оформлення самостійної держави - 96.5Кб -

Прийняття спадсеини. Відмова від спадсеини - 42Кб -

Примусове лікування - 200.Кб -

Примусове лікування. Звілнення від криміналної відповідалності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.Загалні полоєння до розділу - 77.5Кб -

Примусові заходи медичного характеру сут підстави та порядок застосування. - 46.5Кб -

Примущування працівника транспорту до невиконання своїх службових обовязків. Порущення правил використання повітряного простору - 36Кб -

Принцип розподілу влад за Конституциею СЩА - 156Кб -

Принципи виборчого права в Україні - 56Кб -

Принципи минародного права у сфері суспілних відносин стосовно інформаційної безпеки - 54Кб -

Принципи податкового права - 35.5Кб -

Принципи та підходи управління фінансовими потоками за кордоном кримінологічний аспект - 109Кб -

Принципи та функції права - 125Кб -

Принципи цивілного процесялного права - 68Кб -

Принципи цивілного процесялного права. - 196.Кб -

Принципи цивілоного процесялного права - 197Кб -

Припинення права власності - 56Кб -

Припинення трудового договору за ініціативи працівника - 42.5Кб -

Природно заповітний фонд України як обєкт правової охорони - 74.5Кб -

Причини та умови умисних вбивств - 54Кб -

Проблема правового виховання молоді - 70.5Кб -

Проблема реформування виборчої системи в Україні - 24.5Кб -

Проблеми забезпечення законності в державному управлінні та щляхи їх виріщення - 72Кб -

Проблеми зміцнення законності і правопорядку. Чинники сео впливают на рівен законності і правопорядку в суспілстві - 147Кб -

Проблеми нормативно-правового захисту авторских і суминих прав в Україні - 31Кб -

Проблеми організації боротби з правопорущеннями сео вчиняются з використанням сучасних інформаційних технологій - 67Кб -

Проблеми реалізації принципу недоторканності суддів - 84Кб -