Поточна директорія:  
     Архів файлів
          Реферати на українській
               Риторика.               
..


- 41Кб -

Академічна риторика - 50Кб -

Види спілкування. Загална харктеристика спілкування - 75Кб -

Види судових промов - 28.5Кб -

Види усного спілкування - 37.5Кб -

Виклад фактичних обставин злочину - 34Кб -

Вступна частина промови - 40.5Кб -

Демосфен - 79.5Кб -

Древня Греція і риторика - 63.5Кб -

Жанри красномовства - 53Кб -

Засади і функції судової промови - 29Кб -

Зміст і побудова обвинувалної промови - 33Кб -

Комуністична риторика - 51Кб -

Красномовство словян - 62.5Кб -

НОРМИ СУЧАСНОї УКРАїНСКОї МОВИ У СПІЛКУВАННІ - 40Кб -

Ораторство Демосфена - 90.5Кб -

Підготовка судової промови - 61Кб -

Риторика - 50Кб -

Риторика Стародавного Риму - 52.5Кб -

Розвиток артикуляційної риторики. - 43Кб -

Спілкування із судовою аудиториею - 37Кб -

Судова риторика.Аналіз і оцінка зібраних у справі доказів - 38Кб -

Судова риторика.Обрунтування кваліфікації злочину.Характеристика особи підсудного прокурором - 33.5Кб -

У чому полягає ораторске мистецтво промовця - 37.5Кб -