1 РОЗДІЛ. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І МЕТОДОЛОГІЯ КУРСУ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В РЕЛІГІЄЗНАВСТВІ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

2 РОЗДІЛ. РЕЛІГІЯ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ РЕЛІГІЇ

ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ

СОЦІАЛЬНІ, ГНОСЕОЛОГІЧНІ, ОНТОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РЕЛІГІЇ

ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ РЕЛІГІЇ

СТРУКТУРА РЕЛІГІЇ

ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ РЕЛІГІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЛІГІЙ

3 РОЗДІЛ . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЛІГІЙ СВІТУ

ПЕРВІСНІ ВІРУВАННЯ

НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

СВІТОВІ РЕЛІГІЇ

НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ, НЕОРУХИ

4 РОЗДІЛ. РАННІ НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКА РЕЛІГІЯ

РЕЛІГІЯ НАРОДІВ ДАВНЬОГО ДВОРІЧЧЯ

РЕЛІГІЇ НАРОДІВ МАЛОЇ АЗІЇ ТА СХІДНОГО СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

ХЕТСЬКА РЕЛІГІЯ

ФРИГІЙСЬКА РЕЛІГІЯ

СИРІЙСЬКО-ФІНІКІЙСЬКА РЕЛІГІЯ

ХАЛДЕЙСЬКА РЕЛІГІЯ

РЕЛІГІЇ АНТИЧНОГО СВІТУ

РЕЛІГІЯ ЕЛЛАДИ

ДАВНЬОРИМСЬКА РЕЛІГІЯ

ДАВНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕЛІГІЇ

РЕЛІГІЯ ДАВНІХ ГЕРМАНЦІВ

РЕЛІГІЯ ДАВНІХ КЕЛЬТІВ

РЕЛІГІЯ ДАВНІХ СЛОВ'ЯН

РЕЛІГІЇ ДОКОЛУМБОВОЇ АМЕРИКИ

ВІРУВАННЯ ДАВНІХ МАЙЯ

ВІРУВАННЯ АЦТЕКІВ

ВІРУВАННЯ ІНКІВ

РЕЛІГІЯ АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ

ВІРУВАННЯ АВСТРАЛІЙСЬКИХ АБОРИГЕНІВ

ВІРУВАННЯ НАРОДІВ ОКЕАНІЇ

5 РОЗДІЛ. ПІЗНІ НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

ІУДАЇЗМ

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІУДАЇЗМУ

ТАЛМУД – СВЯЩЕННА КНИГА ІУДАЇЗМУ

ФІЛОСОФСЬКІ Й МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ІУДАЇЗМУ

ІУДЕЙСЬКІ ОБРЯДИ І СВЯТА

НАПРЯМИ, ТЕЧІЇ В ІУДАЇЗМІ

РЕФОРМОВАНИЙ ІУДАЇЗМ

ХАСИДИЗМ

КАББАЛА

РЕЛІГІЇ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

ВЕДИЧНА РЕЛІГІЯ

БРАХМАНІЗМ

ІНДУЇЗМ

ВІШНУЇЗМ

ШИВАЇЗМ

СИКХІЗМ

ДЖАЙНІЗМ

РЕЛІГІЇ ДАВНЬОГО КИТАЮ

КОНФУЦІАНСТВО

ДАОСИЗМ

РЕЛІГІЇ ДАВНЬОЇ ЯПОНІЇ

СИНТОЇЗМ

ДАВНЬО ІРАНСЬКІ РЕЛІГІЇ

МІТРАЇЗМ Й АНАХІТИЗМ

ЗОРОАСТРИЗМ

6 РОЗДІЛ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ

БУДДИЗМ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ

ТРИПІТАКА – СВЯЩЕННА КНИГА БУДДИЗМУ

ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ БУДДИЗМУ

MOPAЛЬHO– ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ БУДДИЗМУ

БУДДІЙСЬКИЙ КУЛЬТ

НАПРЯМИ, ТЕЧІЇ БУДДИЗМУ

ТХЕРАВАДА

ХІНАЯНА

МАХАЯНА

ПІВДЕННИЙ І ПІВДЕННО-СХІДНИЙ БУДДИЗМ

ДАЛЕКОСХІДНИЙ БУДДИЗМ

ЦЕНТРАЛЬНОАЗІАТСЬКИЙ БУДДИЗМ

ЛАМАЇЗМ

ХРИСТИЯНСТВО

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ

БІБЛІЯ – СВЯЩЕННА КНИГА ХРИСТИЯН

ХРЕСТ – СВЯЩЕННИЙ ЗНАК ХРИСТИЯН

ХРИСТИЯНСЬКЕ ВІРОВЧЕННЯ

ХРИСТИЯНСЬКИЙ КУЛЬТ

РОЗКОЛ У ХРИСТИЯНСТВІ

ПРАВОСЛАВ'Я

Константинопольська православна церква

Александрійська православна церква

Антіохійська православна церква

Єрусалимська православна церква

Грузинська православна церква

Сербська православна церква

Румунська православна церква

Болгарська православна церква

Кіпрська православна церква

Елладська (Грецька) православна церква

Албанська православна церква

Польська православна церква

Чехословацька православна церква

Автокефальна православна церква в Америці

Руська православна церква

ДАВНІ ВІРУВАННЯ ТА ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ

ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПОЧАТОК ХРИСТИЯНСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ. ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ

МИТРОПОЛІЯ КИЇВСЬКА І ВСІЄЇ РУСІ

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УАПЦ)

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА

КАТОЛИЦИЗМ

ПРОТЕСТАНТИЗМ

ЛЮТЕРАНСТВО

КАЛЬВІНІЗМ

ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ-БАПТИСТИ (ЄХБ)

АДВЕНТИЗМ

П'ЯТИДЕСЯТНИКИ

ЄГОВІСТИ

ІСЛАМ. ВИНИКНЕННЯ І ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ

КОРАН – СВЯЩЕННА КНИГА МУСУЛЬМАН

ВІРОВЧЕННЯ ІСЛАМУ

ОБРЯДИ ТА СВЯТА ІСЛАМУ

НАПРЯМИ, ТЕЧІЇ ІСЛАМУ

СУНІЗМ

ШИЇЗМ

МУСУЛЬМАНСЬКІ РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ

ІСЛАМ В УКРАЇНІ

7 РОЗДІЛ. НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ

НЕОХРИСТИЯНСЬКІ ТЕЧІЇ, ВІРУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНОХРИСТИЯНСЬКІЙ ОСНОВІ

РЕЛІГІЇ ОРІЄНТАЛІСТСЬКОГО НАПРЯМУ

ЕЗОТЕРИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ

НЕОЯЗИЧНИЦТВО

СИНТЕТИЧНІ РЕЛІГІЇ

САЙЄНТОЛОПЧНІ РУХИ

САТАНІЗМ

8 РОЗДІЛ. СВОБОДА СОВІСТІ ЯК ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКА ЦІННІСТЬ

ІСТОРИЧНІ ФОРМИ КРИТИЧНОГО РОЗГЛЯДУ РЕЛІГІЇ

СУТНІСТЬ СВОБОДИ СОВІСТІ Й УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ СВОБОДИ СОВІСТІ В УКРАЇНІ

КОРОТКИЙ РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

ЛІТЕРАТУРА