ТЕСТИ: ЧИ ЗДАТНІ ВИ СПРАВИТИСЯ З НЕСПОДІВАНИМИ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ

1. Уявіть, що Ви з приятелем (приятелькою) вечеряєте разом, несподівано в усьому домі гасне світло. Ви:

а) біжите до розподільного щитка і намагаєтесь подолати пошкодження;

б) запалите свічки і продовжите вечерю, що при свічках — романтичніше;

в) попросите свого приятеля (прятельку) усунути пошкодження.

2. Ви бачите автомобіль, водій або пасажир якого отримав травму і знепритомнів. Ви:

а) витягуєте його з машини;

б) викликаєте «швидку допомогу»;

в)  залишаєтесь  поблизу,   очікуєте,   коли  з'явиться  хтось досвідченіший.

3. Несподівано Вам приносять телеграму. Ви:

а) з нетерпінням розгортаєте її, передбачаючи приємні новини;

б) розгортаєте її, не задумуючись, які новини — хороші чи погані Вас чекають;

в) відкладете її, побоюючись, що Вас чекають погані новини.

4. Уночі в готелі Ви прокинулись від пожежної сирени. Ви:

а) швидко вибіжите в коридор, намагаючись з'ясувати, що і де горить;

б) залишитесь у номері, поки не дізнаєтесь, що конкретно сталося;

в) з надією, що сигнал виявився помилковим, знову заснете.

5. Під час польоту в літаку, коли стюардеса пояснює правила безпеки, Ви:

а) не будете слухати її, оскільки у разі необхідності можете використати спеціальну картку, де є детальні інструкції;

б) дуже уважно вислухаєте пояснення;

в) не звернете на неї ніякої уваги, безуспішно намагаючись подолати страх, який Ви почуваєте.

1616. На вулиці Ви бачите перехожого, що отримав пошкодження, якому інший перехожий надає кваліфіковану допомогу. Ви:

а) підійдете ближче, щоб подивитися, що сталося;

б) пройдете мимо, вважаючи, що нічим не зможете допомогти;

в) перейдете на інший бік вулиці, щоб не бачити, що діється.

7. Приятель (приятелька) пропонує Вам відвідувати курси першої медичної допомоги. Ви:

а) намагаєтесь переконати його (Ті). ЩО маєте знання, які допомогли б Вам у разі необхідності надати першу допомогу;

б) погодитесь, оскільки це може знадобитись;

в) відмовитесь, оскільки не можете спокійно дивитися на подряпину.

8. Перебуваючи у великому універсальному магазині і почувши сигнал пожежної машини, яка зупинилася поблизу, Ви:

а) вибіжите на вулицю, щоб побачити все своїми очима;

б) продовжите покупки;

в) задумаєтесь над тим, скільки може загинути людей при пожежі.

9. Погризлися дві собаки, Ви:

а) швидко підскочите до них і спробуєте роз'єднати їх;

б) пройдете повз них не реагуючи;

в) підете подалі від неприємного видовища.

10. Ви кудись запізнюєтесь і в цей час Вас зупиняють із запитанням. Ви:

а) розсердитесь;

б) швидко і спокійно дасте відповідь;

в) розгублено зупинитесь. -ч-   -

Тепер підрахуйте набрану суму очків. За кожну відповідь (а) присуджується 1 очко, а за (б) — 2; за (в) — 3.

Якщо сума очок:

10-14 — Ви надто імпульсивні. Необдумані вчинки в критичних ситуаціях тільки погіршують справи.

15-24 очок — Ви здатні справитися з непередбачуваними обставинами, діючи спокійно, тоді як інші панікують.

25-30 очок — Ви настільки схвильовані, що вмішуєтесь у справи лише у крайньому разі. Однак, якщо така необхідність виникне, можливо, успішно вийдете зі скрутного становища.

 

ДОДАТОК 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАКОНУ «ПРО ЦИВІЛЬНУ ОБОРОНУ УКРАЇНИ»

Згідно із Законом та Положенням про Цивільну оборону й Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 р. і Додатковими протоколами від 8 червня 1977 р., громадяни України мають право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і можуть вимагати від уряду України, Інших органів державної виконавчої влади забезпечення його реалізації.

Держава як гарант цього права створює систему Цивільної оборони, яка повинна захистити населення від небезпечних наслідків аварій і катастроф техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру. Цивільна оборона України є державною системою органів управління силами і засобами, що створюються для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій (надзвичайні ситуації — порушення нормативних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, великою пожежею, застосування збройних засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат) техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.

Заходи Цивільної оборони поширюються на всю територію України, всі верстви населення. Організація їх виконання здійснюється за територіально-виробничим принципом.

Цивільна оборона ставить перед собою такі завдання:

— запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження І запровадження заходів щодо зменшення збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійних лих;

— оповіщення населення про загрозу І виникнення надзвичайних ситуацій у мирний І воєнний час та постійне інформування його про наявну обстановку;

163— захист населення від наслідків аварій катастроф великого стихійного лиха І засобів масового ураження,

— організація життєзабезпечення населення під час аварій катастроф, стихійного лиха та у воєнний час, організація І проведення рятувальних та Інших невідкладних робіт у районах стихійного лиха й осередках ураження,

— створення систем аналізу І прогнозування управління, оповіщення, зв'язку, спостереження І контролю за радіоактивним, хімічним І бактеріологічним зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях мирного І воєнного часу,

— підготовка І перепідготовка керівного складу Цивільної оборони й органів та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби Індивідуального захисту І діяти у надзвичайних ситуаціях

Підготовка керівного складу Цивільної оборони здійснюється на центральних державних та територіальних курсах з цивільної оборони

Перепідготовка посадових осіб керівного складу Цивільної оборони здійснюється один раз на п'ять років

Загальне керівництво Цивільною обороною України покладається на Кабінет Міністрів України, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим центральні та місцеві органи державної влади, адміністрації підприємств установ І організацій незалежно від форм власності та господарювання Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України або окрема посадова особа На Інших адміністративно-територіальних рівнях керівництво Цивільної оборони здійснюють голови та керівники відповідальних органів виконавчої влади, у міністерствах, Інших органах державного управління та на об'єктах народного господарства — начальниками Цивільної оборони є їхні керівники

Безпосереднє керівництво за виконанням завдань Цивільної оборони, її органів управління та сил покладається на штаб Цивільної оборони України

Штаб Цивільної оборони України у своїй діяльності керується Конституцією І законами України, постановами Верховної Ради України указами І розпорядженнями Президента України, рішеннями Ради оборони України, постановами І розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та директивами начальника Цивільної оборони України та положеннями про штаб Цивільної оборони України

Штаб Цивільної оборони України у межах своєї компетенції видає на основі Положення про цивільну оборону та законів України накази та ( директиви, організує І систематично контролює виконання постанов І розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів І директив начальника Штабу Цивільної оборони України з питань навчання І захисту населення запобігання надзвичайним ситуаціям та вжиття заходів у разі їх виникнення

ДОДАТОК 2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

1 Міністерство України з питань надзвичайних ситацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи (МНС України) є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує проведення у життя державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків чорнобильської катастрофи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за 11 стан І розвиток

2 МНС України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України І постановами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням

МНС України в установленому порядку в межах своєї компетенції вирішує питання, що випливають Із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів

3 Основними завданнями МНС України є

1) розроблення І реалізація заходів щодо захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій та чорнобильської катастрофи,

2) керівництво діяльністю органів управління, штабів, Військ цивільної оборони І підпорядкованих спеціалізованих формувань,

3) координація діяльності міністерств та Інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ І організацій усіх форм власності з вирішення проблем захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків,

165"•у

4) визначення основних напрямів роботи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, соціального захисту населення, реабілітації забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи територій;

5) державний нагляд і контроль за станом цивільної оборони і техногенної безпеки, готовністю дій у надзвичайних ситуаціях та проведення заходів щодо їх запобігання;

6) організація та координація здійснення всіх заходів на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, вирішення питань їх фінансування, охорони громадського порядку і здоров'я персоналу, який працює на цій територїї, захисту наукових і економічних інтересів України;

7) координація робіт, пов'язаний з формуванням і реалізацією єдиної науково-технічної політики у сфері створення і впровадження сучасних інформаційних технологій, банків даних з проблем цивільної оборони, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та чорнобильської катастрофи;

8) підготовка і перепідготовка кадрів цивільної оборони та з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та чорнобильської катастрофи, навчання населення дій у надзвичайних ситуаціях.

4. МНС України відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує розроблення і здійснення заходів цивільної оборони щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та заходів, пов'язаних з ліквідацією наслідків чорнобильської катастрофи і соціальним захистом громадян, які постраждали від них;

2) розробляє проекти державних програм і прогнозів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, цивільної оборони, запобігання надзвичайним ситуаціям, соціального захисту громадян, які від них постраждали, та контролює виконання затверджених програм;

3) уживає заходів до зниження рівня опромінення та забезпечення нормальної життєдіяльності населення на забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи територіях;

4) подає в межах своїх повноважень пропозиції до проекту Державного бюджету України, здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів;

5) керує роботами, пов'язаними з ліквідацією наслідків великих аварій і катастроф техногенного характеру та інших надзвичайних ситуацій і забезпечує готовність сил з надзвичайних ситуацій до дії за призначенням; /. 6) здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію І контроль за діяльністю центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, що брали участь у ліквідації їх наслідків, а також реабілітації забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи територій;

1667) бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо будівництва, розширення та реконструкції господарських об'єктів на забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи територіях та в місцях компактного переселення з цих територій громадян;

8) здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації, станом готовності сил і засобів цивільної оборони до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації;

9) контролює виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями завдань щодо переселення громадян з радіоактивне забруднених територій, створення для них необхідних соціально-побутових умов у місцях компактного поселення, будівництва житла, об'єктів соціальної та виробничої інфраструктур для громадян, які проживають на радіоактивне забруднених територіях, забезпечення їх екологічно чистими продуктами харчування і промисловими товарами першої необхідності;

10) бере участь у проведенні експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенне небезпечних об'єктів у частині дотримання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;

11) координує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо проведення пошуку і рятування людей, аварійно-рятувальних робіт, ліквідації впливу нафтопродуктів, шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля;

12) оповіщує населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування територіальних і локальних систем оповіщення;

13) прогнозує разом із зацікавленими організаціями ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру моделює їх, районує території України за наявністю потенційно небезпечних виробництв, об'єктів та запобігає стихійному лиху, визначає показники ризику на об'єктах народного господарства і територіях;

14) організовує в установленому порядку надання допомоги населенню України та інших держав,' яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації;

15) визначає разом з центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, утворює навчальні та реабілітаційні центри;

16) організовує створення, підготовку і використання аварійно-рятувальних спеціалізованих формувань v проведенні першочергових робіт з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

16717) забезпечує проведення науково-дослідних та конструкторських робіт з проблем захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та чорнобильської катастрофи, удосконалення існуючих І створення нових приладів контролю та визначення ступеня впливу шкідливих хімічних речовин та іонізуючого випромінювання, засобів захисту від їх дії й аварійно-рятувальних засобів;

18) розпоряджається коштами Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи і соціального захисту населення, фінансує витрати підприємств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на проведення робіт з ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи і соціальний захист громадян, які постраждали від них;

19) дає загальну оцінку радіаційної обстановки на забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи територіях, здійснює радіо­екологічний моніторинг, методичне керівництво та координацію робіт щодо визначення радіаційної обстановки на цих територіях;

20) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо встановлення меж зон забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи територій, готує аналітичні матеріали про стан ліквідації її наслідків і соціального захисту громадян, які постраждали від неї, а також пропозиції щодо передачі іноземним державам інформації про результати моніторингу і наукових досліджень, пов'язаних із зазначеною катастрофою;

21) організовує та координує роботи в галузі поводження з радіоактивними відходами;

22) забезпечує виконання дезактиваційних робіт у населених пунктах та на територіях, забруднених унаслідок чорнобильської катастрофи;

23) керує всім комплексом робіт у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, забезпечує єдність концепцій господарської та природоохоронної діяльності, розробляє і контролює виконання спеціальних правил І вимог щодо дотримання законодавства під­приємствами й організаціями у цих зонах;

24) встановлює та координує реалізацію науково-технічних зв'язків з підприємствами, установами та організаціями країн світового співтовариства з питань, що належать до його компетенції;

25) організовує фінансове, матеріальне і технічне забезпечення Цивільної оборони, аварійно-рятувальних та інших підпорядкованих спеціалізованих формувань;

26) забезпечує розроблення, погоджує або затверджує програми

підготовки спеціалістів, посадових осіб органів управління і сил Цивільної

оборони до дій у надзвичайних ситуаціях, навчання населення, організовує

^та проводить атестацію рятувальників і аварійно-рятувальних формувань;

27) забезпечує безпеку осіб, які залучаються до роботи у районах надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються в райони лиха;

16828) налагоджує в установленому порядку міжнародне спів­робітництво з питань, віднесених до його повноважень, вивчає, узагальнює та поширює зарубіжний досвід, проводить зовнішньо­економічну діяльність згідно з чинним законодавством, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;

29) забезпечує органи управління, сили Цивільної оборони, підприємства й організації, що входять до його системи, високо­кваліфікованими спеціалістами, вирішує питання добору і розстановки кадрів;

30) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;

31) утворює, реорганізовує і ліквідує в установленому порядку підприємства, установи, організації, військові з'єднання і частини, навчальні заклади;

32) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до сфери його управління, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;

33) організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією в межах і в порядку, установлених законодавством;

34) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, установлює контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

35) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. МНС України має право:

1) одержувати безоплатно від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності про хід виконання завдань і заходів, передбачених рішеннями Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і чорнобильської катастрофи та захисту населення від їхнього впливу;

3) проводити перевірки стану Цивільної оборони і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях міністерств та інших центральних і місцевих

169органів виконавчої влади, підприємств, установ І організацій усіх форм власності,

4) залучати спеціалістів центральних та Інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції,

5) укладати в установленому порядку договори (контракти) з виконавцями робіт, утому числі з Іноземними, з питань створення сучасної аварійно-рятувальної техніки для проведення рятувальних та Інших невідкладних робіт І реабілітації територій, що потерпіли внаслідок радіаційних та Інших великих аварій та катастроф,

6) обмежувати, припиняти або забороняти проведення робіт на радіоактивне забруднених територіях І у разі потреби надсилати до відповідних органів матеріали про порушення законодавства,

7) організовувати для міністерств та Інших центральних І місцевих органів виконавчої влади підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з цивільної оборони та тих, які залучаються для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій та дезактивації територій, а також навчання справи забезпечення радіаційної безпеки працівників підприємств, установ І організацій,

8) приймати після погодження з міністерствами та Іншими центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади рішення про залучення галузевих та територіальних сил І засобів Цивільної оборони до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Інших регіонах,

9) представляти Кабінет Міністрів за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України,

10) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції,

11) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ І організацій, що належать до сфери його управління І дії яких суперечать Конституції України, законодавству України та рішенням міністерства

6 МНС України в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Іншими центральними І місцевими органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами Інших держав

7 МНС України в межах своїх повноважень на підставі та на виконання законодавства України видає накази, організовує І контролює їх виконання

У випадках, передбачених законодавством, рішення МНС України є обов'язковими до виконання центральними та місцевими органами

170виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами

Нормативно-правові акти МНС України підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством

МНС України у разі потреби видає разом з Іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти

8 МНС України очолює міністр, якого призначає Президент України Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України І Кабінетом Міністрів України за виконання Міністерством покладених на нього завдань І здійснення ним своїх функцій

9 Міністр має своїх заступників, яких призначають відповідно до законодавства Міністр розподіляє обов'язки між заступниками та визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів центрального апарату Міністерства

Заступники міністра виконують за дорученням міністра окремі його функції та заміщують міністра у разі його відсутності І неможливості здійснення ним своїх повноважень

10 Міністр

1) здійснює керівництво Міністерством,

2) організовує роботу колегії Міністерства І головує на й засіданнях,

3) є розпорядником коштів Міністерства,

4) затверджує штатний розклад центрального апарату Міністерства,

5) затверджує положення про структурні підрозділи центрального апарату Міністерства,

6) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних підрозділів місцевих державних адміністрацій,

7) присуджує в установленому порядку працівникам центрального апарату Міністерства ранги державних службовців,

8) представляє в установленому порядку працівників, які особливо відзначилися в роботі, до нагородження державними нагородами І президентськими відзнаками,

9) вносить у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законодавчих та Інших актів з питань, що належать до повноважень Міністерства,

10) здійснює Інші повноваження, передбачені законодавством

11 Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень МНС України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві створюють колегію у складі міністра, заступників міністра за посадою, а також Інших керівних працівників Міністерства

171До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ І організацій, що належать до сфери управління МНС України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами МНС України.

12. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших проблем у МНС України утворюється науково-технічна рада з учених і високо­кваліфікованих фахівців.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує міністр.

13. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників центрального апарату МНС України затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру центрального апарату МНС України затведжує перший віце-прем'єр-міністр України.

14. МНС України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

15. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці, матеріальне і соціально-побутове забезпечення працівників Міністерства визначаються законодавством України.

ДОДАТОК З

Погоджено: Начальник  штабу — заступник начальника ІДО

району м. _________

Затверджую:

Начальник цивільної оборони установи банку____

грудня 199_ р.

грудня 199_ р.